globaalikasvatus fingo
Tutkijoita ja järjestöjen kouluttajia vetämässä yhteistä Transformer 2030 - opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -koulutusta Vantaalla 2018. Kuva: Tutkijoita ja järjestöjen kouluttajia vetämässä yhteistä Transformer 2030 - opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -koulutusta Vantaalla 2018.

Tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyö globaalikasvatuksessa tiivistyy

Suomeen perustettiin loppuvuodesta 2018 globaalikasvatustukijoiden Global Education Research in Finland -verkosto. Tämä on ilouutinen järjestötoimijoille, sillä tiivis yhteistyö voi parhaimmillaan muuttaa kaikkien tekemistä entistä vaikuttavammaksi.

Teksti: Sanna Rekola Kuva: Tuomas Tiainen

Globaalikasvatusta käsittelevä tutkimus on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Agenda 2030 ja erityisesti sen tavoite, jolla halutaan edistää globaalia kansalaisuutta, on herätellyt tutkijoita verkostoitumaan asian äärelle niin kansainvälisesti kuin nyt myös Suomessa: loppuvuodesta 2018 Suomeen perustettiin globaalikasvatustukijoiden Global Education Research in Finland -verkosto.

Pienessä Suomessa tutkijat ja toimijat ovat toki tehneet yhteistyötä aikaisemminkin ja istuneet usein samoissa pöydissä. Tutkijaverkoston perustaminen kuitenkin mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen ja helpottaa myös uusien toimijoiden mukaantuloa. Toivon mukaan myös globaalikasvatuksen vetovoima tutkimusaiheena vahvistuu. 

Tutkijoiden aiempaa vahvempaa verkostoitumista globaalikasvatuksen äärelle voi pitää järjestötoimijoiden kannalta lottovoittona monesta eri syystä: 

Vuoropuhelu tutkijoiden kanssa helpottuu ja löydämme toisemme entistä paremmin.  
Voimme oppia yhdessä, ja käymme toivottavasti kriittistä keskustelua globaalikasvatuksen keinoista, päämääristä ja tavoista todentaa muutosta.  
Tutkimustietoa hyödyntämällä järjestöt voivat suunnata toimintaa sinne, missä sitä tarvitaan, ja tavoilla, jotka toimivat.  
Opimme havaitsemaan paremmin heikkoja signaaleja ja raottuvia vaikuttamisen ikkunoita. 
 Viestiemme vaikuttavuus vahvistuu, kun perustamme argumenttimme tutkimustiedolle. 
Hahmotamme asioita laajemmassa kontekstissa ja syvällisemmin. 
Keskustelun lisääntymisellä voi olla isompiakin yhteiskunnallisia vaikutuksia: ehkä päätöksentekijätkin kiinnostuvat asiastamme entistä enemmän. 

Fingo mukana edistämässä yhteistyötä 

Kasvatustieteen päivillä marraskuussa 2018 perustettu globaalikasvatustutkijoiden verkosto on alusta asti halunnut avata ovensa myös muille toimijoille. Fingo on mukana verkoston koordinaatioryhmässä ja haluaa omalta osaltaan edistää tutkijoiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Fingon ylläpitämälle tutkijaverkoston sähköpostilistalle voivat liittyä kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Yhteistyön edistämisessä kansallinen tutkijaverkostomme seuraa kansainvälisen isosiskonsa esimerkkiä. Pari vuotta sitten perustettiin globaalikasvatustutkijoiden Academic Network on Global Education and Learning -verkosto, joka pyrkii edistämään tutkijoiden, toimijoiden ja viranomaisten välistä vuoropuhelua.  

ANGEL-verkosto järjestää toukokuussa konferenssin, jossa keskusteluun nousevat muun muassa globaalikasvatuksen tämän hetken haasteet sekä kestävän kehityksen tavoitteiden tarjoamat mahdollisuudet globaalikasvatuksen edistämiselle.

Myös suomalaisen tutkijaverkoston puitteissa tapahtuu. Kehitystutkimuksen päivien yhteydessä 27. helmikuuta järjestetään avoin tilaisuus kaikille tutkimusverkostosta kiinnostuneille. Tavoitteena on saada mukaan uusia toimijoita ja keskustella siitä, millaista yhteistyötä tarvitaan. Tarjolla on myös katsaus globaalikasvatustutkimukseen Suomessa.

Kehitystutkimuksen päivillä globaalikasvatus on esillä myös muutoin. Fingo fasilitoi tapahtumassa torstaina 28. helmikuuta Global Citizenship in Education and Development -työryhmää, jossa keskustellaan globaalikasvatuksen merkityksestä ja roolista kestävässä kehityksessä. Tervetuloa mukaan!