WTO-neuvotteluille odotetaan jälleen päätöstä

Maailman kauppajärjestön pääjohtaja uskoo G20-mailta löytyvän halua Dohan neuvottelujen päättämiseen, vaikkei tarkkoja aikatauluja ole lyöty lukkoon. Samaan aikaan kahdenvälisiä kauppasopimuksia solmitaan vauhdilla.

Teksti: Sanna Jäppinen

”Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, ettei kaupasta saa tulla talouskriisin uhri”, toteaa Maailman kauppajärjestö WTO:n puheenjohtaja Pascal Lamy saksalaisen Handelsblatt-sanomalehden haastattelussa. Lamy viittasi kesäkuiseen G20-kokoukseen, jossa maailman merkittävimmät talousmahdit tapasivat.

Lamyn mukaan G20-maat puhuivat ”ensimmäisen kerran vakavissaan” monenkeskisistä kauppaneuvotteluista, ja ne pysyivät aiemmin esittämässään tavoitteessa saada Dohan neuvottelukierros käytyä vuoden 2010 aikana.

”Mitään keinotekoista eräpäivää sopimuksen valmistumiselle ei kuitenkaan ole järkeä asettaa”, Lamy toteaa. Seuraava G20-kokous pidetään marraskuussa Etelä-Koreassa.

WTO:n Dohan-kierroksen neuvottelut kaupan vapauttamiseksi ovat jatkuneet jo vuodesta 2001 lähtien. Pullonkauloina ovat olleet muun muassa Yhdysvaltain ja EU:n haluttomuus luopua maataloustuista ja nousevien talouksien halu suojella omia markkinoitaan.
Kahdenväliset kauppasopimukset etenevät

Vaikka Lamy näkee G20-lausunnoissa toivoa monenkeskisen sopimuksen saavuttamiseksi, edetään tosielämässä toiseen suuntaan: kahdenvälisiä ja alueellisia sopimuksia solmitaan vauhdilla.

Hnadelsblattin mukaan 200 kahdenvälistä kauppasopimusta on jo voimassa ja sadasta käydään neuvotteluja. Lamy myöntää trendin jylläävän vahvana, mutta uskoo ajan myötä monenkeskisen sopimuksen ajavan kattavuudessaan ohi.

”Kahdenvälisissä sopimuksissa monet kaupan vapauttamisen kannalta tärkeät yksityiskohdat, kuten rajakauppaan liittyvät ja dumppauksen vastaiset säädökset, jäävät ulkopuolelle”, hän sanoo.

Lamy muistuttaa kahdenvälisten sopimusten koskevan kaupan lisäksi hyvin usein maiden välisiä poliittisia suhteita.
Mitä tekee Obama?

Tällä hetkellä selkein WTO-neuvotteluja jarruttava tekijä ovat erimielisyydet Yhdysvaltain ja nousevien talouksien välillä. Yhdysvallat vaatii mailta markkinoiden laajempaa avaamista ja nousevat taloudet haluavat vastavuoroisesti Yhdysvalloilta leikkauksia maataloustukiin ja tuontimaksuihin.

Intian talousministeriön kauppasihteeri Rahul Khullarin mukaan näkemyseroihin ei ole odotettavissa pikaisia ratkaisuja, Talousanomat uutisoi. Yhdeksi syyksi Khullar arvioi Yhdysvaltain ensi vuoden vaalit: ammattiliitot ja demokraatit ovat epäilevällä kannalla uusien kauppasopimusten suhteen, ja siksi presidentti Barack Obama saattaa jättää ratkaisut vaalien jälkeiseen aikaan.

Intian ohella Kiina on toistuvasti Yhdysvaltain hampaissa markkinoidensa ylenpalttisen suojaamisen takia. Lamy kuitenkin toteaa Handelsblattin haastattelussa, että Kiina noudattaa voimassa olevia kaupan sääntöjä.
Lisää tietoa aiheesta

Handelsblatt: China hält sich an die Regeln

Reuters: WTO’s Lamy says Doha preparing for final deal – paper

Taloussanomat: Intia: USA:n sisäpolitiikka hidastaa vapaakauppaneuvotteluja

Reuters: G20 leaders drop Doha target, see smaller deals