YK:n kehitysohjelma kärjessä avun avoimuudessa, Kiina viimeisenä

Publish What You Fund -verkosto julkisti tänään vuotuisen indeksin avun avoimuudesta. Suomi saa kiitosta parannuksista.

Teksti: Sanna Jäppinen

Avun avoimuus etenee epätasaisesti, todetaan kehitysavun avoimuutta ajavan Publish What You Fund -verkoston sivuilla.Pieni ryhmä avunantajia tekee jatkuvasti huomattavia parannuksia siinä, miten ne julkaisevat tietoja toiminnastaan, ja useat muutkin ovat ottaneet askelia parempaan. Silti valtaosa avunantajista ei ole saavuttanut viime vuosina avoimuuden saralla mitään merkittävää edistystä.Verkosto julkisti 8. lokakuuta avun avoimuutta arvioivan indeksin (Aid Transparency Indexin, ATI). Avoimuuden arviointi aloitettiin vuonna 2010, ja varsinainen indeksi julkaistiin nyt kolmannen kerran. Avoimuuden keskeisiä mittareita ovat sekä tietojen julkaiseminen kansainvälisessä IATI-järjestelmässä (International Aid Transparency Initiative) että julkaistujen tietojen käyttökelpoisuus.Indeksin kärjessä on tänä vuonna YK:n kehitysohjelma UNDP, toisena Britannian kehitysyhteistyöstä vastaava ministeriö ja kolmantena yhdysvaltalainen Millennium Challenge Corporation.Erinomaisten joukkoon mahtuvat myös Gavi-rokotusohjelma, Aasian kehityspankki, Ruotsin ulkoministeriö ja kehitysyhteistyöstä vastaava virasto Sida sekä Maailmanpankin alainen Kansainvälinen kehitysjärjestö IDA.Aiemmilta vuosilta tuttu trendi on se, että parhaiten avoimuudessa näyttävät pärjäävän isot monenkeskiset organisaatiot valtioiden sijaan. Tuttua on myös se, että viimeiseksi avoimuuden suhteen jää Kiina, jonka kehitysavun suuruus ja kohdennus on edelleen pitkälti arvailujen varassa.Suomi edistynyt vauhdilla, mutta vain joillain osa-alueillaAvoimuusindeksissä mukana olevasta 68 avunantajasta valtaosa eli 37 on edelleen heikosti pärjäävien joukossa. Ensimmäisessä indeksissä vuonna 2012 suhde oli 42/67.Vuonna 2012 Suomi pääsi kohtalaisen avoimien avunantajien joukkoon ja sijoittui 20. sijalle, mutta viime vuonna se tippui heikkojen joukkoon sijalle 39. Keskeisenä kritiikkinä ulkoministeriölle todettiin tuolloin, että vaikka Suomi julkaisee tietoja IATI-järjestelmässä, eivät tiedot ole ajan tasalla.     Tänä vuonna Suomi on taas parantanut asemiaan ja noussut kohtalaisesti suoriutuneiden joukkoon sijalle 24 Australian ja Gates Foundationin väliin.”Jos tarkastellaan 50_tä kahdenvälistä toimijaa, Suomi on sijalla 11. Se oli yksi viime vuonna eniten avoimuuden suhteen petranneista avunantajista”, Publish What You Fund -verkosto arvioi. Kiitosta tulee esimerkiksi siitä, että kesäkuussa Suomi päivitti vuoden 2013 kehitysaputiedot kokonaisuudessaan IATIin.Parannettavaakin riittää.Tällä hetkellä Suomi päivittää IATIin lähinnä OECD:n vaatimia raportintitietoja, jotka eivät kata IATIn kaikkia osa-alueita. Enemmän tietoa kaivataan esimerkiksi toiminnan tuloksista, apuun mahdollisesti liittyvistä ehdoista, avun jakautumisesta maiden sisällä, hankkeiden tämänhetkisestä tilasta sekä odotettavissa olevasta avusta. Ulkoministeriön sivuilta myös löytyy jo nyt paljon ajankohtaista tietoa, jota ei kuitenkaan ole syötetty IATIin.Suomea kehotetaan myös päivittämään avoimuusaikataulunsa kunniahimoisemmalle tasolle: kaikki tarvittavat tiedot pitäisi löytyä IATI-järjestelmästä vuoden 2015 loppuun mennessä.Publish What You Fund: Aid Tranxparency Index 2014