Suomi sijalla 12 humanitäärisen avun indeksissä

Melkein puolet maailman avunantajista ei tee tarpeeksi sen eteen, että humanitäärinen apu pääsee perille, selviää tutkimusjärjestö Daran tuoreesta raportista.

Teksti: Esa Salminen

Humanitäärisen avun tehokkuutta voitaisiin parantaa reippaasti, selviää tutkimusjärjestö Daran (Development Assistance Research Associates) 10. marraskuuta julkaisemasta humanitäärisen avun indeksistä.

Ruotsi nousi Norjan ohi ykkössijalle ja Suomi piti viimevuotisen sijoituksensa paikalla 12, kun muun muassa Kofi Annanin ja Jeffrey Sachsin kehuma tutkimusjärjestö arvioi 23 avunantajan suoriutumista humanitäärisen avun eri osa-alueilla. Yhdysvallat löytyy sijalta 14 ja perää pitää Portugali.

Ykkössijalla Suomi on silloin, kun pitää vastata Kansainvälisen punaisen ristin ja punaisen puolikuun pyyntöihin, samoin kuin humanitäärisen avun tasa-arvoisessa jakamisessa maiden kesken. Sen sijaan sijoitus laski esimerkiksi tarkasteltaessa avunantajien oppimista ja avoimuutta.

Huonoimpien avunantajien joukossa Suomi on maiden sisäisen pakolaisuuden auttamisessa, riskien ehkäisymekanismien tukemisessa, ihmisoikeuslainsäädännön kunnioittamisessa, seurannan ja arvioinnin tukemisessa ja hyödynsaajien osallistamisessa humanitääriseen työhön.

Yleisesti Dara kehottaa kaikkia humanitäärisen avun antajia kiinnittämään huomiota yhdessä sovittuihin rahoittajien hyviin toimintatapoihin, avun perille menemisen esteiden poistamiseen, uhan alla olevien ihmisryhmien suojelemiseen ja avun tarpeen ennaltaehkäisyyn.

Lisää tietoa aiheesta

Human Response Index 2009