YK-paneeli antoi esityksensä kehitystavoitteiksi

Kahdentoista tavoitteen patteristo pyrkii poistamaan äärimmäisen köyhyyden vuoteen 2030 mennessä unohtamatta kestävää kehitystä ja taloutta, työtä, tasa-arvoa, rauhaa ja globaalia kumppanuutta.

Teksti: Esa Salminen

Siinä ne nyt ovat. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin asettama korkean tason paneeli jätti 30. toukokuuta kauan odotetun ja spekuloidun esityksensä kehitystavoitteiksi, jotka korvaavat vuonna 2015 umpeutuvat vuosituhattavoitteet.Paneelin loppuraportti vakuuttaa, että sen sivuille on luonnosteltu kaikkia koskevan agenda, joka poistaa äärimmäisen köyhyyden vuoteen 2030 mennessä, kestävää kehitystä unohtamatta. Raportin nimi vapaasti suomennettuna on ”Uusi globaali kumppanuus: Köyhyyden poistaminen ja talouden rakennemuutos kestävän kehityksen kautta”.Raportissa esitetyt 12 kehitystavoitetta ovat:Köyhyyden kitkeminen maailmastaAbsoluuttisen köyhyyden poistaminen ja suhteellisen köyhyyden vähentäminen.Tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminenVäkivallan, syrjinnän ja lapsiavioliittojen poistaminen, ja naisten omistusoikeuksien ja taloudellisten oikeuksien varmistaminen.Laadukkaan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen varmistaminenKaikki lapset käyvät peruskoulun ja osaavat lukea, kirjoittaa ja laskea sen päätteeksi. Kaikilla on pääsy alempaan keskiasteen koulutukseen ja yhä useammalla on pääsy ammatilliseen koulutukseen.Terveellisen elämän varmistaminenLopetetaan estettävissä oleva imeväis- ja lapsikuolleisuus, lisätään rokotuksia ja vähennetään äitiyskuolleisuutta. Varmistetaan oikeudet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja vähennetään tautien kuten aidsin, tuberkuloosin, malarian ja muiden aiheuttamaa taakkaa.Ruokaturvan ja ravitsemuksen vahvistaminenLopetetaan nälkä ja suojellaan ihmisten oikeutta saada riittävää, turvallista, edullista ja ravitsevaa ruokaa. Lisätään maatalouden tuottavuutta ja ruoantuotannon kestävyyttä.Veden ja vesihuollon varmistaminen kaikilleVarmistetaan puhdas juomavesi kaikille ja lisätään käymälöiden määrää. Parannetaan vesihuoltoa, veden käsittelyä ja kierrätystä.Kestävän energian varmistaminenKaksinkertaistetaan uusiutuvan energian osuus, vahvistetaan sähkönsaanti kaikille, kaksinkertaistetaan energiatehokkuuden kehitystahti ja lopetetaan tehoton fossiilisten polttoaineiden tukeminen.Työpaikkojen, kestävien elinkeinojen ja tasa-arvoisen kasvun luominenLisätään ihmisarvoisia työpaikkoja ja vähennetään niiden nuorten määrää, jotka eivät ole töissä tai koulutuksessa. Vahvistetaan tuottavuutta ja start-upien määrää sekä tuotettua lisäarvoa luomalla suotuisia toimintaympäristöjä ja kannustamalla yrittäjyyttä.Luonnonvarojen kestävä hallintaValtiot ja suurimmat yritykset julkaisevat avoimesti raportit luonnonvarojen käytön taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä seurauksista. Lisätään julkisten hankintojen kestävyyttä, suojellaan ekosysteemejä, vähennetään metsäkatoa ja parannetaan maaperää.Hyvän hallinnon ja tehokkaiden instituutioiden varmistaminenAnnetaan henkilöllisyystodistukset kaikille ihmisille, varmistetaan sananvapaus, kokoontumisvapaus ja lehdistönvapaus ja lisätään kansalaisten poliittista osallistumista. Varmistetaan kansalaisille oikeus avoimeen valtion tietoon ja vähennetään korruptiota.Vakaiden ja rauhallisten yhteiskuntien varmistaminenVähennetään väkivaltaisten kuolemien osuutta, varmistetaan oikeuslaitosten riippumattomuus ja avoimuus, kitketään konfliktien taustatekijöitä sekä vahvistetaan asevoimien, poliisin ja oikeuslaitoksen kykyjä, ammattitaitoa ja läpinäkyvyyttä.Globaalin hyvän toimintaympäristön luominen ja pitkäaikaisen rahoituksen katalysointiTuetaan avointa, reilua ja kehitykselle suotuisaa kauppajärjestelmää, jossa merkittävästi lasketaan kauppaa vääristäviä tekijöitä, mukaan lukien maataloustukia, ja helpotetaan kehitysmaiden tuotteiden markkinoille pääsyä. Tehdään uudistuksia, joilla varmistetaan finanssijärjestelmän vakaus. Varmistetaan, että ilmaston lämpeneminen pysyy alle kahdessa asteessa. Teollisuusmaat antavat 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun. Vähennetään laitonta pääomapakoa ja veronkiertoa ja lisätään varastettujen varojen palauttamista. Edistetään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tieteessä, teknologiassa, innovaatioissa ja kehitysdatan liikkumisessa.Viiden kohdan tiekarttaRaportissa esitetään myös viiden ”rakenteellisen muutoksen” tiekartta, eli se, mitä pitää tapahtua nyt, jotta näiden tavoitteiden eteen päästään kunnolla tekemään töitä vuoden 2015 jälkeen.Ketään ei jätetä. Vuoden 2015 jälkeen pitäisi päästä eteenpäin äärimmäisen köyhyyden poistamisesta kaikissa muodoissaan. Pitäisi varmistaa, ettei keneltäkään — riippumatta etnisyydestä, sukupuolesta, maantieteestä, vammaisuudesta, rodusta tai muusta statuksesta — evätä taloudellisia mahdollisuuksia tai ihmisoikeuksia.Kestävä kehitys keskiöön. Kestävyyden sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset puolet pitää yhdistää. Täytyy toimia nyt, jotta ilmastonmuutoksen ja ympäristön rappeutumisen hälyttävää tahtia saadaan hidastettua, koska nämä aiheuttavat ennennäkemättömiä uhkia ihmiskunnalle.Talouden rakennemuutos kohti työpaikkoja ja tasa-arvoista kasvua. Perustavanlaatuinen muutos voi tuoda lopun köyhyydelle ja parantaa ihmisten elämää, kun innovaatioiden, teknologian ja yritysmaailman potentiaali saadaan hyvin käyttöön. Monimuotoiset taloudet tarjoavat mahdollisuuksia kaikille ja edistävät kestävää kulutusta ja tuotantoa.Rauhan rakentaminen sekä toimivat ja avoimet instituutiot. Konfliktien ja väkivallan loppu on välttämätön perusta rauhallisille ja menestyville yhteiskunnille. Täytyy saada aikaan perustavanlaatuinen muutos, jossa rauha ja hyvä hallinto nähdään hyvinvoinnin keskeisenä elementtinä, eikä vain mahdollisena lisänä.Uuden, globaalin kumppanuuden luominen. Tarvitaan uutta solidaarisuuden, yhteistyön ja keskinäisen tilivelvollisuuden henkeä. Kumppanuuden täytyy perustua yhteiselle ymmärrykselle ihmisyydestä sekä kunnioitukselle ja kaikkien hyödylle, ja sen täytyy ottaa huomioon kaikki ihmisryhmät, kansalaisyhteiskunnat, kansainväliset instituutiot, valtiot sekä yritysmaailma ja tiedeyhteisö.Banin ehdotus YK:lle syyskuussaKorkean tason paneelia johtivat Britannian pääministeri David Cameron, Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf ja Indonesian presidentti Susilo Bambang Yudhoyono. Paneeli kuuli työnsä aikana yli 5000 kansalaisyhteiskunnan ryhmää 121 maasta.YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin odotetaan esittelevän oma visionsa uusiksi kehitystavoitteiksi YK:n jäsenmaille syyskuussa. Korkean paneelin esityksessä on esimerkiksi jätetty prosentuaaliset tavoitteet eri indikaattoreille toistaiseksi määrittelemättä.Syyskuussa YK:ssa aloittaa työnsä 30-henkinen YK:n yleiskokouksen työryhmä, jonka on määrä vuoden aikana luoda niin sanotut Kestävän kehityksen tavoitteet. Näiden on tarkoitus yhdistyä nyt esitettyjen kehitystavoitteiden kanssa yhdeksi globaaliksi kehitysagendaksi, joka astuisi voimaan vuoden 2015 päättyessä.www.post2015hlp.orgKepa.fi: Beyond 2015: Uusi kehitysagenda ei haasta loputtoman kasvun ideologiaaKepa.fi: Post 2015 -kehitystavoitteet