fingon vaalipaneeli

Suuri vaalikevät alkaa – näin se näkyy Fingossa

​​​​​​​Tänä keväänä määritellään Suomen ja EU:n seuraavien vuosien suunta. Fingon tavoitteena on, että sekä Suomen seuraavan hallituksen että EU:n politiikka on kaikkien ihmisten kannalta aiempaa reilumpaa, kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa.

Teksti: Ruut Tolonen

Vuoden 2018 lopulla Fingoksi yhdistyneet Kepa ja Kehys ovat työskennelleet viimeiset kaksi vuotta vaikuttaakseen Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan ja EU:n tulevaan budjettiin ja työsuunnitelmaan. Vaikuttamista tehdään paitsi tapaamalla päättäjiä ja tuottamalla heille tietoa päätöksenteon tueksi, myös järjestämällä seminaareja, koulutuksia, tempauksia, kampanjoita ja mielenosoituksia.

Nyt vaalien alla vaikuttamistyön tahti kiihtyy, sillä Fingo haluaa varmistaa, että järjestön hallitusohjelmatavoitteet toteutuvat mahdollisimman laajasti.

Fingo ja jäsenjärjestöt jatkavat keskustelua virkahenkilöiden ja päättäjien kanssa muun muassa kestävä talous-, gender-, kansalaisyhteiskunnan toimintatila- ja Agenda 2030 -teemoista.

Työn alla ovat hallitusohjelmasuositukset esimerkiksi kestävästä taloudesta ja Agenda 2030:n asemasta tulevan hallituksen ohjenuorana. Suosituksia laaditaan Fingon työryhmissä lähiviikkoina.

Ilahduttavaa on ollut myös se, että monet Fingon jäsenjärjestöistä ovat aktivoituneet yhdessä vaalivaikuttamiseen muissakin teemoissa. Esimerkiksi koulutuksen parissa toimivat järjestöt ovat laatineet yhteiset vaalitavoitteensa ja tekevät yhteistyötä niiden edistämiseksi.

Järjestöjen keskeinen tavoite on, että Suomi vastaa koulutuksen kriisiin nostamalla koulutuksen kehityspolitiikkansa kärkiteemaksi.

”Sen lisäksi että kehitysyhteisyön määrärahoja täytyy nostaa, laadukkaan koulutuksen on oltava työn keskiössä. Tavoitteemme on että työ kohdistetaan vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin maihin sekä konfliktitilanteisiin – unohtamatta inklusiivista, omaäidinkielistä ja elinikäistä oppimista”, kertoo Outi Perähuhta Suomen Pakolaisavusta.

Kampanjat kehitysrahoituksesta ja ilmastosta

Kehitysrahoituksen ja ilmastonmuutoksen nostamista vaaliteemoiksi Fingo tavoittelee päättäjätapaamisten ohella myös erillisten kampanjoiden voimin.

Helmikuun lopussa julkistettavan kehitysrahoituskampanjan tavoite on saada hallitusohjelmaan kirjaus siitä, että Suomi nostaa kehitysyhteistyörahoituksensa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2028 mennessä eli kahden seuraavan hallituskauden aikana. Lisäksi tavoitteena on etupainotteinen rahoituksenlisäys.  

Kehitysrahoituksen korottamisen ohella Fingo pitää erittäin tärkeänä sitä, että 0,2 prosenttia rahoituksesta ohjataan kaikkein köyhimpiin maihin.

”Kehitysrahoituskampanjassa nostetaan esiin se nolo totuus, että Suomen tuki kehitysyhteistyölle on puolet pienempi kuin Ruotsin sekä kaukana Tanskasta ja Norjasta. Tempaukset, kampanjavideo ja viestit ehdokkaille luovat poliittisille päättäjille painetta kirjata kehitysrahoituksen nosto seuraavaan hallitusohjelmaan”, sanoo Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Jonas Biström.

Ilmastokampanjaa Fingo toteuttaa yhdessä kahdeksan muun järjestön kanssa. Helmikuussa alkavassa kampanjassa vaaditaan, että Suomesta tulee ensimmäinen hiilivapaa hyvinvointivaltio.

”Kampanja tuo ilmastonmuutoksen lähelle ihmisiä ja tarjoaa vaikuttamisen paikkoja kaikille. Kampanja pyytää ihmisiä kertomaan, mitä heidän rakastamaansa asiaa ilmastonmuutos uhkaa.  Ilmastonmuutoksesta tehdään yksi vaalien pääteemoista, ja se näkyy kaikissa vaalipiireissä”, Biström lupaa.

Näiden lisäksi viime syksynä alkanut, järjestöjen yhteinen #Ykkösketjuun-yritysvastuulakikampanja jatkuu vaalien yli. Kampanjan tavoitteena on, että seuraava hallitus säätä Suomeen ihmisoikeuksia koskevan yritysvastuulain. Laki velvoittaisi yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

”Suomen on aika skarpata ja seurata muiden Euroopan maiden viitoittamaa tietä. Me haluamme nostaa Suomen yhdessä yritysvastuun #ykkösketjuun”, sanoo kampanjaa koordinoivan yritysvastuujärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Kaikki kampanjat tulevat näkymään merkittävästi sosiaalisessa mediassa. Fingo toivoo, että sekä jäsenjärjestöjen edustajat että muut aktiiviset kansalaiset osallistuvat kampanjointiin.

”Jotta kampanjoihin pääsee mukaan, Fingon ja jäsenjärjestöjen nettisivut, sähköpostilistat ja sometilit kannattaa ottaa seurantaan”, Biström muistuttaa.

Fingo järjestää tiistaina 12.2 klo 9-11 koulutuksen siitä, miten järjestöt voivat olla mukana 0,7-vaalikampanjassa.