Hallituspohjasta riippumatta "nollaseiskalle" näyttäisi kuuluvan hyvää eduskuntavaalien jälkeen. Kuva: Hallituspohjasta riippumatta "nollaseiskalle" näyttäisi kuuluvan hyvää eduskuntavaalien jälkeen.

UM: Puolueet lähes yksimielisiä kehitysyhteistyön kasvattamisesta

Ulkoministeriön Kehitys-Utveckling-lehti selvitti eduskuntapuolueiden kannat kehitysyhteistyörahoitukseen. Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki pitäisivät kiinni sitoumuksesta nostaa rahat 0,7 prosenttiin bktl:stä vuoteen 2015 mennessä.

Teksti: Esa Salminen Kuva: William Perugini

Perussuomalaiset ovat ainoa nykyisistä eduskuntapuolueista, joka ei kannata kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Vasemmistoliiton tavoite on nostaa rahoitus prosenttiin.
Tieto selviää ulkoministeriön julkaisemasta Kehitys-Utveckling-lehdestä, jonka toimittaja haastatteli vaikuttajia kaikista eduskuntapuolueista käyttäen samaa kysymyspatteristoa.
Ilmasto- ja pakolaisrahat kehitysyhteistyöstä?
Mielipiteet jakautuvat, kun puolueilta kysytään, voidaanko ilmastonmuutokseen torjuntaan ja sopeutumiseen käytetyt varat laskea kehitysyhteistyöhön, samoin kuin siinä, voidaanko näin toimia pakolaisten vastaanottoon käytettyjen rahojen kanssa.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Ravi olisi valmis laskemaan molemmat kehitysyhteistyöhön, kun taas hallituskumppanin Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen pitää pakolaisten vastaanottoa humanitaarisena apuna, joka ei kuulu kehitysyhteistyöhön – mutta voisi sisällyttää ilmastorahoituksen.
Demarien puoluehallituksen jäsenen Tarja Kantolan mukaan sekä ilmastorahoitusta että kehitysyhteistyötä ”voidaan hoitaa samalla systeemillä, mutta ilmastorahoituksen täytyy tulla kehitysyhteistyön voimavarojen lisäksi”, ja ideaalitilanteessa määrärahat pakolaisten vastaanottamiselle olisivat erikseen, mutta nykyinen järjestelmä ei ole hänestä kehityspolitiikan suurimpia ongelmia.
”Osa pakolaiskuluista on jo laskettu kehitysyhteistyömäärärahoiksi, mutta kriteereitä ei tulisi venyttää entisestään”, toteaa puolestaan Vihreiden Johanna Sumuvuori. Hänestä ilmastonmuutoksen torjuntaan pitäisi löytää erikseen rahaa.
Yksittäisten ehdokkaiden näkemyksiä globaaleihin kysymyksiin voi tarkastella myös Kepan sivujen vaalikoneessa, johon nopeimmat ehdokkaat ovat jo vastanneet.

Global.finland: Eduskuntavaalit 2011: Mitä mieltä puolueet ovat kehitysyhteistyöstä?
Ulkopoliittinen vaalikone 2011