UPI: Laihoin odotuksin Cancúniin

Ulkopoliittisen instituutin tuore katsaus marraskuun 29. päivänä alkavalle ilmastokokoukselle ei ole järin toiveikas. Kokoukselta odotetaan ainoastaan prosessipäätöksiä, joiden avulla voidaan saada konkreettisia tuloksia ensi vuonna Johannesburgissa.

Teksti: Esa Salminen

Odotukset Cancúnin ilmastokokouksesta ovat laihat, todetaan Ulkopoliittisen instituutin 17. marraskuuta julkaisemassa katsauksessa. Katsaus esittelee toiveita ja odotuksia Meksikossa, Cancúnissa 29.11.-10.12. järjestettävälle ilmastokokoukselle.
Parhaassakin tapauksessa – neuvottelujen onnistuessa – voidaan UPIn mukaan odottaa niin sanottuja prosessipäätöksiä, joiden avulla asiakysymyksiä tarkennettaisiin ja työtä delegoitaisiin eteenpäin. Lopulliset päätökset voitaisiin tällöin saada aikaan vuoden 2011 kokouksessa Etelä-Afrikan Johannesburgissa.
Huomio ja odotukset Cancúnia kohtaan ovat huomattavasti vähäisemmät kuin vuosi sitten pidetylle Kööpenhaminan-kokoukselle. Kööpenhaminan-kokouksen jälkeinen pattitilanne kyseenalaistaa UPIn mukaan koko monenkeskisen neuvotteluprosessin legitimiteetin.
Monet teknisluontoiset neuvottelukysymykset ovat kuitenkin edenneet selvästi vuoden takaisesta tilanteesta, UPIn katsauksessa todetaan.
Yhdysvaltojen ja kehitysmaaryhmään kuuluvien nousevien talouksien eripura viivyttää neuvotteluja. Nousevien talouksien kuten Kiinan ja Intian kotimaisten toimien todennettavuus nousee Cancúnissa tärkeäksi kysymykseksi erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.

UPIn katsaus: Cancúnin ilmastokokous: Vähän toivoa, vähän epätoivoa