Naiset opettelevat lukemaan itätimorilaisessa koulussa. Kuva: Naiset opettelevat lukemaan itätimorilaisessa koulussa.

Unesco: Lukutaitotavoitetta ei saavuteta vuoteen 2015 mennessä

YK:n vuosituhattavoitteiden määräajan umpeutuessa maailmassa arvioidaan olevan vielä noin 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Heistä kaksi kolmannesta on naisia.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Katy Anis

Lukutaitoisten aikuisten eli yli 15-vuotiaiden määrä on noussut kahdeksan prosenttia vuoden 1990 tasosta ja on nyt 84 prosenttia väestöstä, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco raportoi. Tuoreet tilastot julkaistiin 8. syyskuuta kansainvälisenä lukutaidon päivänä.Kasvusta huolimatta YK:n vuosituhattavoitteissa määritelty tavoite taata peruskoulutus ja lukutaito kaikille vuoteen 2015 mennessä ei näytä täyttyvän, sillä vuonna 2015 maailmassa arvioidaan olevan vielä 743 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Valtaosa heistä asuu Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa sekä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Kaksi kolmannesta lukutaidottomista on naisia.YK:n julistama lukutaidon vuosikymmen päättyi viime vuonna, ja sen aikana kävi selväksi, että vaikka lukutaidon edistämiseksi on käynnistetty lukuisia aloitteita ja ohjelmia, on perusongelmana useimmiten edelleen opetuksen taso. Parannusta tarvitaan sekä opettajakoulutukseen sekä opetussuunnitelmien järkeistämiseen.Tietoyhteiskunnan ydintaitoNuorten aikuisten eli 15–24-vuotiaiden joukossa lukutaitoprosentti on hieman keskimääräistä korkeampi eli 89, mutta heidänkin joukostaan lukutaidottomia löytyy edelleen 123 miljoonaa.”Tilannetta pahentaa uuden teknologian ja tietoyhteiskunnan esiinmarssi, jotka tekevät luku- ja kirjoitustaidosta entistä välttämättömämpiä perustaitoja”, Unescon pääjohtaja Irina Bokova totesi.”Nuoret tarvitsevat uusia taitoja päästäkseen työmarkkinoille ja edetäkseen työssään: kielitaitoa, erilaisten kulttuurien ymmärrystä ja jatkuvaa uuden opiskelua. Lukutaito on avainasemassa tiedonhankinnassa, ihmisten välisissä suhteissa, asiantuntijuudessa ja ylipäänsä kyvyssä elää osana yhteisöä.”Unesco muistuttaa, että lukutaidottomuus ei ole ainoastaan kehitysmaiden ongelma: OECD:n mukaan vuonna 2009 teollisuusmaissa joka viidennellä nuorella oli heikko lukutaito, ja noin 160 miljoonaa aikuista oli käytännössä lukutaidottomia.Unescon tiedote