YK: Väestö kasvaa nopeimmin Afrikassa

Uuden arvion mukaan Afrikan väkiluku vähintään tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä. Huiminta kasvu on Nigeriassa, josta näyttää tulevan väkiluvultaan maailman kolmanneksi suurin maa, arvioidaan YK:n väestöraportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Vuoteen 2050 mennessä maailman väestönkasvusta yli puolet tapahtuu Afrikassa: maanosan väkimäärän arvioidaan lisääntyvän nykyisestä reilusta miljardista 2,4 miljardiin, todetaan heinäkuussa julkaistussa YK:n väestöraportissa ”World Population Prospects: The 2012 Revision”.Koko maailmassa arvioidaan raportin mukaan olevan vuosisadan puolivälissä 9,5 miljardia ihmistä ja vuoteen 2100 mennessä jo lähes 11 miljardia. Nykyinen väestömäärä on 7,2 miljardia. Hurjinta kasvuvauhtia raportissa ennustetaan Nigeriaan, jonka väkiluvun arvioidaan ylittävän vuoteen 2050 mennessä Yhdysvallat. Vuonna 2100 valtio kohoaisi yli 900 miljoonalla ihmisellä väkiluvultaan maailman kolmanneksi suurimmaksi maaksi Intian ja Kiinan jälkeen. Nyt Nigeriassa on reilusti alle 200 miljoonaa asukasta.Intian arvioidaan saavuttavan Kiina vuonna 2028, jolloin molemmissa maissa olisi noin 1,45 miljardia ihmistä. Sen jälkeen Kiinan väestönkasvun ennustetaan kääntyvän laskuun ja olevan vuosisadan lopussa noin 1,1 miljardia. Intian kasvu jatkuu, ja siellä väkimäärä kohoaa 1,5 miljardiin.Ennustusteet auttavat varautumaan tulevaan”Tulevaisuuden trendit eivät ole kiveen hakattuja”, painottaa väestöjaoston johtaja John Wilmoth YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osastolta The Guardian -lehden mukaan.”Uudet arviot väestökehityksestä nostavat kuitenkin esiin haasteita, joita monilla valtioilla on edessään. Joidenkin kohdalla se on väestönkasvu, toisilla väen väheneminen tai ikääntyminen.”Wilmothin mukaan maailman väestörakenteen muovautuminen riippuu pitkälti syntyvyydestä, mikä puolestaan asettaa omat haasteensa monien maiden perhesuunnittelun kehittämiseen. Perhekoko on ollut selkeässä laskussa jo muutaman vuosikymmenen ajan, ja nykyään enää 31 maassa naisilla on keskimäärin yli viisi lasta – näistä 29 on Afrikassa. Noin 48 prosenttia ihmisistä asuu maissa, joissa keskimääräinen lapsiluku on alle 2,1.Raportin mukaan Afrikassa väkiluvun kasvu näyttää tällä vuosisadalla kuitenkin olevan taattu, vaikka lapsiluku naista kohden tulevaisuudessa laskisikin. Vuonna 2100 maanosassa olisi jo 4,2 miljardia asukasta eli yli kolmannes koko maailman väestöstä.Työllisyys ja siirtolaisuus suuret kysymyksetJo nyt kehitysmaissa elävien 25–59-vuotiaiden määrä on ennätyskorkea, ja määrän arvioidaan nousevan yli 400 miljoonalla seuraavan vuosikymmenen aikana. Eliniän noustessa myös eläkeläisten määrä kasvaa koko ajan: jo nyt kaksi kolmannesta yli 60-vuotiaista asuu kehitysmaissa ja vuonna 2050 jo 80 prosenttia.Trendit osoittavat, että työpaikkojen luomiseen panostaminen on äärimmäisen tärkeää kehitysmaissa.”Sukupolvi, joka eläköityy vuonna 2050 on nyt nykynuorisoa. Jos heille ei tarjota kunnon työllistymismahdollisuuksia nyt, ei moni pysty tulevaisuudessa jäämään eläkkeelle”, muistuttaa Help Age International -järjestön johtaja Silvia Stefanoni The Guardianin mukaan.Koko maailman väestörakenteeseen tulee lähivuosikymmeninä vaikuttamaan vahvasti siirtolaisuus: kehitysmaista teollisuusmaihin arvioidaan siirtyvän vuosittain keskimäärin 2,4 miljoonaa ihmistä aina vuoteen 2050 asti, ja noin miljoona vuosina 2050 – 2100. Ilman siirtolaisuutta monilla Euroopan mailla ja muilla teollisuusvaltioilla on edessään huomattava väestökato.YK: World Population Prospects: The 2012 Revision -raporttiGuardian: kartta vuoden 2100 arvioiduista väestömääristä (pdf)Guardian: Nigeria expected to have larger population than US by 2050