Tuloksellisuus-busan
Järjestöjen tempauksessa päättäjät rakensivat - ja purkivat - hyvää kehitysapua. Kuva: Järjestöjen tempauksessa päättäjät rakensivat - ja purkivat - hyvää kehitysapua.

Tasa-arvo auttaa torjumaan nälkää

Puolet kehitysmaiden maataloustyövoimasta on naisia, mutta suurin osa maataloustuotannon johtopesteistä on miesten hallussa. YK pyrkii vahvistamaan naisten asemaa kehitysmaiden maaseudulla.

Teksti: Miriam Gathigah Kuva: Miriam Gathigah

IPS – Sukupuolten tasa-arvo on välttämätön edellytys kehitykselle, YK linjaa ja yrittää toteuttaa periaatetta myös omissa riveissään. Kehitysmaiden maataloudessa naisten asemaa on vahvistettava, jos kasvussa oleva nälkä halutaan torjua.

”Tasa-arvoa tarvitaan kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjunnan, rauhanrakennuksen ja talouskasvun veturiksi”, sanoo YK:n ruokajärjestön FAOn apulaispääjohtaja Helena Semedo.

FAOn kansainvälisistä viroista naisten hallussa oli viime vuoden lopussa 41 prosenttia. Osuus on korkein kymmeneen vuoteen. Johtotason alapuolella työntekijöiden sukupuolijakauma oli tasainen.

YK:n pääsihteeriksi vuoden 2017 alussa tullut António Guterres asetti sukupuolten tasavertaisen edustuksen tavoitteekseen, ja YK:n ylimmässä johdossa se on jo saavutettu. Semedon mukaan FAO pyrkii samaan.

”Haluamme luoda miellyttävän työympäristön kummallekin sukupuolelle. Seksuaalisen ja muun ahdistelun suhteen meillä on nollatoleranssi”, hän vakuuttaa.

Ilmasto kurittaa naisia

Nairobin yliopiston tutkija Wilfred Subbo uskoo, että edistämällä tasa-arvoa omissa riveissään YK näyttää esimerkkiä maaseutuyhteisöille, ”joiden elämään maailmanjärjestön linjaukset vaikuttavat päivittäin.”

FAOn Semedo muistuttaa, että ilmastonmuutos asettaa maataloudelle ennennäkemättömiä haasteita.

”Tuoreimpien tilastojen mukaan nälkä on lähtenyt maailmassa kasvuun ja haavoittuvimpia ovat maaseudun naiset ja tytöt.”

Haasteisiin ei kyetä vastaamaan ilman, että naisten edustusta ja asemaa parannetaan työmarkkinoilla, missä sisäänrakennetut vääristymät estävät heitä vaikuttamasta päätöksentekoon, Subbo jatkaa.

Hänen mukaansa naisten aiempaa laajempi osallistuminen työelämään hämärtää ikävän totuuden.

”Naiset löytyvät uratikkaiden alimmilta puolilta. He raatavat maatiloilla mutta loistavat poissaolollaan päättäjien pöydissä.”

Neuvot ja lainat tiukassa

FAOn mukaan naiset muodostavat vähintään 45 prosenttia maatalouden työvoimasta kehitysmaissa. Osissa Aasiaa ja Afrikkaa osuus ylittää 60 prosenttia.

”Maataloussektorin johtavista tehtävistä kuitenkin vain 14 prosenttia on naisilla”, kenialainen tasa-arvokonsultti Grace Gakii muistuttaa.  Viljelysmaasta naiset omistavat alle 20 prosenttia.

Maatalousneuvonnan palveluista nauttii FAOn mukaan vain viisi prosenttia köyhien maiden maatilojen naisista. Neuvojilla on keskeinen rooli uuden teknologian ja viljelykäytäntöjen tuomisessa tiloille.

Maaseudun naisten heikko asema näkyy myös luotonannossa: naisille heruu lainaa hyvin kitsaasti. Kehitysmaiden maa-, metsä- ja kalataloudessa työskentelevät naiset saavat seitsemän prosenttia alalle tulevista investoinneista, FAO laskee.