Uusi linjaus tunnustaa kansalaisyhteiskunnan roolin muun muassa ruohonjuuritason osallistumisen lisäämisessä ja julkisen vallan toimien valvonnassa. Globbarit keräsivät kortteja tulevalle eduskunnalle syyskuussa Narinkkatorilla. Kuva: Uusi linjaus tunnustaa kansalaisyhteiskunnan roolin muun muassa ruohonjuuritason osallistumisen lisäämisessä ja julkisen vallan toimien valvonnassa. Globbarit keräsivät kortteja tulevalle eduskunnalle syyskuussa Narinkkatorilla.

Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntalinjaus valmistunut

Ulkoministeriön Kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus julkaistiin 21. lokakuuta ministeriön verkkosivuilla.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Sanna Autere

”Tämän linjauksen tarkoituksena on tukea ja kannustaa suomalaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita kehittämään edelleen kehitysyhteistyönsä laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta”, määritellään ulkoministeriön tuoreen kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen alussa. Linjaus korvaa vuonna 2006 tehdyn kansalaisjärjestölinjauksen.
”Linjaus määrittelee kansalaisyhteiskunnan toimijat ja tehtävät laajemmin kuin edeltäjänsä. Kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen merkitys köyhyyden vähentämiseksi kestävällä tavalla nostetaan etualalle”, kuvaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen linjauksen esipuheessa.
”Kehityspoliittiseksi kumppaniksi”
Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalaisen mielestä on askel oikeaan suuntaan, että kolmannen sektorin toimijat nähdään aiempaa laajemmin.
”Myös se, että linjaus on jo nimeltään kehityspoliittinen, on hyvä uutinen. Se kertoo, että ministeriössäkin selvästi nähdään, etteivät järjestöt ole vain palvelun tuottajia, vaan myös kehityspoliittisia kumppaneita”, Lappalainen sanoo.
Linjauksessa määritelläänkin kansalaisyhteiskunnalle koko joukko erilaisia rooleja ja tehtäviä kehityspolitiikassa:

Ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallinnon edistäminen sekä kansalaiskasvatus
Oikeuksien tunteminen, paikallisdemokratian käytäntöjen opettelu, ym.
Perus- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen
Valtion ja muun julkisen vallan toimien valvonta (demokraattinen kontrolli)
Erityisryhmien oikeuksien puolustaminen
Ruohonjuuritason osallistumisen lisääminen
Moniarvoisen ja monimuotoisen kansalaiskeskustelun edistäminen ja käyminen
Paikallisten voimavarojen mobilisointi (mukaan luettuna vapaaehtoistoiminta)
Innovatiivisten toimintamallien kokeilu ja kehittäminen

Linjausta valmisteltiin ulkoministeriön ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyönä. Sekä ministeriön virkamiehet että järjestöt ovat kiitelleet avointa osallistavaa prosessia. Kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus julkistetaan virallisesti ulkoministeriön kansalaisjärjestöseminaarissa Säätytalolla Helsingissä tiistaina 2. marraskuuta.

Kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöseminaari