Kuviossa on vertailtu kaikkien perinteisten avunantajien (DAC-maat) ja Yhdysvaltain virallista Afrikka-apua Kiinan kehitysrahoitukseen. Kuva: Kuviossa on vertailtu kaikkien perinteisten avunantajien (DAC-maat) ja Yhdysvaltain virallista Afrikka-apua Kiinan kehitysrahoitukseen.

Tietokanta: Kiinan kehitysrahoitus Afrikassa on Yhdysvaltain tasoa

Kiinan Afrikkaan suuntaaman kehitysrahoituksen määrä on tähän asti ollut lähinnä arvailujen varassa. Uuden tietokannan avulla pyritään saamaan selkeämpi kuva rahavirroista.

Teksti: Sanna Jäppinen

Yhdysvaltalainen AidData-järjestö edistää kehitysyhteistyöhön liittyvän tiedon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Uusin aluevaltaus on sen huhtikuun lopussa yhdessä Center for Global Development -ajatushautomon (CGD) kanssa julkistama tietokanta, johon on kerätty tietoa Kiinan tukemista kehityshankkeista Afrikassa vuosina 2000–2011. Tiedot lähes 1700 hankkeesta on kerätty median julkaisemien uutisten pohjalta.Perinteiset kehitysavun antajat eli OECD:n kehitysapukomitean DACin jäsenmaat julkistavat joka vuosi tarkat tilastot antamastaan avusta, mutta uusi toimija Kiina ei ole juuri jakanut tietoa rahoittamistaan kehityshankkeista.Nyt tietokannan kokoajat ilmoittavat alustavana tietona, että Kiinan Afrikalle antaman kehitysrahoituksen suurusluokka on ollut melko lähellä Yhdysvaltain tasoa – tosin vain keskimäärin, sillä vuotuiset vaihtelut Kiinan avussa ovat huomattavia. Yhdysvaltain avun taso oli noin 9-11 miljardia dollaria vuodessa, Kiinalla haarukka ulottui noin 2 miljardista dollarista aina 17 miljardiin.Mikä lasketaan avuksi?”Määritelmillä on väliä, kun yritetään laskea Kiinan apua Afrikalle. Käynnissä on vilkas keskustelu siitä, mitä pitäisi laskea avuksi ja mitä ei”, toteaa CGD:n vanhempi tutkija Vijaya Ramachandran ajatushautomon tiedotteessa.Kiinan kohdalla pakkaa sekoittaa myös se, että se yhdistelee eri rahoitusmuotoja perinteisiä avunantajamaista suruttomammin: samassa hankkeessa voi olla sijoittajarahaa ja vientiluottoja ja niin ehdollista kuin ilman ehtoja myönnettyä rahoitusta. Myös Kiinan Afrikassa operoivat valtio-omisteiset yhtiöt hämärtävät kuvaa Kiinan hallituksen virallisesta avusta ja yksityisen sektorin panoksista.Tietokannan kokoajat pitävät tietokantaa puutteistaan huolimatta hyvänä alkuna.”Ymmärrämme, että kaikki hankkeet eivät ole tulleet esille mediassa. Jos haluamme saada paremmin selkoa ristiriitaisista väitteistä koskien Kiinan Afrikalle suuntaamaa ’apua’, tarvitsemme entistä tarkempaa tietoa, joka on kerätty läpinäkyvästi, systemaattisesti ja luotettavasti”, arvioi AidDatan toiminnanjohtaja Bradley Parks.china.aiddata.orgAidData: Announcing: Chinese development finance in AfricaCGD: Chinese Development Finance in Africa Roughly Equal to US AssistanceCDG: China’s Development Finance to Africa: A Media-Based Approach to Data Collection