Opettaja Bonafice Kapian työssään kenialaisessa yksityiskoulussa Lodwarissa keväällä 2013. Kapian täydentää opettajan palkkaansa työskentelemällä viikonloppuisin perheen kaupassa. Kuva: Opettaja Bonafice Kapian työssään kenialaisessa yksityiskoulussa Lodwarissa keväällä 2013. Kapian täydentää opettajan palkkaansa työskentelemällä viikonloppuisin perheen kaupassa.

Unesco: Oppimiskriisi vaatii panostusta opettajiin

Moni maa jää kauas globaaleista oppimistavoitteista, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Unesco näkee opettajien koulutuksen ja aseman parantamisen ratkaisuna ”globaaliin oppimiskriisiin”.

Teksti: Outi Puukko Kuva: Karel Prinsloo

Maailmassa on 250 miljoonaa lasta ilman perustaitoja, kuten lukemista ja kirjoittamista. Yksi neljästä köyhien maiden lapsesta ei osaa lukea  kokonaista lausetta.Vaikein tilanne on maaseudulla sekä vammaisten ja  tyttöjen keskuudessa, kertoo YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon tamikuun lopussa julkaistu raportti ”Teaching and learning: achieving quality for all”. Koulutuksen puute – mutta myös saatavilla olevan koulutuksen laaduttomuus – on järjestön mukaan hälyttävää mittaluokkaa.  Oppimiskriisin ratkaisu ei näytä mahdolliselta YK:n vuosituhattavoitteiden aikarajaan, vuoteen 2015 mennessä.Perusopetusta annetaan tasa-arvoisestiOppimisen kriisi uhkaa ajaa myös tulevia sukupolvia lukutaidottomuuteen ja  heikkoihin tulevaisuuden mahdollisuuksiin, ellei opetuksen laatuun ja pätevien opettajien määrään panosteta nyt.Unescon raportissa arvioidaan YK:n Koulutus kaikille -prosessin (Education for All) osatavoitteiden toteutumista.  Parhaalta tilanne näyttää perusopetuksen tasa-arvoisuuden suhteen. Arviolta 70 prosentissa maailman maista tavoite saavutetaan vuoteen 2015 mennessä. Aikuisväestön lukutaito  jää puolestaan kauimmaksi tavoitteesta. Vain harva maa tarjoaa kansalaisilleen toisen mahdollisuuden oppia lukemaan, kun perustaidot ovat jääneet lapsena huteralle pohjalle.Opettajat avainasemassaLasten saaminen koulunpenkille ei vielä riitä, vaan myös koulutuksen laatuun tulisi Unescon mukaan panostaan enemmän. Tilanteen kohentaminen edellyttää pätevien opettajien määrän lisäämistä ja panostusta haavoittuvimpien ryhmien tarpeisiin.Opettajiksi on saatava parhaat kandidaatit, ja heille on annettava kunnollista koulutusta ja sijoitettava alueille, joilla opettajapula on huutavin, Unesco neuvoo.Useissa maissa opettajilla ei ole mahdollisuutta keskittyä opettamiseen vaan heidän on tehtävä myös muita töitä opetuksen lisäksi. Unesco ehdottaakin, että valtioiden pitäisi edistää pitkäkestoista sitoutumista opetukseen.Video: UNESCO / www.efareport.unesco.orgUnesco: ”Education For All Global Monitoring Report. Teaching and learning: achieving quality for all”