Tanska ei leikkaa kehitysapuaan

Tanskan kehitysrahoitus säilyy vuonna 2015 tämän vuoden tasolla eli 0,83 prosentissa bruttokansantulosta. Koulutus, ihmisoikeudet ja naisten lisääntymisterveys ovat uusia painopistealueita.

Teksti: Sanna Jäppinen

Tanska pitää jatkossakin kiinni kansainvälisestä sitoumuksesta suunnata kehitysyhteistyöhön vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulosta (bktl).Maa julkisti 26. elokuuta budjettinsa vuodelle 2015, ja kehitysyhteistyöhön on varattu 16,893 miljardia kruunua (noin 2,26 miljardia euroa). Summa on 620 miljoonaa kruunua enemmän kuin tänä vuonna, mutta osuus bruttokansantulosta pysyy samalla tasolla eli 0,83 prosentissa, uutisoi Development Today -lehti.Suomen kehitysrahoituksen määräksi vuonna 2015 esitettiin elokuun alun talousarvioesityksessä 1,15 miljardia euroa, ja bktl-osuuden arvioidaan olevan 0,5 prosenttia.Viime vuonna Tanskan silloinen kehitysministeri Christian Friis Bach ilmoitti maan profiloituvan kehitysyhteistyössään vuonna 2014 erityisesti vihreään talouteen. Nyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mogens Jensen totesi ensi vuoden painotuksina olevan uusvanhat alueet eli ihmisoikeudet ja koulutus.Koulutuksessa päähuomio on tytöissä, ja myös terveyssektorilla Tanska painottaa tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Koulutuksen kasvava painoarvo näkyy muun muassa lisäpanostuksena Global Partnership for Education -kumppanuusohjelmaan, joka kehittää perusopetuksen laatua. Tanska keskittyy avussaan yhä harvempiin maihin. Ensi vuonna avunsaajien listalta putoaa esimerkiksi Bhutan. Suuria summia on sen sijaan menossa Somaliaan, Keniaan ja Tansaniaan.Tansaniaan kohdennetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukevaa apua 1,5 miljardia kruunua, Kenialle on luvassa 375 miljoonaa kruunua koulutukseen ja hauraisiin valtioihin lukeutuva Somalia saa 450 miljoonaa kruunua muun muassa valtion jälleenrakennukseen.DT: Denmark keeps aid at 0.83% of GNI (vaatii kirjautumisen)Kepa.fi: VM:n budjettiesitys leikkaa kehitysapua kehysriihen mukaisesti