Turvallisuusintressit muokkaavat kehitysapua

EU käyttää kehitysapua yhä enemmän konflikteihin, rauhaan ja turvallisuuteen liittyviin toimiin, selviää eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin tuoreesta raportista. Turvallisuussektorille suunnatun kehitysavun määrä on kasvanut viime vuosina nopeammin kuin kehitysavun kokonaismäärä.

EU ja sen jäsenvaltiot suuntaavat kehitysapua yhä enemmän turvallisuuden vahvistamiseen, kertoo CONCORDin AidWatch 2018 Security Aid -raportti. Turvallisuus on osa kestävää kehitystä ja erityisesti inhimillistä turvallisuutta tulisikin edistää kehitysmaissa. Raportin mukaan EU:n toimissa keskiössä ovat kuitenkin Eurooppaan kohdistuvien turvallisuusuhkat, eivätkä kumppanimaiden tarpeet.

EU:n kehitysapua käytetään esimerkiksi ääriliikkeiden ja terrorismin, kapinallisryhmien ja muuttoliikkeen hallintaan. Turvallisuusintressit muuttavat myös kehitysavun maantieteellistä jakaantumista. Yhä enemmän kehitysapua suunnataan Euroopan lähialueille vähiten kehittyneiden maiden sijasta.

Kehitysapua on hiljattain avattu turvallisuussektorille muun muassa Rauhaa ja vakautta edistävän välineen asetusmuutoksella, jonka myötä välineestä voidaan rahoittaa sotilaallisen kapasiteetin vahvistamista kumppanimaissa. Lisäksi muuttoliikkeen juurisyihin tarkoitetusta EU-Afrikka-hätärahastosta on tuettu esimerkiksi rajavalvontaa.

CONCORDin raportti julkaistiin 16.–18. helmikuuta järjestettävän Münchenin turvallisuuskonferenssin alla. Yhtenä konferenssin pääteemoista on tänä vuonna Euroopan globaali rooli.

Järjestöt vetoavat päättäjiin kehitysavun perimmäisten tavoitteiden, köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen säilyttämiseksi. Mikäli turvallisuutta halutaan vahvistaa kehitysavulla, tulisi keskittyä kestävän rauhan rakentamiseen ja inhimillisen turvallisuuden edistämiseen.

Lue lisää:

AidWatch 2018 Security Aid -raportti
Euroopan tarpeet Afrikka-hätärahaston keskiössä
Heidi Hautala: Rauhanvarojen sotilaallistaminen on vaarallinen tie