Kaivannais- ja öljyalan omistusrakenteet ja salaisuusvaltioiden laajamittainen käyttö voivat heikentää yrityksiä vähentää korruptiota ja aggressiivista verojen välttelyä. Kuva: Kaivannais- ja öljyalan omistusrakenteet ja salaisuusvaltioiden laajamittainen käyttö voivat heikentää yrityksiä vähentää korruptiota ja aggressiivista verojen välttelyä.

Tutkimus: Öljy, kaasu ja kaivokset kätketty veroparatiiseihin

Tuore tutkimus paljastaa, kuinka energiasektori kätkee rikkautensa salaisuuslakien taakse. Samalla piiloon painuvat liikevaihdot luonnonvaroiltaan rikkaista maista — ja rikkaiden maiden eläkerahastot.

Teksti: Matti Ylönen

Kymmenen maailman suurinta öljy-, kaasu- ja kaivosalan yritystä omistavat yhteensä huimat 6038 tytäryhtiötä, joista kolmannes on rekisteröity salaisuusvaltioihin eli veroparatiiseihin. Tieto selviää Publish What You Pay Norway -järjestön (PWYPN) 19. syyskuuta julkaisemasta tutkimuksesta.

”Maailman rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen on auttanut monikansallisia yrityksiä siirtämään voittoja valtioiden välillä apunaan kirjanpitäjien ja juristien armeijat. Noin 60—70 prosenttia maailmankaupasta käydään monikansallisten yritysten tytäryhtiöiden välillä, täysin julkisuudelta piilossa”, taustoittaa PWYPN:n johtaja Mona Thowsen raportin esipuheessa.

Tutkimukseen otettiin suurimmat öljy-yhtiöt Exxonmobil, ConocoPhilips, Chevron, BP ja Royal Dutch Shell. Kaivosalalta mukana olivat Glencore International AG, Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo American sekä Barrick Gold Corporation.

Systemaattista verojen välttelyä

Suosituin paikka tytäryhtiöille on Yhdysvaltojen osavaltio Delaware, jonne edellä mainitut yritykset ovat perustaneet lähes tuhat tytäryhtiötä.

Osavaltion salaisuuslait ovat hyvin tiukat. Se pitää kärkisijaa Tax Justice Network -verkoston kokoamassa finanssisalaisuusindeksissä, joka laittaa maailman salaisuusvaltiot järjestykseen niiden salaisuuslakien ja kansainvälisen painoarvon mukaan.

Toiseksi suosituin valtio on Alankomaat. Hollantilaiset tarjoavat houkuttelevan verolainsäädännön lisäksi yhtiölain, joka velvoittaa vain minimaaliseen tiedon antamiseen.

Yhtiöistä salamyhkäisin on Chevron, jonka tytäryhtiöistä yli puolet sijaitsee salaisuusvaltioissa. Kaivosyhtiöistä eniten salaisuusalueita käyttää Glencore International.

”Tutkimus osoittaa, että kaivannais- ja öljyalan omistusrakenteet ja salaisuusvaltioiden laajamittainen käyttö voivat heikentää yrityksiä vähentää korruptiota ja aggressiivista verojen välttelyä tällä sektorilla”, Mona Thowsen jatkaa.

Tiedonsaanti on vaikeaa

The Guardian -lehden entisen toimittajan Nick Mathiasonin johtaman ryhmän tutkimus pohjautuu puolen vuoden taustatyöhön eri maiden yhtiörekistereitä ja muita julkisia lähteitä hyödyntämällä. Tiedon hankkiminen yhtiörakenteista on ollut erittäin työlästä.

”Tilanne vaikeuttaa luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden kansalaisten ja teollisuusmaiden eläkerahastojen omistajien mahdollisuuksia ymmärtää näiden yhtiöiden toimintaa yksittäisissä maissa”, raportissa todetaan.

Kansalaisten ja osakkeenomistajien on tutkimuksen mukaan erityisen vaikeaa saada selvää yhtiöiden ansaitsemista tuloista ja voitoista sekä liiketoiminnan kustannuksista ja veroista.

”Työryhmään kuuluneet journalistit Boliviassa ja Ecuadorissa yrittivät saada selvää näissä maissa toimivien strategisesti tärkeiden yhtiöiden taloustilanteesta. Kuukauden mittainen tiivis työ valui täysin hukkaan”, raportin lehdistötiedotteessa kerrotaan.

Ratkaisut etenevät Yhdysvalloissa, ehkä EU:ssa

Yhdysvalloissa hyväksyttiin vuonna 2010 Dodd—Frank-laki, joka velvoittaa kaivos- ja öljyalan yhtiöitä raportoimaan maakohtaisesti kunkin maan viranomaisille maksamansa verot ja maksut. Tänä vuonna käyttöön otettava lainsäädäntö on PWYPN:n mielestä askel oikeaan suuntaan.

”Jokaisen yhtiön tulisi julkistaa täydellinen vuosittainen erittely liikevaihdosta, kustannuksista, voitoista, veroista ja käyttämistään luonnonvaroista jokaisessa maassa jossa yhtiöllä on toimintaa”, PWYP:n lehdistötiedote linjaa.

Maakohtainen raportointi veisi avoimuusvaatimuksia siis pidemmälle kuin Dodd—Frank-lainsäädäntö, joka rajoittuu vain yritysten maksamiin veroihin ja maksuihin. Yhdysvallat on kuitenkin laajentamassa maakohtaisia avoimuusvaatimuksia edelleen Stop Tax Havens -lakialoitteella.

Euroopan unioni tullee raportin mukaan ottamaan käyttöön samantyyppisen lainsäädännön. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, miten vahvoja eurooppalaiset säännöt tulevat olemaan.

”Maakohtaisen kirjanpidon käyttöönotolle on laaja ja alati kasvava kansainvälinen tuki. Se on olennainen työkalu korruption, salaisuuden ja aggressiivisen verojen välttelyn vähentämiseksi”, Thowsen linjaa.

Publish What You Pay: Piping profits: the secret world of oil, gas and mining giants