Kuva: piyaset/iStock

3 hälyttävää huomiota IPCC:n ilmastoraportista

Tuore raportti osoitti, että 1,5 asteen tavoite keikkuu veitsenterällä. Fingon illmastotyön asiantuntija Emilia Runeberg kokosi raportin keskeisimmät pointit kansalaisyhteiskunnan ja kehitysyhteistyön näkökulmasta.

Teksti: Heidi Nummi

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC kokoaa ja arvioi ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia koskevaa tutkimustietoa. IPCC:n 9.8.2021 julkaisema raportti on ensimmäinen osa arviointiraportista, joka julkaistaan vuosina 2021–2022. Raportin kaksi muuta osaa julkaistaan keväällä 2022.

Maailma luultua hauraampi

Maapallon ilmastojärjestelmä on hauraampi kuin vielä hetki sitten ajateltiin. Jo aiempaa luultua matalammat keskilämpötilojen nousut ravistelevat ilmastoa ja kiihdyttävät sään ääri-ilmiöitä. Järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tärkeää siksi, että se kohdistuu niille maailman alueille, jotka ovat ilmastonmuutokselle kaikkein alttiimpia. Näin se tavoittaa haavoittuvimmat ryhmät.

Alueelliset erot merkittäviä

Ilmastonmuutos näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maailmaa. Keskimääräinen pintalämpötilojen nousu on tähän mennessä ollut nopeinta Afrikassa, jossa maatalous ja toimeentulo ovat erittäin haavoittuvaisia ilmaston ääri-ilmiöille. Kehitysyhteistyön onnistuminen vaatii alueellisten erojen huomioimista. Järjestöillä on korkeat valmiudet ottaa paikallisväestön vaihtelevat tarpeet huomioon.

Aikaa korkeintaan kaksi vuosikymmentä

Voidaanko lämpeneminen pysäyttää 1,5 asteeseen? Periaatteessa, mutta sireenit huutavat ja varoitusvalot vilkkuvat jo. Ihmiskunnan on tehtävä nopeita ja pysyviä muutoksia. Tavoitteena on oltava hiilineutraalius, jopa hiilinegatiivisuus. Aikaa on korkeintaan kaksi vuosikymmentä. Kansalaisyhteiskunta taistelee etulinjassa ilmastonmuutosta vastaan ja vaatii välittömiä toimia.

Interkatiivinen työkalu IPCC WGI Interactive Atlas antaa mahdollisuuden tarkastella muutoksia eri skenaarioissa. Kehitysyhteistyön tekijät voivat käyttää sitä esimerkiksi pohtiessaan, millaisia ilmastoskenaarioita heidän työlleen keskeisille hankealueille on olemassa.