Solidaarisuuden keväällä 2019 toteutetussa Solidaarisuudesta-kampanjassa hyödynnettiin suurta määrää bloggaajia ja somevaikuttajia.
Solidaarisuuden keväällä 2019 toteutetussa Solidaarisuudesta-kampanjassa hyödynnettiin suurta määrää bloggaajia ja somevaikuttajia. Kuva: Solidaarisuuden keväällä 2019 toteutetussa Solidaarisuudesta-kampanjassa hyödynnettiin suurta määrää bloggaajia ja somevaikuttajia.

Yhteistyöhön somevaikuttajien kanssa? Näillä vinkeillä pääset alkuun

Moni kehitysjärjestö hyödyntää somevaikuttajia varainhankinnassaan ja kampanjoinnissaan. Solidaarisuus ja Suomen World Vision kertovat, miten ne ovat saaneet vaikuttajayhteistyön sujumaan.

Teksti: Ruut Tolonen

Mistä tietää, että järjestö on tavoittanut halutun kohdeyleisön? Ainakin siitä, että verkkosivulle tuleva kävijäpiikki on niin suuri, että verkkosivut kaatuvat hetkellisesti. Näin kävi Solidaarisuudelle pari vuotta sitten erään blogiyhteistyön kohdalla.

”Blogien kautta meille virrannut yleisömäärä yllätti meidät positiivisesti. Onneksi verkkosivut saatiin nopeasti pystyyn”, sanoo Solidaarisuudella viestinnän asiantuntijana työskentelevä Ada Bergroth.

Moni kehitysjärjestö tekee nykyään varainhankinta- ja vaikuttamisyhteistyötä bloggareiden, tubettajien ja muiden etenkin nuorempien kohderyhmien tuntemien mielipidevaikuttajien kanssa. Solidaarisuudella vaikuttajayhteistyö alkoi vuonna 2016 pilottikokeilulla. Ensin järjestön edustajat pohtivat itselleen sopiva yhteistyökumppaneita ja vierailivat sitten lifestyle-bloggaajia edustavissa toimistoissa.

”Järjestimme myös bloggaajille suunnatun aamiaistilaisuuden, jossa kerroimme silpomisen vastaisesta työstämme. Silloin vahvistui jo aika hyvin se, keiden heistä kanssa yhteistyö sujuisi luontevimmin”, Bergroth kertoo.

Olennaista on, että vaikuttajat kokevat järjestöjen työn teemat aidosti merkitykselliseksi ja haluavat ottaa niistä omistajuuden.

Pilottikokeilun alkaessa vaikuttajayhteistyön mahdollisesta jatkosta ei oltu päätetty, mutta koska kokeilu koettiin hedelmälliseksi, on se sittemmin syventynyt ja laajentunut. Kolmen vuoden aikana Solidaarisuus on tehnyt vaikuttajien kanssa niin blogiyhteistyötä, podcasteja kuin isompia kampanjoita, kuten keväällä 2019 toteutettu Solidaarisuudesta-kampanjan.

Tulokset voivat tulla myös viiveellä

Vielä Solidaarisuutta pidempään vaikuttajayhteistyötä on tehty Suomen Word Visionilla.

”Vuonna 2011 aloitimme kontaktoimalla blogeja, joiden kirjoittajia voisivat kiinnostaa eettiset lahjat ja pro bono -yhteistyö niihin liittyen”, viestintäpäällikkö Anna Pollari kertoo.

Eettisistä lahjoista etenkin äitiyspakkaus on edelleen yksi vaikuttajayhteistyön kulmakivistä.

”Olemme tehneet useampana vuonna yhteistyötä perhebloggareiden kanssa, sillä äiti- ja lapsiterveysteema koskettaa heidän kohderyhmiään. Heidän lukijansa ovat lähteneet mukaan lahjoittamaan äitiyspakkauksia todella hienosti.”

Sekä Solidaarisuudessa että World Visionilla on vuosien varrella siirrytty yksittäisten blogipostausten ostamisesta siihen, että vaikuttajien kanssa pyritään rakentamaan pitkäkestoisia kumppanuuksia, joiden tulokset voivat tulla esiin pitkänkin ajan päästä. Siksi olennaista on, että vaikuttajat kokevat järjestöjen työn teemat aidosti merkitykselliseksi ja haluavat ottaa niistä omistajuuden, Ada Bergroth painottaa.

”Onneksi olemme löytäneet ne ihmiset, jotka haluavat olla lopettamassa silpomista”, hän sanoo.

”Kun miettii meidän lahjoitusmuotoja, kummius vaatii sen, että yhteistyökumppani on ollut kummi tai haluaa ryhtyä kummiksi”, Pollari sanoo.

Yksi Suomen Wolrd Visionin pitkäaikaisimmista bloggaaja-yhteistyökumppaneista myös matkusti viime vuonna järjestön mukana Kambodzaan tapaamaan kummilapsiaan.

”Matka oli luonteva osa yhteistyötä. On tärkeää, että vaikuttajalla on omakohtaista kokemusta aiheesta ja matkalta saa kuvia ja tarinoita, joita voi hyödyntää pitkään”, Pollari sanoo.

Yhteistyö maksaa – ja palkitsee

Vuosikymmenen alkupuolella bloggaus oli useimmille kirjoittajille harrastus. Vuosien varrella kenttä on kuitenkin ammattimaistunut ja koska sisältömarkkinoinnista on tullut monelle päätoiminen elinkeino, on edes järjestöjen vaikea saada ilmaista näkyvyyttä.

Bergroth ja Pollari pitävät ymmärrettävänä, että nykyisin yhteistyö maksaa. Vaikka perinteinen varainhankinta pyörii edelleen rinnalla, Pollari uskoo, että tulevaisuudessa Suomen World Vision tulee panostamaan juuri vaikuttajayhteistyöhön.

”Ei välttämättä vain bloggaajien, vaan myös muiden sisällöntuottajien kanssa.”

Solidaarisuudella vaikuttajayhteistyön muotoja pyritään jatkuvasti kehittämään. Vaikuttajat analysoivat ja ehdottavat itsekin, mitä kautta he saavat seuraajiaan mukaan.

”Jos alussa yhteistyö oli pitkälti sitä, että oli blogipostauksia, jotka jaettiin järjestön kanavilla, nyt Instagram Story ja Facebookin keräykset ovat nousseet isompaan rooliin”, Bergroth sanoo.  

”Joka kerta myös yllätyn, miten mielettömän hienosti vaikuttajat osaavat kääntää kehy-jargonin kansantajuiseksi.”

Niin Solidaarisuus kuin Suomen World Vision pitävät vaikuttajayhteistyön parhaana puolena sitä, että sen kautta on pystytty tavoittamaan sellaisia kohderyhmiä, joihin järjestö ei ilman vaikuttajan apua saisi suoraa kontaktia. Konkreettisesti tätä on voinut seurata esimerkiksi lahjoitusten määrässä ja siinä, että tiettyyn somekanavaan on tullut suuri määrä uusia seuraajia.

Myös itse yhteistyö on tuntunut ajoittaisesta työläydestään huolimatta mielekkäältä. Pollarin muistuttaa, että vaikuttajat ovat luovia ihmisiä ja taitavia viestijöitä.

”Muutamia postauksia on jaettu bloggareiden luvalla vielä myöhemminkin. On ihanaa, kun löytyy oikea yhteistyökumppani ja hän löytää meidän teemoihimme jonkun oman näkökulmansa, jota emme ole edes osanneet ajatella, ja tuottaa siitä hienoa materiaalia”, hän sanoo.

Solidaarisuuden Ada Bergroth kokee yhteistyön niin ikään palkitsevaksi.

”Kun kerron vaikuttajille silpomisperinteestä ja siitä, millaisia ratkaisuja järjestöllämme on tarjota siihen, on inspiroivaa nähdä heidän reaktionsa ja se, miten he haluavat olla työssämme mukana koko sydämellään. Joka kerta myös yllätyn, miten mielettömän hienosti vaikuttajat osaavat kääntää kehy-jargonin kansantajuiseksi.”

Viisi vinkkiä vaikuttajayhteistyöhön

1. Valitse kumppani huolella

Tärkeintä on löytää vaikuttaja, joka jakaa aidosti järjestön arvot. Käy läpi eri vaihtoehtoja, lue blogeja ja mieti, kuka voisi olla teille sopivin yhteistyökumppani. Seuraajien määrä voi olla yksi kriteeri, mutta sitäkin tärkeämpää on pohtia, ovatko seuraajat ihmisiä, joita järjestönne työ voisi kiinnostaa.

2. Panosta taustoitukseen

Tarjoa vaikuttajille mahdollisimman laajasti tietoa aihepiiristä, josta he tuottavat sisältöä. Henkilökohtainen tapaaminen ja keskustelu on tärkeää, koska vaikka yhteistyön teema olisi vaikuttajille jo jossain määrin tuttu, monet asiat voivat tulla heille yllätyksenä.

 3. Ohjaa klikkaukset oikeaan paikkaan

Mieti tarkkaan, pyydetäänkö vaikuttajia linkkaamaan omista kanavistaan lahjoituslomakkeeseen, erilliselle kampanjasivulle vai esimerkiksi pyytämään lukijoita järjestön some-seuraajiksi.

4. Valmistaudu lisäkysymyksiin

Lifestyle-bloggareiden ja tubettajien yleisöt voivat olla hyvin erilaisia kuin järjestön omat ydinkohderyhmät. Siksi kannattaa varautua siihen, että yhteistyön seurauksena saatte kysymyksiä, joita järjestön Q&A-paketista ei löydy.

5. Luota vaikuttajan osaamiseen

Vaikuttajat kirjoittavat, valokuvaavat ja somettavat ammatikseen. Paras lopputulos syntyy yleensä silloin, kun et päsmäröi ja he pääsevät tuottamaan yhteistyösisältöä omalla tyylillään. Vaikuttajat tietävät kyllä, millainen sisältö juuri heidän yleisölleen toimii.

Vinkit on koottu Anna Pollarin ja Ada Bergrothin haastatteluista.