Fingon hallituksen puheenjohtaja Liisa Laakso pitämässä puheenvuoroa Fingon vuoden 2023 kevätkokouksessa. Kuva: Markus Sommers

Fingon syyskokouksessa 2023 valitaan hallitus kaudeksi 2024–2025

Fingon sääntömääräinen syyskokous on tiistaina 28.11.2023. Jäsenistö valitsee sääntöjen §17 mukaisesti kokouksessa yhdistykselle puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuudesta kahdeksaan (6–8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2024–2025.

Vaalien valmistelusta ja toimittamisesta vastaa vaalivaliokunta (VVK), joka on valittu Fingon kevätkokouksessa 23.5.2023. VVK:n tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle; tätä ennen vaalivaliokunnan tulee pyytää Fingon jäseniltä esityksiä ehdokkaiksi täytettäviin luottamustoimiin (Fingon säännöt §13). Sääntöjen lisäksi vaalivaliokunnan työtä ohjaa vaalijärjestys.

Jokainen jäsenjärjestö, joka on vaalivuoden maaliskuussa 31.3.2023 ollut Fingon jäsenrekisterissä, voi esittää ehdokkaansa hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi tai puheenjohtajaksi ilmoittamalla asiasta vaalivaliokunnalle. VVK kannustaa Fingon jäsenjärjestöjä keskinäiseen yhteydenpitoon ja harkitsemaan mahdollisuutta esittää useamman järjestön yhteisiä ehdokkaita. Fingolla on noin 270 jäsenjärjestöä, joten vain pieni osa voi olla suoraan edustettuna Fingon hallituksessa.

VVK kannustaa jäsenjärjestöjä esittämään hallitustyöhön ehdokkaita, joilla on monipuolista kokemusta ja näkemystä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja päätöksenteosta sekä rohkeutta olla näkyvä osa sitä. Ehdokkailta toivotaan myös hyvää perehtyneisyyttä kansalaisjärjestöjen toiminnan ja kehityspolitiikan edistämiseen ja puolustamiseen. Fingon toiminnan kehittäminen ja strategian laatiminen kuuluu hallituksen tehtäviin, joten kokemus strategisesta johtamisesta on hyödyksi. Ehdokkailta toivotaan valmiutta sitoutua hallitustyöskentelyyn.

Nykyinen puheenjohtaja Liisa Laakso on erovuorossa, samoin kuin usea hallituksen 2022-2023 jäsen. Kukin jäsen voidaan valita enintään kaksi kertaa peräkkäin. Kuitenkin hallituksen jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi kaksi kertaa peräkkäin, vaikka hän on ollut hallituksen jäsen ennen puheenjohtajan valintaa.

Ehdokasasettelu 14.8.–17.10.2023

Jäsenjärjestöillä on oikeus asettaa ehdokkaita yllä mainitun ehdokasasetteluajan jälkeenkin, myös syyskokouksessa. Vaalivaliokunnan tehtävä on kuitenkin valmistella perusteltu ehdotuksensa henkilövalinnoiksi vähintään kaksi viikkoa ennen syyskokousta. Pyydettyyn aikarajaan mennessä tehdyt esitykset auttavat tätä työtä.

Ehdokasilmoitus ja sen liitteet pyydetään lähettämään 17.10.2023. klo 23.59 mennessä sähköpostiosoitteeseen fingovaalit@fingo.fi.

Hallituksen jäsenen ja varapuheenjohtajaehdokkaan ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä

  • ehdokkaan nimi
  • perusteet hänen valinnalleen sekä
  • ehdottavan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus

Puheenjohtajaehdokkaan ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä

  • ehdokkaan nimi
  • häntä esittänyt jäsenjärjestö ja mahdolliset muut tahot nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoituksin
  • ehdokkaan yhteydet
  • mahdolliset puolue- ja muut yhteiskunnalliset sidonnaisuudet
  • yhteiskunnallinen toiminta.

VVK pyytää lisäksi kaikilta ehdokkailta

  • CV:n vaalivaliokunnan käyttöön
  • lyhyen esittelyn ja valokuvan jäsenistön nettisivuilla tapahtuvaa tiedottamista varten.

VVK:lle jätetyt asiakirjat ovat julkisia. Ehdokasluetteloa päivitetään tälle sivulle sitä mukaa, kun VVK:lle lähetetään esityksiä.

Puheenjohtajaehdokas/-ehdokkaat esiintyvät 23.10.2023 klo 16:00 järjestettävässä yleisötilaisuudessa Fingossa. Tilaisuuden tarkemmat yksityiskohdat tiedotetaan myöhemmin.

Vaalikirje liitteineen:

Jäsenjärjestöille 21.6.2023 lähetetty vaalikirje (pdf)

Ballot committee letter to the member organizations 21.6.2023 (pdf)

Vaalivaliokunnan kokoonpano (pdf)

Nykyisen hallituksen kokoonpano (pdf)

Vaalijärjestys (pdf)

Fingon säännöt (pdf)

Fingo By-Laws (pdf)

VVK:n järjestäytymiskokousten muistiot

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

Sami Säynevirta istuu kivellä Tsarmitunturin erämää-alueella kahden koiran ympäröimänä.

Sami Säynevirta

Minulla on yli 20 vuoden kokemus toimimisesta kansalaisjärjestöissä. Olen erityisen kiinnostunut eläinten oikeuksista, luonto- ja ympäristöasioista, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä nuorten hyvinvoinnista.

Olen syntynyt Helsingissä ja asun Helsingin Alppilassa. Olen koulutukseltani metsäekologiaan suuntautunut metsätalousinsinööri. Olen 54-vuotias.

Työskentelen Luontoliitto ry:ssä järjestöpäällikkönä ja olen Eläinoikeusjärjestö Animalian vapapuheenjohtaja sekä Eurogroup for Animals -kattojärjestön hallituksen jäsen. Toimin Helsingin kaupungilla jäsenenä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa sekä jaostossa.

Perheeseeni kuuluu kaksi rescuekoiraa, jotka on adoptoitu Suomeen Venäjältä (Viipurin Koirat ry) ja Romaniasta (Rescueyhdistys Kulkurit). Harrastan aktiivisesti musiikkia, koirien kanssa luonnossa liikkumista, bodycombatia sekä mökkeilyä Pohjois-Savossa.