TI: Suuryritykset eivät paljasta maakohtaisia toimintojaan

Korruption kitkemisessä brittiläiset suuryritykset ovat edelläkävijöitä, kiinalaiset heikoimpia, todetaan Transparency Internationalin raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Korruptionvastaisen Transparency International -järjestön (TI) tuoreessa raportissa arvioidaan suuryritysten toiminnan avoimuuutta. Mukana tutkimuksessa on 124 suuryritystä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 14 000 miljardia dollaria.Yrityksistä 90 ei paljasta, mitä veroja ne maksavat muualla kuin kotimaassaan, ja 54 ei anna minkäänlaista tietoa muissa maissa kertyneestä liikevaihdosta, raportista ilmenee.TI:n raportissa yrityksiä rankataan sen perusteella, miten ne pyrkivät estämään korruptiota sekä miten ne jakavat tietoa tytäryhtiöistään, omistuksistaan ja kansainvälisistä toiminnoistaan.”Tarvitsemme lisää avoimuutta monikansallisiin yrityksiin, joiden mahti maailmantaloudessa hätyyttelee suurimpien valtioiden valtaa. Kun taloudellinen vaikutusvalta lisääntyy, seuraa siitä myös suurempi vastuu. Yritysten huono käytös johtaa korruptioon, joka puolestaan aiheuttaa köyhyyttä ja epävakautta”, Transparency Internationalin puheenjohtaja José Ugaz toteaa.”Jos yritykset eivät vastaa ihmisten vaatimuksiin avoimuudesta ja tilivelvollisuudesta, ne riskeeraavat brändinsä maineen – ja voivat menettää asiakkaansa.”EU:ssa luonnonvarasektorilta vaaditaan maakohtaista raportointia jo ensi vuonnaEuroopan unionissa luonnonvarasektorilla eli öljy-, kaasu ja kaivannaisteollisuudessa toimivilta yrityksiltä aletaan ensi vuoden heinäkuusta lähtien vaatia uudenlaista avoimuutta: niiden on jatkossa raportoitava veroista ja muista maksuista hallituksille niin maa- kuin hankekohtaisesti. Yhdysvalloissa on jo olemassa vastaava lainsäädäntö, mutta sen toimeenpano on viivästynyt vastapuolen lobbareiden tekemän haasteen takia.TI:n mukaan nykymenolla uudet vaatimukset tulevat olemaan yrityksille vaikeita saavuttaa. Tutkimuksessa mukana olevista luonnonvarayrityksistä 24 kuuluu EU:n tai Yhdysvaltain lainsäädännön piiriin: niistä 19 on tähän mennessä paljastanut maksunsa ja liikevaihtonsa alle puolessa toimintamaistaan.Kiitosta TI antaa vain BHP Billitonille, Statoilille sekä intialaisille ONGC:lle ja Reliancelle, jotka ovat julkistaneet tiedot toimistaan lähes kaikissa toimintamaissaan.Nollatoleranssia vain puheissaJulistusten tasolla suuryritykset näyttävät ottavan korruptionvastaisen työn tosissaan: kolmea lukuun ottamatta kaikki tutkimuksessa mukana olleet yritykset ilmoittavat ryhtyneensä toimiin korruptionvastaisen lainsäädännön mukaisesti. Suurella enemmistöllä on myös omat ohjeistuksensa korruption suhteen ja nollatoleranssi sen sietämisessä.TI:n mukaan kuitenkin vain alle 60 yritystä on kertonut julki sen, mitä korruptionvastaiset toimet ovat käytännössä olleet, ja suunnilleen yhtä moni on selkeästi kieltänyt niin sanottujen voitelurahojen käytön kaupanteon yhteydessä.Lainsäädännöstä näyttää olevan korruption torjunnassa selkeää hyötyä, sillä parhaiten TI:n vertailussa pärjäsivät brittiläiset suuryritykset. Britanniassa on ollut vuodesta 2011 lähtien voimassa vahva lahjonnan kieltävä laki, ja sen myötä monet suuryritykset ovat joutuneet tiukentamaan omia toimintatapojaan.Selkeästi heikoimmin sekä korruptionvastaisissa toimissa että avoimuudessa pärjäsivät kiinalaiset yhtiöt. Yksikään tutkimuksessa mukana olevista yrityksistä ei esimerkiksi yksiselitteisesti kiellä voitelurahoja eikä julkaise rahoitustietoja yhdestäkään kansainvälisestä toimintamaastaan.TI:n tiedoteTI: Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest CompaniesKepa.fi: EU-parlamentti: Kaivos-, öljy- ja metsäalalle avoimuuspakko