Veritimantit-elokuva kertoo Hollywood-tarinan Sierra Leonen sisällissodasta ja sitä ruokkivista konfliktimineraaleista. Kuva: Veritimantit-elokuva kertoo Hollywood-tarinan Sierra Leonen sisällissodasta ja sitä ruokkivista konfliktimineraaleista.

Yhdysvaltalaiset yritykset laiskoja tutkimaan tuotantoketjujaan

Global Witnessin ja Amnestyn mukaan vain viidesosa firmoista selvittää, ostavatko ne konfliktimineraaleja.

Teksti: Jukka Aronen Kuva: Jorge Quinteros

Yhdysvalloissa hyväksyttiin vuonna 2010 niin sanottu Dodd—Frank-laki, joka velvoittaa kaivos- ja öljyalan yhtiöitä muun muassa tarkistamaan, etteivät ne tue ulkomaisilla hankinnoillaan sotilaallisia tai puolisotilaallisia toimia kohdemaassa.Lain yhtenä tavoitteena on ollut vähentää niin sanottujen konfliktimineraalien käyttöä.Esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa, jonka rajojen sisällä asuu viisi prosenttia maapallon köyhimmistä, kaivetaan paljon kultaa, tinaa, tungsteenia ja tantaalia. Mineraalit päätyvät älypuhelimiin, tabletteihin ja läppäreihin ympäri maailman.Kongon sisäiset aseelliset ryhmittymät ovat käyttäneet kaivostoimintaa armottomasti hyväkseen rahoittakseen sotilaallista toimintaansa, ja ne ovat siinä ohessa syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.Sadan raportin analyysiDodd-Frank-lakiin liittyvät raportointivelvoitteet tulivat pakollisiksi vasta viime vuonna.Global Witness ja Amnesty International tutkivat sadan yrityksen jättämiä ensimmäisiä vuosiraportteja ja julkistivat eilen tulokset ”Digging for Transparency” -raportissaan.Tutkinnan kohteena olivat muun muassa elektroniikkajättiläinen Apple, lentokoneteollisuuden kivijalka Boeing ja timanteistaan tuttu Tiffany.Neljä viidestä epäonnistuiTulokset eivät anna mairittelevaa kuvaa yritysten halusta selvittää tuotantoketjujaan.Järjestöjen mukaan 79 yritystä sadasta ei täyttänyt laissa esitettyjä minimivaatimuksia. Ylipäänsä suurin osa firmoista ei selvittänyt riittävän hyvin ostamiensa mineraalien tuotantoketjua. Monet sanoivat suoraan, etteivät pysty takaamaan esimerkiksi sitä, että rahoja ei päätyisi sotilaallisille joukoille.Ainoastaan 16 yritystä yritti ottaa yhteyttä paikallisiin sulattamoihin ja jalostamoihin, eikä 41 firmalla ollut käytössä linjauksia sen varalta, että tuotantoketjussa havaittaisiin riskejä.Apple ”tutustui paikallisiin oloihin”Toisaalta 21 yritystä täytti laissa esitetyt vaatimukset, mikä järjestöjen mukaan osoittaa, että pykälien noudattaminen ei ole liian vaikeaa tai kallista, jos tahtoa riittää.Tutkittuja yrityksiä ei pisteytetty tai laitettu paremmuusjärjestykseen, mutta raportissa mainitaan monia yrityksiä nimeltä sekä hyvien että huonojen tulosten yhteydessä.Esimerkiksi Apple mainitaan kahdesti: se oli niiden harvojen yritysten joukossa, jotka nimesivät maita, joista mineraalit olivat kotoisin, ja se myös ilmoitti tehneensä tutustumiskäyntejä sulattamoihin ja jalostamoihin.