Sari Essayah (kd.) osallistui Fingon vaalitenttiin. Kuva: Doris Hakkarainen

Sari Essayah ehdotti Fingon tentissä uutta kirjausta sodan sääntöihin: ”Ruoasta on tehty ase – se on äärimmäisen julmaa”

Kristillisdemokraattien presidenttiehdokas Sari Essayah osallistui Fingon ja sen jäsenjärjestöjen ”Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta” -sarjan yksilötenttiin. Linkki torstaina järjestetyn tentin tallenteeseen on tiedotteen lopussa.

Presidenttiehdokas ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) ehdotti uutta kirjausta sodan sääntöihin Fingon järjestämässä yksilötentissä torstaina. Yksilötentti oli osa Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta –vaalitenttisarjaa.

”Tässä levottomassa ajassa ruoasta on tehty ase – se on äärimmäisen julmaa. Samalla tavalla kuin aikanaan on sovittu, että kemiallisia aseita ei käytetä, meidän pitäisi pystyä saada sodan sääntöihin kirjaus, ettei ruokaa käytetä aseena. Ihmisillä on perusoikeus ravintoon”, Essayah totesi.

Essayah avasi ajatteluaan ruoasta ja sodan säännöistä, kun häneltä tiedusteltiin kolmea keinoa kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Ruoan lisäksi Essayah mainitsi globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisen monenkeskisen ja sääntöpohjaisen järjestelmän kautta sekä ilmastonmuutoksen ja ympäristöhaasteiden torjunnan.

Essayah nosti tentissä esiin myös ilmastonmuutoksen vaikutukset maanviljelyyn ja ruokaturvaan. Hän arvioi, että ilmastonmuutoksen kiihtyminen voi johtaa siihen, että ruoantuotanto Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on aikaisempaa tärkeämpää globaalista näkökulmasta.

”Näen, että meillä voi olla tulevaisuudessa paljon suurempi vastuu maailman ruokaturvasta kuin mitä se on tällä hetkellä. Ehkä meidän on ajateltava niin, että meidän pitää olla yliomavaraisia, jotta pystymme huolehtimaan laajempien ihmisjoukkojen ruokkimisesta. Tästäkin näkökulmasta suomalaisen maatalouden tulevaisuus ja kannattavuus on tärkeää”, Essayah sanoi.

YK:ta uudistettava

Essayah otti kantaa myös Suomen suunnitelmiin hakea YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. Hänen mielestään Suomi voisi valita vaaliteemakseen YK-järjestelmän uudistamisen. Hän kritisoi sitä, että monista kansainvälisistä kysymyksistä keskustellaan nykyisin YK:n sijaan G7-maiden ja OPEC-järjestön kaltaisissa ryhmissä, joissa ei kuulu pienten maiden ääni. G7-ryhmä koostuu johtavista teollisuusmaista. OPEC on puolestaan öljynviejämaiden yhteistyöjärjestö.

”Minun mielestäni voisimme lähteä kampanjoimaan sillä, että Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi, koska haluamme järjestelmän lähtevän uudistumaan. Se voisi olla vaaliteemamme. Saisimme yhä useammat maat näkemään sen, että tällaisenaan olemme kohta siinä tilanteessa, että YK-järjestelmä halvaantuu, eikä sen kautta pystytä uskottavasti toimimaan, vaan tulee erilaisia rakennelmia, jotka kaappaavat sen tehtävän, joka YK-järjestelmälle on ajateltu”, Essayah sanoi.

“Venäjä tarvitsee toisenlaisen presidentin”

Tentin aluksi Essayahilta kysyttiin lämmittelykysymys: jos et pyrkisi Suomen presidentiksi ja sinulla olisi mahdollisuus pyrkiä jonkin toisen maan presidentiksi, mikä maa se olisi?

”Meidän naapurimaamme Venäjä tarvitsee toisenlaisen presidentin. Vaikka tämä on heitetty puolihuumorilla, niin ajattelen, että Venäjällä ja sen johdolla on tällä hetkellä melkeinpä suurin vaikutus maailmanrauhaan, ruokaturvaan ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen – kaikkiin näihin kysymyksiin, joihin tällä hetkellä Venäjän nykyisen johdon sotakoneisto aiheuttaa suurta tuhoa.”

Lisätietoja

Tentti on katsottavissa tallenteena Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=QFExBXwpU2Q  

Essayah vastaa lämmittelykysymykseen alkaen kohdasta 1.20.

Essayah kertoo kolme konkreettista asiaa, joilla rakentaisi presidenttinä kestävää tulevaisuutta alkaen kohdasta 2.35.

Essayah avaa näkemyksiään YK-järjestelmästä alkaen kohdasta 5.17

Essayah avaa näkemyksiään ilmastonmuutoksen vaikutuksista ruokaturvaan ja pohjoismaiden rooliin alkaen kohdasta 16.55.

Toimittajat ovat tervetulleita katsomaan tulevia yksilötenttejämme paikan päällä tai etänä. Tarkista aikataulu Fingon sivuilta: https://fingo.fi/presidentti-ja-10-kysymysta-kestavasta-tulevaisuudesta/

Yhteystiedot

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja 

050 574 1112 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Mika Niskanen, asiantuntija, vaikuttamisviestintä | Fingo

+358 50 317 6715 | mika.niskanen@fingo.fi