Suomi sijalla 20 avun avoimuudessa

Parantunut pistemäärä avun avoimuuden indeksissä kertoo Suomen kehitysavun verkkaisesta avautumisesta.

Teksti: Esa Salminen

Britannia ja Maailmanpankin köyhimpiä maita lainoittava IDA-siipi ovat maailman avoimimmat avunantajat, selviää kansainvälisen Publish What You Fund -verkoston vuoden 2012 avun avoimuuden indeksistä.
Selkeän johtokaksikon perässä tulevat Hollanti, Global Fund -järjestö ja Euroopan komissio.
Suomi löytyy 72 maan ja järjestön listauksessa sijalta 20 ja saa kehuja siitä, että maan pisteet edellisvuodesta ovat parantuneet. Suomi nousikin tänä vuonna heikkojen maiden kategoriasta kohtuullisten joukkoon. Tämä johtuu osittain pisteytystavan muutoksesta ja osittain siitä, että Suomi on julkaissut ensi vuoden apubudjetin sekä kaikki kehitysyhteistyötään koskevat arvioinnit, Publish What You Fund kehuu.
Suomi on sitoutunut avun avoimuuden IATI-järjestelmään, muttei ole vielä vienyt kaikkia aputietojaan sinne. Ulkoministeriön uuden tietojärjestelmän ja pian perustettavan dataverstaan oletetaan nopeuttavan IATIn täyttä toimeenpanoa Suomessa. Tällä hetkellä Suomi pärjää hyvin maakohtaisen tiedon julkaisemisessa, mutta heikosti aktiviteetti- ja hankekohtaisen datan kategorioissa.
Perää avun avoimuuden indeksissä pitävät Unkari, Kiina ja Malta. Listaus ei kuitenkaan noudattele täysin ennalta arvattavia linjoja (vaikka Pohjoismaat ja Hollanti pärjäävätkin hyvin), sillä heikkojen joukossa killuvat myös Saksa, Ranska ja Unicef.

2012 Aid Transparency Index