Unionin tila: kestävä kehitys loisti poissaolollaan Junckerin puheessa

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti keskiviikkona 12. syyskuuta vuosittaisen Unionin tila -puheensa, jossa hän korosti muun muassa EU:n ja Afrikan yhteistyötä sekä muuttoliikkeen hallintaa.

Teksti: Rilli Lappalainen Kuva: Gender

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti keskiviikkona 12. syyskuuta vuosittaisen Unionin tila -puheensa, jossa hän korosti muun muassa EU:n ja Afrikan yhteistyötä sekä muuttoliikkeen hallintaa.

Vuosittainen Unionin tila -puhe linjaa komission työtä ja tuore puhe oli nykyisen komission viimeinen. Junker kertoi komission tulevan tekemään uusia aloitteita esimerkiksi kauppaan, muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyen.

Eurooppalaiset kehitysjärjestöt pettyivät puheeseen, sillä kestävän kehityksen henki oli täysin kateissa. ”Kestävä kehitys ja Agenda 2030 tarjoavat vastauksia moniin Junckerin huoliin, kuten turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen. Olisin toivonut, että kestävä kehitys oltaisiin otettu johdonmukaisesti osaksi komission viimeisten kuukausien työtä”, totesi Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen.

Järjestöt olivat toivoneet Junckerin sitoutuvan puheessaan siihen, että EU raportoi ensi kesänä kestävän kehityksen toimistaan YK:lle. Tätä ei kuitenkaan kuultu. ”EU ei ole vielä esittänyt korkean tason poliittisessa foorumissa HLPF:ssä raporttia vaikka kestävän kehityksen tavoitteista sovittiin jo kolme vuotta sitten. Raportointi viestittäisi EU:n sitoutumisesta kestävään kehitykseen”, valitteli Lappalainen.

Pieni positiivinen signaali kestävän kehityksen edistymiseksi löytyy Junckerin puheeseen liittyvässä kirjeessä: komissio lupaa julkaista seuraavien kuukausien aikana pohdinta-asiakirjan ”Kohti kestävää EU:ta vuoteen 2030 mennessä”. Järjestöt ottivat tämän tiedon ilolla vastaan ja toivovan EU:n kestävän kehityksen toimeenpanon lähtevän vihdoin kunnolla käyntiin.

Komission viimeisen vuoden tärkein ilmastoponnistus on marraskuussa julkaistava vuoteen 2050 tähtäävä vähähiilisyyttä koskeva tiekartta, joka on mahdollisuus EU:lle vähentää päästöjä 1,5 asteen lämpötilarajan mukaisesti. Valitettavasti Juncker ei puheessaan tunnistanut uusia konkreettisia avauksia, joilla EU:n ilmastopolitiikka saataisiin Pariisin sopimuksen mukaiseksi.

Puheen yhteydessä komissio julkaisi monia uusia aloitteita, joista yksi on EU:n ja Afrikan yhteinen ohjelma investointien ja työpaikkojen lisäämiseksi. Lisäksi Juncker käsitteli puheessaan paljon myös muuttoliikkeen hallintaa ja esitteli komission aloitteen laillisten reittien ja työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi.

Lue lisää:

State of the Union -puhe englanniksi
Komission kirje Euroopan parlamentin puhemiehelle ja Euroopan neuvoston edustajalle Sebastian Kurzille