Tutkimus: Ehdollinen kehitysapu voi olla tehokasta

Yhdysvaltalaista apujärjestelmää tarkastelevassa tutkimuksessa arvioidaan, että tuloksiin sidottu apu voi edistää uudistuksia kehitysmaissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Yhdysvaltain hallitus käynnisti vuonna 2004 Millennium Challenge Corporation (MCC) -apujärjestelmän, jonka kautta kehitysmaille annetaan rahoitusta, kun ne täyttävät tietyt ehdot. MCC:n määritelmän mukaan rahoitusta myönnetään maille, joissa ”noudatetaan hyvää hallintoa, panostetaan ihmisten hyvinvointiin ja edistetään taloudellista vapautta”.Rahaa on tähän mennessä jaettu 25 maalle yli yhdeksän miljardia dollaria, kirjoittaa Economist.MCC:n tapa myöntää rahoitusta nivoutuu osaksi niin sanottua ”rahaa tuloksia vastaan” -mallia (cash on delivery, COD), jossa rahoitusta annetaan vasta, kun uudistuksia on jo saatu aikaan. COD-avun puolestapuhujat korostavat mallin tehokkuutta, sillä rahoitus perustuu avunantajan ja vastaanottajan yhdessä sopimien, mitattavien tavoitteiden saavuttamiseen. Kriitikot sen sijaan näkevät COD-avun ja menestyksestä palkitsemisen lisäävän eriarvoisuutta köyhien maiden välillä.Yhdysvaltalaisessa William & Mary -yliopistossa julkistettiin helmikuun lopulla tutkimus, jossa  tarkastellaan MCC-järjestelmän toimivuutta.”Jos ulkopuoliset toimijat haluavat tukea tehokkaasti uudistuksia köyhissä tai keskituloisissa maissa, on heidän kuunneltava kehitysmaiden päättäjiä ja ymmärrettävä, mitkä kannustimet toimivat ja mitkä eivät”, toteaa Bradley Parks, toinen ”Measuring the Policy Influence of the Millennium Challenge Corporation” -raportin kirjoittajista, yliopiston verkkosivuilla.Raportin mukaan MCC-rahalla tuloksia on saavutettu erityisesti korruption kitkemisessä, verouudistuksissa sekä yrityselämän kehittämisessä.Palkintojen lisäksi kaivataan apuaYhdeksi esimerkiksi MCC-avun tehokkuudesta nostetaan Liberiassa saavutetut edistysaskeleet. Pitkän sisällissodan jälkeen hyvin alkanut peruskoulutusuudistus osoitti vuonna 2010 hiipumisen merkkejä tyttöjen koulutuksen osalta. MCC-järjestelmän kautta saadulla 15 miljoonan dollarin starttirahalla maa käynnisti parannukset, ja joulukuussa 2012 Liberian arvioitiin olevan valmis vastaanottamaan MCC:ltä 300 miljoonan dollarin rahoitus laajempia uudistuksia varten.Economistissa Liberian hallituksen entinen neuvonantaja kuitenkin kritisoi MCC-järjestelmää siitä, että se palkitsee ne maat, jotka jo muutenkin olisivat toteuttamassa uudistuksia. Clare Lockhart Institute for State Effectiveness -ajatushautomosta muistuttaa, että apua täytyy olla tarjolla myös hauraille valtioille, joiden omat resurssit ovat olemattomia.William & Mary -yliopisto: Reform Incentives team judges impact of Millennium Challenge Corp.”Measuring the Policy Influence of the Millennium Challenge Corporation” -raporttiEconomist: Carrots all round