Vuosikausia jatkunut banaanikiista päättyi

EU myöntyi lopettamaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden suosimisen banaanimarkkinoillaan – Etelä-Amerikan kustannuksella.

Teksti: Lauri Haapanen

Hanna Weselius
Pitkällinen kiista Euroopan banaanitulleista päättyi EU:n, Etelä-Amerikan maiden ja Yhdysvaltojen allekirjoittamaan sopimukseen torstaina. Sopimuksen mukaan EU leikkaa reilusti Etelä-Amerikan maille asettamiaan banaanitullimaksuja vuoteen 2017 mennessä.
Toistakymmentä vuotta jatkuneen kiistan taustalla on erikoisvapaus, jonka EU on suonut entisille, 1950-1960-luvuilla itsenäistyneille siirtomailleen Afrikassa, Karibialla ja Tyynellämerellä (AKT-maat). EU on sallinut AKT-maiden tuoda Euroopan markkinoille 775 000 tonnia banaania tulleitta, kun muut maat ovat joutuneet maksamaan jokaisesta tuomastaan banaanitonnista 176 dollaria tullia.
AKT-maiden tullivapaus on kismittänyt erityisesti Etelä-Amerikan suuria banaanintuottajamaita – Ecuadoria, Guatemalaa, Hondurasia ja Meksikoa -, sillä ne haluaisivat vallata suuremman osuuden Euroopan valtavista banaanimarkkinoista.
Yhdysvallat kytkeytyy kuvioon sitä kautta, että suurilla Etelä-Amerikassa toimivilla banaanifirmoilla – Chiquitalla, Del Montella ja Dolella – on pääkonttorinsa Yhdysvalloissa.
AKT-maiden tuonti pienenee
Etelä-Amerikan maat ja Yhdysvallat valittivat epäreiluina pitämistään banaanitulleista WTO:hon vuonna 1996. Vaikka WTO on sittemmin tuominnut EU:n banaanitullit useaan otteeseen, molemminpuolisen väittelyn ja umpikujaan ajautuneen Dohan-neuvottelukierroksen vuoksi lopullista ratkaisua asiaan ei ole löydetty.
Torstaina solmitussa sopimuksessa EU myöntyi laskemaan 176 euron banaanitullinsa asteittain 114 dollariin vuoteen 2017 mennessä.
Euroopan banaanimarkkinat ovat maailman suurimmat, ja jo nyt 70 prosenttia Eurooppaan tuodusta 5,5 miljoonasta banaanikilosta tulee Etelä-Amerikasta. AKT-maiden osuus on 17 prosenttia.
Italialaisen Calabrian yliopiston professori Giovanni Ananian tekemä tutkimus kuitenkin ennustaa, että uuden sopimuksen myötä tuottajamaiden markkinaosuudet erkanevat entisestään. Tutkimus arvioi, että AKT-maiden Euroopan-tuonti laskee 14 prosenttia samalla, kun muiden banaanintuottajamaiden, pääasiassa Etelä-Amerikan tuonti kasvaa 17 prosenttia.
Tutkimus myös arvioi, että tullimaksujen aleneminen kasvattaa Euroopan banaanintuontia 6 prosentilla. Kuluttajahintojen tutkimus arvelee laskevan 12 prosenttia.
Sopimuksen myötä Eurooppa sitoutui maksamaan AKT-maille 290 miljoonan dollarin tukipaketin helpottamaan uuteen markkinatilanteeseen sopeutumista.

Lisää tietoa aiheesta

Professori Giovanni Ananian Tutkimus: How would a WTO agreement on bananas affect exporting and importing countries?