UNDP ottaa käyttöön uuden köyhyyden mittarin

Oxfordin yliopistossa on kehitetty uusi köyhyyttä monitahoisesti mittaava indeksi, jonka toivotaan parantavan avun kohdentamista sitä eniten tarvitseville.

Teksti: Sanna Jäppinen

KIMMO LEHTONEN

Köyhyys ei tarkoita ainoastaan tulojen pienuutta. Se voi merkitä myös ala-arvoisia elinoloja tai riittävän koulutuksen, terveydenhuollon ja peruspalvelujen puutetta. Se voi olla myös rikollisuutta, huumeongelmia tai olemattomia osallistumismahdollisuuksia.
Oxfordin yliopiston kehitysmaatutkimuksen osastolla on kehitetty uusi MPI-mittari, jolla pyritään tavoittamaan köyhyyden eri ulottuvuudet ja eri tekijöiden vaikutukset, erityisesti niiden kasautuessa.
MPI:n (Multidimensional Poverty Index) kehittäjät arvioivat, että uuden mittarin avulla pystytään tunnistamaan nykyistä paremmin kaikkein haavoittuvimmat ryhmät ja analysoimaan heidän köyhyytensä syitä ja syiden riippuvuussuhteita. Näin myös päättäjät ja avunantajat voivat paremmin kohdistaa toimenpiteitään.
Uusi mittari on luotu YK:n kehitysohjelman UNDP:n tuella, ja järjestö aikoo jatkossa käyttää sitä köyhyyden määrittämiseen vuosittain ilmestyvässä Inhimillisen kehityksen raportissaan (Human Development Report).
Maa- ja aluekohtaiset erot esiin
MPI:n avulla mitataan köyhyyttä 104 kehitysmaassa, joiden yhteenlaskettu väkiluku on 5,2 miljardia. Noin 1,7 miljardia näistä ihmisistä elää MPI:n mukaan köyhyydessä. Perinteisesti äärimmäisen köyhyyden määritelmänä on käytetty sitä, että ihminen elää päivässä 1,25 dollarilla tai vähemmällä, ja näin laskettuna kaikkein köyhimpiä olisi 1,3 miljardia.
Myös maakohtaisesti uuden mittarin käyttö tuo erovaisuuksia vanhoihin tilastoihin. Esimerkiksi Etiopiassa on arvioitu, että 39 prosenttia väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä – ”MPI-köyhiä” on 90 prosenttia. Toisaalta Tansaniassa äärimmäisessä köyhyydessä elää 89 prosenttia väestöstä, mutta ”MPI-köyhiä” on vähemmän, ”vain” 65 prosenttia.
Maan sisäisistä vaihteluista esimerkkinä on Kenia, jossa pääkaupunki Nairobi on samalla MPI-tasolla kuin vaikkapa Dominikaaninen tasavalta, mutta maaseudulla MPI tippuu alemmas kuin uuden mittarin mukaan maailman köyhimmäksi rankatussa maassa eli Nigerissä.
Ja vaikka Intia nousee vauhdilla merkittäväksi talousmahdiksi, on MPI-analyysi koruton: maassa on mittarin mukaan 421 miljoonaa köyhää, mikä on enemmän kuin Afrikan 26 köyhimmässä maassa yhteensä.

Lisää tietoa aiheesta

OPHI: Multidimensional Poverty Index