Toimijat yli sektorirajojen vetoavat Euroopan unioniin: tarvitsemme kestävän kehityksen strategian!

Kestävän kehityksen monitoimijaryhmän raportin viesti on selvä: EU:n tulee toimia kestävän kehityksen edistämiseksi pikimmiten. Ryhmä koostuu korkean tason asiantuntijoista niin järjestökentältä, yrityksistä kuin julkiselta sektoriltakin.

Kuva: Kannanotto

Eurooppalainen Multi-Stakeholder Platform on SDGs eli kestävän kehityksen monitoimijaryhmä on julkaissut yhteisen raportin, jossa kehotetaan EU:ta laatimaan pikaisesti strategia kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpanemiseksi Euroopassa. Raportti korostaa poikkihallinnollisuuden ja kestävää kehitystä tukevan johdonmukaisuuden merkitystä onnistuneessa toimeenpanossa. Raportti sisältää myös suosituksia esimerkiksi yritysten huolellisuusvelvoitteesta kansainvälisissä tuotantoketjuissa, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja kestävästä maataloudesta.

Yksityiskohtaisia suosituksia sisältävä raportti syntyi hyvin lyhyessä ajassa, vaikka monitoimijatyöryhmän jäsenet edustivat hyvin erilaisia tahoja ja näkemyksiä. Myös raportissa todetaan, etteivät kaikki sen taustalla olleet toimijat välttämättä painota samoja ratkaisuja kestävään kehitykseen, mutta yhteistyössä tuotettu raportti tarjoaa samalla esimerkin yhteisen linjan löytämisestä. Raportin allekirjoittivat esimerkiksi sekä eurooppalaisia maataloustuottajia edustava taho että ympäristöjärjestöjen edustajat.

”Asiantuntijaryhmän raportti osoittaa, että eri toimijaryhmät jakavat huolen EU:n nykypolitiikkojen kestävyydestä. EU:n päättäjien tulee kuunnella sidosryhmiltä tulevaa selkeää viestiä eli ottaa kestävä kehitys EU:n tulevan komission tärkeimmäksi painopisteeksi ja esimerkiksi tiukentaa huomattavasti ilmastopolitiikkaansa tuoreen IPCC-raportin valossa”, sanoo työryhmän toimintaa seurannut Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Jussi Kanner.

Monitoimijaryhmä perustettiin kansalaisjärjestöjen vaatimuksesta osallistaa erilaiset sidosryhmät kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpanoon Euroopassa. Foorumiin haettiin jäseniä kesällä 2017. Noin 160 hakijasta valittiin 20 jäsenen asiantuntijaryhmä.

Multi-Stakeholder Platform on SDGs on nimensä mukaisesti hyvin moninainen ryhmä. Sen jäsenet edustavat niin kehitys-, ympäristö- ja nuorisojärjestöjä ja ammattiliittoja kuin yrityksiä ja paikallishallintoakin. Lisäksi ryhmään kuuluu yksittäisiä asiantuntijoita ja tarkkailijajäseninä kansainvälisiä järjestöjä, kuten YK ja Maailmanpankki.

Lue lisää:

Koko raportti:  Europe moving towards a sustainable future
Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin tiedote aiheesta