Fingon lausunto Eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle 14.10.2021

Fingon lausunto Eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022: kansainvälinen kehitysyhteistyö.