Vanhanaikaista? Kepan syyskokous 2009 järjestettiin "läsnäolevana". Uuden lain myötä etäosallistuminen vaikka Skypellä tulee mahdolliseksi. Kuva: Vanhanaikaista? Kepan syyskokous 2009 järjestettiin "läsnäolevana". Uuden lain myötä etäosallistuminen vaikka Skypellä tulee mahdolliseksi.

Uusi yhdistyslaki helpottaa pienten järjestöjen työtä

Yhdistyslaki uudistui syyskuun alussa. Toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen ja kokouksiin voi osallistua etänä.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Lassi Palmujoki

Uusi yhdistyslaki astui voimaan syyskuun alussa. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan uudella lailla pyritään vastaamaan paremmin erimuotoisten yhdistysten tarpeisiin sekä nykyaikaisen kansalais- ja järjestötoiminnan vaatimuksiin. Erityisesti pienten yhdistysten tarpeet otetaan laissa nykyistä paremmin huomioon.
Laki mahdollistaa etäosallistumisen kokouksiin postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. Puoluepoliittisissa yhdistyksissä etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana.
Etäosallistuminen vaatii sääntömuutoksen. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedotteen mukaan etäosallistumisesta voidaan määrätä säännöissä esimerkiksi seuraavasti: ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”
Toinen merkittävä muutos uudessa laissa on maallikkotilintarkastuksen korvaaminen toiminnantarkastuksella. Sääntömuutosta tämä ei edellytä, vaan yhdistyksen säännöissä mainittu tarkastaja ja varatilintarkastaja tarkoittavat lainmuutoksen jälkeen toiminnantarkastajaa, jollei yhdistys täytä vähintään kahta seuraavista raja-arvoista:

taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa
palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä

Jos kaksi näistä arvoista täyttyy, täytyy yhdistyksen valita HTM- tai KHT-tilintarkastaja. Lakimuutos ei vaikuta ulkoministeriön hanketuen tilintarkastussääntöihin, vaan ministeriö vaatii jatkossakin hankkeilta tilintarkastuksia.