Elämän ensimmäiset tuhat päivää Kuva: Elämän ensimmäiset tuhat päivää

YK: Kestävä inhimillinen kehitys vaatii sosiaaliturvaa ja peruspalveluita

Inhimillinen kehitys on hidastunut kaikkialla maailmassa, ja sadat miljoonat ihmiset ovat vaarassa vajota takaisin köyhyyteen, todetaan YK:n kehitysohjelman vuotuisessa raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Jos tarkastellaan pelkkää tulotasoa, elää noin 1,2 miljardia ihmistä äärimmäisessä köyhyydessä eli alle 1,25 dollarilla päivässä. Moniulotteisen köyhyyden indeksi kuitenkin osoittaa, että jopa 1,5 miljardia ihmistä elää köyhyydessä puutteellisen terveydenhuollon, koulutuksen ja elintason takia, todetaan YK:n kehitysohjelman UNDP:n tuoreessa Inhimillisen kehityksen raportissa. Raporttia on julkaistu vuodesta 1990 lähtien.Vaikka köyhyys on yleisesti vähentynyt, lähes 800 miljoonaa ihmistä on jatkuvasti vaarassa päätyä takaisin köyhyyteen. Esimerkiksi talouskriisit, elintarvikkeiden hinnanvaihtelut, luonnonkatastrofit ja väkivaltaiset konfliktit vaikeuttavat kehitystä merkittävästi.”Köyhiä ja lähes köyhyydessä eläviä ihmisiä on siis maailmassa jopa 2,2 miljardia”, raportissa arvioidaan.Köyhyys on pystyttävä pitämään poissaRaportissa keskitytään tänä vuonna yhteisöjen, ihmisryhmien ja yksilöiden haavoittuvaisuuden vähentämiseen ja sopeutumiskyvyn rakentamiseen. Jotta inhimillinen kehitys olisi nykyistä kestävämpää, kehottaa UNDP maailman maita panostamaan peruspalveluiden saatavuuteen, sosiaaliturvan vahvistamiseen ja työllisyyttä parantavaan politiikkaan.”Keskittymällä haavoittuvaisuuteen kaikki ihmiset voivat saada osansa kehityksestä ja inhimillinen kehitys on tasavertaisempaa ja kestävämpää”, UNDP:n pääjohtaja Helen Clark totesi raportin julkistustilaisuudessa 24. heinäkuuta.UNDP:n mukaan köyhyyden ja ihmisten haavoittuvaisuuden vähentämisen on oltava keskeinen päämäärä vuoden 2015 jälkeisissä kehitystavoitteissa, joita YK:ssa parhaillaan muovataan.”Äärimmäisen köyhyyden poistaminen ei tarkoita vain hetkellistä saavutusta, vaan köyhyys on myös pidettävä poissa”, raportissa todetaan.Köyhilläkin mailla on varaa peruspalveluihinRaportissa esitellään vertaileva tutkimus eri tulotasojen ja hallitusmuotojen maiden sosiaalipalveluista. Tavoitteena on osoittaa, että peruspalvelut ja sosiaaliturva eivät ole vain rikkaiden maiden kansalaisten etuoikeuksia, vaan hyvän hallinnon avulla köyhemmilläkin mailla on mahdollisuus panostaa niihin.Myönteisinä esimerkkeinä nostetaan esille Etelä-Korea ja Costa Rica.”Nämä maat alkoivat kehittää sosiaaliturvaa jo silloin, kun niiden bruttokansantuote oli pienempi kuin Intian tai Pakistanin tällä hetkellä”, raportissa todetaan.UNDP:n inhimillisen kehityksen raportin toimiston johtaja Khalid Malik muistuttaa, että joskus yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen vaatii eriarvoista kohtelua.”Köyhät, marginalisoidut ja syrjityt voivat tarvita enemmän resursseja ja palveluita, jotta kaikkien voimavaroja ja elämänvalintoja voidaan parantaa”, Malik toteaa.UNDP: 2014 Human Development Report