Unctad: Tulopolitiikkaa kehitysmaihin

On aika luopua viennin kasvuun pohjaavasta kehitysajattelusta, todetaan YK:n kauppa- ja kehitysjärjestön vuosiraportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

LARISSA BRUUN
Työpaikkojen luominen ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös oikeudenmukaista palkkapolitiikkaa, Unctad sanoo. Kuvassa piraattielokuvia kadulla kauppaava nicaragualainen Antonio Rivas.
Globaalista talouskriisistä toipuminen alkoi hiljalleen ja hyvin epätasaisesti vuoden 2009 puolivälistä lähtien. Kehitysmaiden kohdalla on käynyt samalla selväksi, että viimeiset 30 vuotta noudatettu, jatkuvaan viennin kasvuun perustuva kehitysajattelu on nyt aikansa elänyt, todetaan YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö Unctadin vuosiraportissa.
Tätä vientivetoista mallia ovat kehitysmaihin ajaneet erityisesti kansainväliset rahoituslaitokset.

Nyt kehitysmaiden – ja kansainvälisen yhteisön – olisi syytä kiinnittää huomiota kotimaisen kysynnän ja työllisyyden kohentamiseen, 14. syyskuuta julkaistussa ”Employment, globalization, and development” -raportissa arvioidaan.

Viennin kasvuun ei voida enää tuudittautua, sillä maailman suurin markkina-alue Yhdysvallatkaan ei ime tuontia samaa tahtia kuin ennen taantumaa – eikä muista suurista talouksista näytä olevan tilanteen paikkaajiksi.

Katseen kääntäminen ulkomailta kotimaan markkinoihin vaatii luonnollisesti kuluttajia. Kuluttajat tarvitsevat rahaa, ja sitä saadaan töistä. Työpaikkojen luominen on ensiarvoisen tärkeää myös siksi, että monia kehitysmaista koettelee taantuman jäljiltä korkein työttömyys 40 vuoteen.

Työttömyys on tällä hetkellä pahin köyhiä maita uhkaava yhteiskunnallinen ja taloudellinen ongelma, Unctad muistuttaa.
Oikeudenmukainen tulonjako kannattaa

Vientivetoiseen kehitysajatteluun on kuulunut palkkatason pitäminen matalalla kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Nyt Unctad suosittaa kehitysmaiden hallituksille toisenlaisten makroekonomisten keinojen käyttöönottoa: tulopolitiikkaa, jolla varmistetaan työntekijöiden tulotason nousu samassa tahdissa tuottavuuden kanssa.

Poliittisten toimien ohella raportti rohkaisee työntekijöitä vaatimaan oikeuksiaan esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan avulla, sillä joukkovoima takaa varmemmin oikeudenmukaisen tulotason. Lisäksi – ja erityisesti ay-toiminnan puuttuessa – Unctad suosittaa virallisten minimipalkkojen määrittelemistä.

Palkkoja nostamalla kiihdytetään kotimaista kysyntää ja samalla houkutellaan sijoittajia. Unctad arvioi, että myönteiset näkymät kysynnän kasvussa ja suotuisat rahoitusolosuhteet ovat varmempia keinoja sijoitusten saamiseksi kuin työvoimakulujen laskeminen.

Sijoittajia tarvitaan, sillä Unctadin pääsihteerin Supachai Panitchpakdin mukaan kotimarkkinoihin panostaminen ”ei saa tarkoittaa kehitysmaiden vetäytymistä maailmantaloudesta”.
Päinvastoin, nyt jos koskaan kehitysmaat kaipaavat ulkomaista valuuttaa rahoittaakseen tuotannon vauhdittamiseen tarvittavien raaka-aineiden, koneiden ja polttoaineiden tuontia.
Lisää tietoa aiheesta

Unctadin tiedote

Unctad: Trade and Development Report, 2010