Ruoalla ja kehitysmaiden konkursseilla keinottelu veivät kyseenalaiset kärkisijat juuri päättyneessä äänestyksessä. Kuva: Ruoalla ja kehitysmaiden konkursseilla keinottelu veivät kyseenalaiset kärkisijat juuri päättyneessä äänestyksessä.

Tässä ovat Euroopan vaarallisimmat rahoitusmarkkinatuotteet

Euroopan unionin vaarallisimmat rahoitusmarkkinoiden tuotteet on valittu. Kärkisijat menivät luottoriskijohdannaisille ja ruoalla keinotteleville rahastoille.

Teksti: Matti Ylönen Kuva: Ugurhan Betin Brkovic

Noin 2000 ihmistä antoi äänensä rahoitusmarkkinoiden säätelyä EU:ssa seuraavan WEED-järjestön ja vihreiden europarlamentaarikon Sven Giegoldin järjestämässä, perjantaina päättyneessä äänestyksessä. Kilpailussa haettiin vastuuttomuuden voittajaa kahdessa sarjassa.Ensimmäisessä sarjassa kilpailivat tuotteet, jotka vahingoittavat kuluttajia ja sijoittajia. Toisessa luokassa etsittiin ympäristölle ja maailman köyhyydessä eläville ihmisille vaarallisinta rahoitusmarkkinoiden keksintöä. Äänestys järjestettiin ensimmäistä kertaa.Myös kehitysmaiden konkursseilla keinotellaanKuluttajia ja sijoittajia vahingoittavien tuotteiden kärkisijalle nousivat valtioiden velkakirjojen luottoriskijohdannaiset, jotka Euroopan velkakriisi nosti talouslehtien palstoille.Valtioiden konkursseja vastaan voi ostaa markkinoilta vakuutuksen, jota sanotaan luottoriskijohdannaiseksi (engl. Credit Default Swap). Vakuutuksen avulla velkakirjoja ostava sijoittaja voi rajoittaa riskiään, jos velkakirjan liikkeelle laskenut maa ajautuu konkurssiin.Markkinoille on tuotu myös luottoriskijohdannaisia, joiden ostajan ei tarvitse todellisuudessa omistaa kyseisen maan velkakirjoja. Sijoittajat siis keinottelevat maiden konkursseilla ilman, että heillä olisi mitään todellista tarvetta vakuuttaa sijoituksiaan.Tällaisten tuotteiden kauppa voi nostaa luottoriskijohdannaisten hintaa keinotekoisen korkealle tasolle. Samalla kyseisen maan lainansaannin kustannukset voivat nousta, ja velkakriisin käynnistävä kierre on valmis.Euroopan unioni kielsi EU:n jäsenmaiden luottoriskijohdannaisten kattamattoman lyhyeksi myynnin (engl. naked short selling) vuonna 2012, mutta kielto ei ulottunut kehittyvien maiden johdannaisiin.”Hyödyt ovat hyvin pieniä, riskit erittäin suuria, ja tällä toiminnalla on kiistämätön vaikutus tavallisten ihmisten elämään”, ehdotuksen tekijä Will Martinsdale perusteli dangerous-finance.eu -äänestyssivustolla.Ruoalla keinottelu jatkuuÄänestyksen toisessa sarjassa haettiin ympäristölle ja maailman köyhille vaarallisinta tuotetta. Sen kärkisijan nappasi Deutsche Bankin Platinum Agriculture Euro -sijoitusrahasto sekä muut ruoalla keinotteluun osallistuvat rahastot.”Ruoalla keinotteluun perustuvat tuotteet ovat vaarallisia, sillä ne johtavat peruselintarvikkeiden hintojen nousuun. Nämä tuotteet ovat uhka matalapalkkaisten työntekijöiden elannolle ja voivat jopa johtaa kuolemiin, jos ihmisillä ei ole varaa hankkia ruokaa”, toteaa ehdotuksen tehnyt Mathias Winkler lausunnostaan.Maataloustuottajien näkökulmasta ruoalla keinottelun lisääntymisen ongelma liittyy hintojen ennustamattomuuteen. Tuotantopäätöksiä pitää tehdä pitkällä aikavälillä tilanteessa, jossa hinnat heittelevät huomattavasti enemmän kuin ennen.Maan ystävät -järjestö raportoi vuosi sitten, että Suomessa toimivista pankeista Nordea ja Danske Bank osallistuvat ruoan hinnalla keinotteluun. Nordea ilmoitti tämän jälkeen toukokuussa 2012 Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskukselle luopuvansa keinottelusta.Vaarallisten tuotteiden kieltäminen voi helpottuaViisihenkisen raadin käsittelyyn päätyi yhteensä yli 50 kansalaisilta tullutta ehdotusta säätilajohdannaisista kehitysmaiden velkoja aggressiivisesti periviin korppikotkarahastoihin. Yleisö äänesti voittajat raadin käsittelyn jälkeen.Kuluttajia ja sijoittajia vahingoittavan kilpailusarjan toiselle sijalle nousivat reilun viidenneksen äänisaaliilla erittäin korkeakorkoiset luottokortit, joita Barclays-pankki tarjoaa lähes 20 prosentin korolla.Ympäristölle ja köyhyydessä eläville ihmisille toiseksi vaarallisimmaksi tuotteeksi valittiin liuskekaasuun sijoittavat rahastot.”Liuskekaasun tuottaminen on hyvin haitallista ympäristölle, ja se jarruttaa energiatalouden muutosta kohti uusiutuvia energialähteitä”, tuomaristo kommentoi ehdotusta.Äänestyksen yhtenä tavoitteena oli kiinnittää huomiota siihen, että rahoitusmarkkinoiden säätely on jäänyt lähes viisi vuotta sitten Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta käynnistyneen rahoitusmarkkinakriisin jälkeen monella alueella edelleen vajavaiseksi.Euroopan unionin uuden rahoitusmarkkinadirektiivin pitäisi tulla voimaan tämän vuoden aikana. Vuoden 2008 kriisin jälkeen perustettu Euroopan rahoitusmarkkinaviranomainen saa uuden direktiivin avulla todennäköisesti lisää valtaa kieltää haitalliseksi katsomiaan sijoitustuotteita.www.dangerous-finance.eu