Yritysvastuuteemoista ympäristö on kärjessä, ihmisoikeudet hännillä

Yli kaksi kolmannesta suurista suomalaisyrityksistä pitää vastuullisuutta erittäin olennaisena liiketoimintansa kannalta, mutta mahdollisuuksia ja vaikutuksia ei juuri nähdä maineenhallintaa laajemmin, ilmenee yritysvastuuverkoston tutkimuksesta.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Andrey Popov

42 prosenttia yrityksistä kertoo vastuullisuuden auttaneen säästämään kustannuksia ja lähes yhtä moni lisänneensä myyntiä vastuullisuuden kautta – silti vastuullisuutta ei vielä täysin mielletä tulostekijäksi, todetaan yritysvastuuverkosto FIBSin 17. maaliskuuta julkaistussa tutkimuksessa.”Näyttää siltä, että yritykset hyötyvät vastuullisuudesta taloudellisesti enemmän kuin uskovatkaan. Yritysten kannattaisikin jatkossa asettaa entistä rohkeammin myös konkreettisia taloudellisia tavoitteita kaikille vastuullisille käytännöilleen sekä ottaa käyttöön mittaristoja, joiden avulla toiminnan vaikutuksia tulokseen voi seurata tarkasti, ja kehittää tätä kautta toimintaa taas edelleen”, arvioi FIBSin toiminnanjohtaja Mikko Routti verkoston tiedotteessa.Kyselytutkimuksessa selvitettiin satunnaisotannalla tuhannen suurimman suomalaisyrityksen yhteiskuntavastuutoiminnan käytäntöjä, tavoitteita, vaikutuksia, haasteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.Tutkimus toteutettiin toista kertaa, ja selkeitä muutoksia vuoden takaisin vastauksiin on nähtävissä. Nyt 71 prosenttia yrityksistä pitää vastuullisuutta erittäin olennaisena liiketoimintansa kannalta, vuosi sitten vain runsas puolet. Yhdenkään yrityksen mukaan vastuullisuus ei ole enää ”ei lainkaan olennainen” tekijä.Myös yritysten sitoutuminen kansainvälisiin vastuullisuusperiaatteisiin on lisääntynyt, entistä useampi yritysjohtaja uskoo yrityksensä vastuullisuusinvestointien kasvavan viiden vuoden sisällä ja yhä harvempi yritys näkee toimitusketjujen hallinnan haastavimmaksi vastuullisuusteemaksi.Suurimmaksi johtamishaasteeksi on noussut vastuullisuudenkytkeminen osaksi koko liiketoimintaa.Maine tärkein syy panostaa vastuuseenYmpäristö on edelleen yrityksille ylivoimaisesti olennaisin vastuullisuusteema, ja sitä piti merkittävimpänä lähes 80 prosenttia tutkimuksen vastaajista. Vähiten olennaisina pidettiin ihmisoikeuksia, jotka mainitsi vain 15 prosenttia vastaajista, sekä kuluttajakysymyksiä, jotka nimesi 23 prosenttia.”Tulos on yllättävä ottaen huomioon sen, miten laajaa keskustelua alihankkijoiden työturvallisuus ja lapsityövoiman käyttö ovat Suomessakin kuluttajien keskuudessa herättäneet sekä miten olennaisena mainetekijänä yritykset vastuullisuutta pitävät”, FIBS arvioi.Tutkimuksen mukaan puolet yrityksistä pitää maineen rakennusta ja tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamista edelleen tärkeimpänä syynä panostaa vastuullisuuteen.Sen sijaan maailmalla vähitellen yleistyvä uusi yhteisen arvon tuottamisen liiketoimintamalli, jossa yritykset kehittävät liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja yhteiskunnallisin ongelmiin, ei ole vielä lyönyt läpi suomalaisyrityksissä.”Vastuullisuutta ei meillä pidetä tuotekehityksen tai uusien innovaatioiden lähtökohtana: vain 10 prosenttia yrityksistä kehittää tuotteita ja palveluita vastuullisuusnäkökulmasta käsin ja viisi prosenttia pyrkii luomaan sen kautta uusia innovaatioita”, FIBS toteaa.Yritysvastuun mieltämisestä kapeasti maineenhallinnan välineeksi kertoo jotain myös se, että tutkimuksen mukaan vain viidennes suomalaisyrityksistä uskoo vastuullisuustoimintansa vaikuttavan yhteiskuntaan merkittävällä tavalla.FIBSin tiedote: Yritykset hyötyvät vastuullisuudesta enemmän kuin uskovatkaanTiivistelmä FIBSin yritysvastuututkimuksesta 2014Kepa.fi: Kehitystä ja politiikkaa -blogi: Vaarallinen myytti yritysvastuusta