Naisten panos työelämässä on kasvanut vuodesta 1990 miltei kaikkialla Kuva: Naisten panos työelämässä on kasvanut vuodesta 1990 miltei kaikkialla

Tasa-arvo ponnistaa tilastoista

Naisten asemassa vielä kosolti parannettavaa, YK:n tuoreet luvut kertovat.

Teksti: Chiara Magni Kuva: Timo Kuronen

IPS — Maailman yli 220 valtiosta vain 14:ää johtaa nainen. Suurimpien 500 yrityksen joukkoon mahtuu vain 13 naisen luotsaamaa. Luvut sisältyvät YK:n tilastoon, joka paljastaa paljon muutakin tasa-arvon tilasta maailmassa.
Maailmanjärjestö on vuodesta 1995 lähtien julkistanut The World’s Women eli Maailman naiset -tilaston viiden vuoden välein.
Paketin tarkoituksena on varustaa maailman päättäjät hyödyllisellä ja puolueettomalla tiedolla, YK:n tilasto-osaston johtaja Paul Cheung kertoo. Raportti pureutuu kahdeksaan alueeseen, jotka ovat väestö ja perhe, terveys, koulutus, työ, valta ja päätöksenteko, naisiin kohdistuva väkivalta, ympäristö sekä köyhyys.
Digikuilu erottaa
Tilaston mukaan maailmassa on 57 miljoonaa miestä enemmän kuin naista. Etenkin Euroopassa miehistä on pulaa, mutta poikalapsia arvostavissa Aasian maissa, kuten Kiinassa, Intiassa, Pakistanissa ja Bangladeshissa, vallitsee vahva miesenemmistö.
Tyttöjen ja poikien aliravitsemuksessa ei kuitenkaan näytä olevan suuria eroja. Nälältä ei säästy kumpikaan sukupuoli siellä, missä ruoasta on pulaa. Niin sanottu digikuilu erottaa sukupuolia varsinkin köyhissä maissa, joissa esimerkiksi internetyhteydet ovat harvojen huvia. Miehet jylläävät it-tekniikan käyttäjinä kuitenkin myös monissa teollisuusmaissa.
Omistusoikeus takkuaa
Naisten panos työelämässä on kasvanut vuodesta 1990 miltei kaikkialla. He ovat kuitenkin vähemmistönä vaikutusvaltaisissa tehtävissä ja perinteisissä miesten ammateissa.
Tilaston köyhyysosio paljastaa, että naimisissa olevat naiset eivät usein pääse päättämään omien tulojensa käytöstä.
Vaikeudet esimerkiksi pankkilainan saannissa lisäävät naisten riippuvuutta miehistä ja tekevät heidät taloudellisesti haavoittuviksi.
Monissa maissa on yhä vahvoja perinteitä ja käytäntöjä, jotka epäävät naisilta oikeuden perintöön ja maanomistukseen.
Koulutuksesta on hyötyä
Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevä osio kertoo, että sukuelinten silpominen vähenee hiljakseen, vaikka jatkuu yhä monin paikoin. Naisten koulutustason nousu näyttää vähentävän silpomista.
Koulutuksella on avainrooli myös väkivaltaa koskevien asenteiden muuttumisessa. Esimerkiksi Afrikassa moni kouluttamaton nainen katsoo, että miehellä on oikeus hakata vaimoaan, jos tämä väittää vastaan, kieltäytyy seksistä, polttaa ruoan tai liikkuu luvatta yksin ulkona.
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon muistuttaa raportin esipuheessa, että sukupuolten tasa-arvo on edennyt koulutuksessa, terveydenhoidossa ja työelämässä, mutta vielä on paljon korjattavaa.
Edes naisten aseman kunnollinen tilastointi ei onnistu niin kauan kuin kaikista maista ei saada asiasta luotettavaa tietoa.

The World’s Women 2010