Fingon hallituksen puheenjohtaja Liisa Laakso pitämässä puheenvuoroa Fingon vuoden 2023 kevätkokouksessa. Kuva: Markus Sommers

Fingon syyskokouksessa 2023 valitaan hallitus kaudeksi 2024–2025

Fingon sääntömääräinen syyskokous on tiistaina 28.11.2023. Jäsenistö valitsee sääntöjen §17 mukaisesti kokouksessa yhdistykselle puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuudesta kahdeksaan (6–8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2024–2025.

Vaalien valmistelusta ja toimittamisesta vastaa vaalivaliokunta (VVK), joka on valittu Fingon kevätkokouksessa 23.5.2023. VVK:n tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle; tätä ennen vaalivaliokunnan tulee pyytää Fingon jäseniltä esityksiä ehdokkaiksi täytettäviin luottamustoimiin (Fingon säännöt §13). Sääntöjen lisäksi vaalivaliokunnan työtä ohjaa vaalijärjestys.

Jokainen jäsenjärjestö, joka on vaalivuoden maaliskuussa 31.3.2023 ollut Fingon jäsenrekisterissä, voi esittää ehdokkaansa hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi tai puheenjohtajaksi ilmoittamalla asiasta vaalivaliokunnalle. VVK kannustaa Fingon jäsenjärjestöjä keskinäiseen yhteydenpitoon ja harkitsemaan mahdollisuutta esittää useamman järjestön yhteisiä ehdokkaita. Fingolla on noin 270 jäsenjärjestöä, joten vain pieni osa voi olla suoraan edustettuna Fingon hallituksessa.

VVK kannustaa jäsenjärjestöjä esittämään hallitustyöhön ehdokkaita, joilla on monipuolista kokemusta ja näkemystä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja päätöksenteosta sekä rohkeutta olla näkyvä osa sitä. Ehdokkailta toivotaan myös hyvää perehtyneisyyttä kansalaisjärjestöjen toiminnan ja kehityspolitiikan edistämiseen ja puolustamiseen. Fingon toiminnan kehittäminen ja strategian laatiminen kuuluu hallituksen tehtäviin, joten kokemus strategisesta johtamisesta on hyödyksi. Ehdokkailta toivotaan valmiutta sitoutua hallitustyöskentelyyn.

Nykyinen puheenjohtaja Liisa Laakso on erovuorossa, samoin kuin usea hallituksen 2022-2023 jäsen. Kukin jäsen voidaan valita enintään kaksi kertaa peräkkäin. Kuitenkin hallituksen jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi kaksi kertaa peräkkäin, vaikka hän on ollut hallituksen jäsen ennen puheenjohtajan valintaa.

Ehdokasasettelu 14.8.–17.10.2023

Jäsenjärjestöillä on oikeus asettaa ehdokkaita yllä mainitun ehdokasasetteluajan jälkeenkin, myös syyskokouksessa. Vaalivaliokunnan tehtävä on kuitenkin valmistella perusteltu ehdotuksensa henkilövalinnoiksi vähintään kaksi viikkoa ennen syyskokousta. Pyydettyyn aikarajaan mennessä tehdyt esitykset auttavat tätä työtä.

Ehdokasilmoitus ja sen liitteet pyydetään lähettämään 17.10.2023. klo 23.59 mennessä sähköpostiosoitteeseen fingovaalit@fingo.fi.

Hallituksen jäsenen ja varapuheenjohtajaehdokkaan ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä

  • ehdokkaan nimi
  • perusteet hänen valinnalleen sekä
  • ehdottavan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus

Puheenjohtajaehdokkaan ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä

  • ehdokkaan nimi
  • häntä esittänyt jäsenjärjestö ja mahdolliset muut tahot nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoituksin
  • ehdokkaan yhteydet
  • mahdolliset puolue- ja muut yhteiskunnalliset sidonnaisuudet
  • yhteiskunnallinen toiminta.

VVK pyytää lisäksi kaikilta ehdokkailta

  • CV:n vaalivaliokunnan käyttöön
  • lyhyen esittelyn ja valokuvan jäsenistön nettisivuilla tapahtuvaa tiedottamista varten.

VVK:lle jätetyt asiakirjat ovat julkisia. Ehdokasluetteloa päivitetään tälle sivulle sitä mukaa, kun VVK:lle lähetetään esityksiä.

Puheenjohtajaehdokas/-ehdokkaat esiintyvät 23.10.2023 klo 16:00 järjestettävässä yleisötilaisuudessa Fingossa. Tilaisuuden tarkemmat yksityiskohdat tiedotetaan myöhemmin.

Vaalikirje liitteineen:

Jäsenjärjestöille 21.6.2023 lähetetty vaalikirje (pdf)

Ballot committee letter to the member organizations 21.6.2023 (pdf)

Vaalivaliokunnan kokoonpano (pdf)

Nykyisen hallituksen kokoonpano (pdf)

Vaalijärjestys (pdf)

Fingon säännöt (pdf)

Fingo By-Laws (pdf)

VVK:n järjestäytymiskokousten muistiot

Ehdokkaat puheenjohtajaksi

Eva Bidauet

Eva Biaudet

Eva Biaudet on laajasti kotimaassa ja kansainvälisesti tunnettu ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon puolestapuhuja, vaikuttaja ja edistäjä. Biaudet on seitsemännen kauden kansanedustaja, entinen peruspalveluministeri ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Kansanedustajakausiensa välissä Biaudet toimi Wienissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ihmiskaupan vastaisena erityisedustajana. Palattuaan Suomeen hän jatkoi ihmisoikeuskysymysten parissa vähemmistö- ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Eduskunnassa Biaudet toimii tällä hetkellä suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja lakivaliokunnan jäseninä sekä tiiviisti eri eduskunnan verkostoissa.

Esittävät järjestöt: Vammaiskumppanuus ry, KIOS ja Suomen Somalia-verkosto

Tukevat järjestöt: Plan International Suomi sr., Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr, Väestöliitto ry, Eettisen kaupan puolesta ry ja CRASH

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

Sabina Bergholm.

Sabina Bergholm

Sabina Bergholm on työskennellyt Kirkon Ulkomaanavussa vuodesta 2008 lähtien ja toimii tällä hetkellä Israelin ja miehitetyn palestiinalaisalueen maaohjelmajohtajana sekä Kansainvälisen vapaaehtoistyön yksikön päällikkönä, mihin kuuluvat Opettajat ilman rajoja -verkosto, EAPPI-ohjelma (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) sekä Naisten Pankin Skills Donation -toiminta.
Bergholmilla on laaja kokemus hauraiden valtioiden tukemisesta ja toiminnan johtamisesta useilla eri sektoreilla, kuten opetuksen, rauhantyön, toimeentulon, kummilapsitoiminnan, naisyrittäjyyden, laaja-alaisen vaikuttamistyön ja viestinnän saralla.

Hänen laaja kokemuksensa kattaa maaohjelma- ja hankehallinnoinnin johtamisen sekä myös käytännön ruohonjuuritason työn ja hänellä on kokemusta niin paikalliskumppanuuksista kuin konsortiotyöstä maatasolla sekä myös järjestöyhteistyöstä Suomessa. Lisäksi Bergholm johtaa itse perustamaansa I-Aid avustusjärjestöä, minkä kautta hänellä on kokemusta ja ymmärrystä myös yhdistysten kokonaisvastuun haasteista.

Aiemmin radiotoimittajana toiminut Bergholm on varma ja kokenut puhuja ja omaa hyvät suhteet eri media-alan toimijoihin.

Esittävä järjestö: Kirkon Ulkomaanapu

Abdirahim Hussein.

Abdirahim Hussein

Abdirahim Hussein toimii Suomen suurimman monikulttuurisen verkoston Monihelin toiminnanjohtajana. Hän on kuulunut Fingon hallitukseen kaudella 2021–23. Hallituskaudellaan Abdirahim on vienyt kehityspoliittiset keskustelut vieraskielisen yhteisön keskuuteen, aktivoinut Monihelin verkostoa kestävän kehityksen teemoista ja tukenut Fingoa jäsenhankinnassa vieraskielisten järjestöjen osalta. Tässä työssä hän on hyödyntänyt laajaa kontaktiverkostoaan, joka ulottuu järjestökentältä mediaan ja poliittisiin päättäjiin.

Esittävä järjestö: Moniheli ry

Susanna Haapalainen

Susanna Haapalainen

Olen vapaaehtois- ja ay-toiminnan osaaja ja minulla on monipuolista työ- ja luottamustoimikokemusta suomalaisesta järjestökentästä. Minulla on laaja osaaminen ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta kotimaassa, sekä kokemus kotimaisen ja kansainvälisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöstä Globaalissa etelässä, erityisesti Aasiassa ja Afrikassa. Vaikuttamistyö on minulle tuttua poliittisen päätöksenteon, verkostojen ja työryhmien kautta. Työskentelen työelämän ihmisoikeuksien parissa ja opiskelen Helsingin yliopistossa Changing Education -maisteriohjelmassa.

Esittävät järjestöt: Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, tukeva järjestö: PAM ry

Ilkka Kantola.

Ilkka Kantola

Ilkka Kantolalla on monipuolinen kokemus yhteiskunnallisesta toiminnasta. Hän on toiminut mm. SDP:n kansanedustajana vuosina 2007–2019 ja on eduskunta-aikanaan toiminut mm. ulkoasianvaliokunnassa sekä eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtajana ja väestö ja kehitys –ryhmän jäsenenä. Lisäksi Kantola on toiminut Turun kaupunginvaltuustossa.

Kantola työskenteli Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön palveluksessa diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialan johtajana vastaten säätiön yleishyödyllisen tehtävän toteuttamisesta kotimaassa ja kansainvälisesti.
Kirkon piiristä Kantolalla on monipuolinen kokemus ja hän tuntee hyvin seurakuntia ja kirkon alan toimijoita. Kantola on toiminut mm. Turun arkkihiippakunnan piispana vuosina 1998–2005.

Kantolalla on monipuolista kokemusta kansalaistoiminnasta. Hän on toiminut mm. Suomen YK-liiton varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, Solidaarisuuden valtuuskunnan puheenjohtajana ja Merimieskirkko ry:n hallituksen jäsenenä. Kantola on toiminut Fingon varapuheenjohtajana edellisellä hallituskaudella.

Koulutukseltaan Kantola on teologian tohtori ja pappi. Kokemuksensa ja osaamisensa sekä monipuolisten verkostojensa vuoksi Ilkka Kantola tuo Fingon hallitukseen merkittävää lisäarvoa.

Esittävät järjestöt: VVK ja Suomen Lähetysseura.

Elina Korhonen.

Elina Korhonen

Elina Korhonen työskentelee Väestöliitossa Kansainvälisten asioiden johtajana. Hänen ydinosaamistaan on varsinkin se, miten haavoittuvat ryhmät tulee huomioida kaikilla kehityspolitiikan osa-alueilla ja miten eri ryhmien itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa edistetään kehitysyhteistyön keinoin. Eli miten ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen.

Elinalla on vankka osaaminen strategiatyöstä, vaikuttamistoiminnasta ja valmentavasta johtamisesta sekä laaja kokemus kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyötä sekä siihen liittyvästä vaikuttamistoiminnasta. Hän toimii Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmän sihteerinä ja asiantuntijana, Kehityspoliittisen toimikunnan jäsenenä ja Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puheenjohtajana.

Koulutukseltaan Elina on valtiotieteiden maisteri, pääaineena sosiaalipolitiikka, valtiotieteiden kandidaatti, pääaineena kehitysmaatutkimus sekä seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti.

Esittävä järjestö: Väestöliitto ry, tukevat järjestöt: Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr, Marttaliitto ry, Vammaiskumppanuus ry, Seta ry ja Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö.

Anna Könönen.

Anna Könönen

Olen lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Plan International tekee maailmanlaajuisesti kehitysyhteistyötä sekä humanitaarista työtä ja edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia yhdessä yhteisöjen ja kumppanien kanssa. Minulla on laaja kokemus johtamisesta, viestinnästä ja pitkä kansainvälinen kokemus. Koulutukseltani olen antropologian maisteri ja globaalin kehityksen kandidaatti Helsingin yliopistosta.

Esittävä järjestö: Plan International Suomi

Laura Silver

Laura Silver toimii vapaaehtoisena Suomen Partiolaisissa sekä työskentelee kehitysyhteistyön asiantuntijana Suomen Caritaksessa. Hänellä on monipuolinen kokemus järjestötoiminnasta pakolaisten ja kehitysyhteistyön parissa. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat ympäristökysymykset ja ilmasto-oikeudenmukaisuus, tasa-arvokysymykset sekä naisten, lasten ja nuorten asema.

Laura on aikaisemmin työskennellyt Naiset, rauha ja turvallisuus -kysymysten
parissa UN Womenin maatoimistossa Ugandassa. Suomen Partiolaisissa hän on
johtanut järjestön kehitysyhteistyöhanketta ”No Missed School Days” vuosina
2019–2022 ja vastaa nykyisin Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyökumppanuuksista.

Koulutukseltaan Laura on valtiotieteiden maisteri, pääaineenaan globaali
kehitystutkimus.

Esittävä järjestö: Suomen Partiolaiset

Sami Säynevirta istuu kivellä Tsarmitunturin erämää-alueella kahden koiran ympäröimänä.

Sami Säynevirta

Minulla on yli 20 vuoden kokemus toimimisesta kansalaisjärjestöissä. Olen erityisen kiinnostunut eläinten oikeuksista, luonto- ja ympäristöasioista, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä nuorten hyvinvoinnista.

Olen syntynyt Helsingissä ja asun Helsingin Alppilassa. Olen koulutukseltani metsäekologiaan suuntautunut metsätalousinsinööri. Olen 54-vuotias.

Työskentelen Luontoliitto ry:ssä järjestöpäällikkönä ja olen Eläinoikeusjärjestö Animalian vapapuheenjohtaja sekä Eurogroup for Animals -kattojärjestön hallituksen jäsen. Toimin Helsingin kaupungilla jäsenenä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa sekä jaostossa.

Perheeseeni kuuluu kaksi rescuekoiraa, jotka on adoptoitu Suomeen Venäjältä (Viipurin Koirat ry) ja Romaniasta (Rescueyhdistys Kulkurit). Harrastan aktiivisesti musiikkia, koirien kanssa luonnossa liikkumista, bodycombatia sekä mökkeilyä Pohjois-Savossa.

Esittävä järjestö: Luontoliitto

Sara Tabrizizadeh.

Sara Tabrizizadeh

Minulla on 15 vuoden kokemus kansalaisjärjestöistä, joissa olen toiminut sekä vapaaehtoisena että työntekijänä. Erityisen paljon kokemusta ja osaamista minulla on ihmisoikeuskysymyksistä konfliktialueilla, kuten Israelissa/Palestiinassa sekä Afrikan sarvessa. Lisäksi olen perehtynyt kehitysyhteistyön dekolonisaatioon sekä yksityisen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön ja yritysvastuuseen.

Työskentelen Diakonissalaitoksella kehitysyhteistyöhankkeiden ohjelmakoordinaattorina. Vastuullani ovat Somalimaan ja Etiopian hankkeemme ja lisäksi vedän Suomessa toteutettavaa yritysvastuuseen ja kehitysyhteistyön dekolonisaatioon keskittyvää hanketta. Toimin lisäksi safeguarding focal pointina. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa Kirkon Ulkomaanavun Eritrea-maaohjelmassa sekä eduskunnassa. Olen myös toiminut Kehityspoliittisen toimikunnan varajäsenenä.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineenani Lähi-idän tutkimus ja laajana sivuaineena kehitysmaatutkimus. Opiskelen parhaillaan toista maisterintutkintoa Hankenissa, pääaineenani International Strategy and Sustainability (painotus yritysvastuussa).

Esittävä järjestö: Diakonissalaitos