Turkissa kiistaa ilmailualan lakko-oikeudesta

Tuore laki evää ilmailualan työntekijöiltä lakko-oikeuden.

Teksti: Saana-Maria Jokinen

Turkki. Turkissa astui kesäkuussa voimaan laki, joka evää ilmailualan työntekijöiltä lakko-oikeuden. Lain hyväksymistä edeltävänä päivänä joukko Turkin kansallisen lentoyhtiön, Turkish Airlinesin, sekä yhtiön omistaman huoltofirman työntekijöitä järjesti ilmailualan työntekijöiden ammattiliiton johdolla mielenilmauk­sen suunnitteilla ollutta lakia vastaan.
Koska laillisen lakon järjestäminen on Turkissa lyhyellä aikavälillä mahdotonta, ilmoittautui lähes tuhat lento- ja huoltoyhtiön työntekijää sairaaksi. Rangaistukseksi Turkish Airlines irtisanoi 305 mielenilmauk­seen osallistunutta työntekijää ja huoltofirma 45 työntekijää.
”Uusi laki on täysin Kansainvälisen työjärjestö ILO:n periaatteiden vastainen”, ilmailualan ammattiliiton kansainvälisistä suhteista vastaava Kemal Ülker sanoo. ”Siviili-ilmailuala ei tarjoa niin kutsuttuja välttämättömiä yhteiskunnallisia palveluita. Turkin valtiolla, jota sitovat sen hyväksymät ILO:n yleissopimukset, ei ole oikeutta rajoittaa alan lakko-oikeutta.”
Ammattiliitto vaatii, että lento- ja huoltoyhtiöt peruvat työntekijöidensä irtisanomiset. Niin ikään se vaatii, että laki, joka evää ilmailualan työntekijöiltä lakko-oikeuden, kumotaan. Turkin pääoppositiopuolue CHP on ilmoittanut vievänsä asian Turkin perustuslakituomioistuimeen.