Kuva: Nora Forsbacka

Suomen pääsivutapahtuma HLPF:ssä käsitteli koulutuksen ja kasvatuksen merkitystä kestävän kehityksen edistämisessä

YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi käynnistyi tiistaina 5.7. New Yorkissa. Suomen pääsivutapahtuma järjestettiin tiistaina ja paneeliin osallistuivat opetusministeri Li Andersson, UNESCOn koulutuksesta vastaava apulaispääsihteeri Stefania Giannini sekä YK:n erityisneuvonantaja Leonardo Garnier. Tilaisuutta moderoi Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen.

Teksti: Johannes Hautaviita

Vuosittain järjestettävässä YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisessa foorumissa seurataan YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden edistymistä. Suomen, Nigerian, UNESCOn, Bridge 47n ja Fingon järjestämässä sivutapahtumassa käsiteltiin transformatiivisen koulutuksen ja kasvatuksen merkitystä kestävälle kehitykselle. Tapahtumassa keskityttiin kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteeseen 4.7., jonka mukaan kaikille ihmisille tulee tarjota sekä tieto että taito edistää kestävää kehitystä.

Tilaisuuden moderoija Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen avasi tilaisuuden toteamalla, että ”mikäli haluamme aikaansaada tarvittavaa muutosta yhteiskunnissamme, jokaisen on opittava, miten kestävää kehitystä edistetään. Oppimisen on toteuduttava kaikkialla ja sen on jatkuttava koko elämän läpi.”

Opetusministeri Li Andersson painotti omassa puheenvuorossaan, ettei ”koulutus ole ainoastaan ihmisoikeus, se on perusta oikeudenmukaisuudelle, innovaatiolle ja menestykselle sekä koko Agenda 2030:lle.”

Koulutuksen ja kasvatuksen edistäminen onkin noussut viime aikoina kansainvälisen agendan kärkeen. YK:n pääsihteeri on kutsunut koolle ”Transformative Education” -huippukokouksen vuoden 2022 syyskuulle. Tilaisuuden puhuja Leonardo Garnier on YK:n pääsihteerin nimeämä huippukokouksen erityisneuvonantaja.

Garnierin mukaan koulutusjärjestelmiin tarvitaan perustavanlaatuista muutosta. “Koulutuksesta tulisi tehdä sekä intohimoinen että tyhjentävä yksilöllisen ja kollektiivisen itsensä kehittämisen ja itsetietoisuuden lisäämiseen tähtäävä prosessi.” Garnier ja muut puhujat muistuttivat, että COVID-19 -pandemia on iskenyt erittäin rajusti ihmisten koulutusmahdollisuuksiin globaalisti.

Kuvassa tilaisuuden panelistit Leonardo Garnier (vas), Stefania Giannini ja Li Andersson sekä moderaattori Rilli Lappalainen. Kuva: Johannes Hautaviita.

Andersson totesi Suomen odottavan YK:n tulevalta huippukokoukselta vahvaa viestiä siitä, että koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen on investoitava entistä enemmän kestävän tulevaisuuden toteutumiseksi. ”Tarvitsemme transformatiivista oppimista kaikille sosiaalisesta tausta, iästä tai ammatista riippumatta.”

Myös UNESCOn Stefania Giannini alleviivasi syyskuun huippukokouksen merkitystä. ”Se on viesti, jonka mukaan meidän tulee priorisoida ja luoda tulevaisuuteen katsova visio koulutuksesta”, Giannini sanoi. Gianninin mukaan ”koulutuksen tulee itsessään olla transformatiivista” ja ”peräänkuuluttaa radikaalia muutosta siihen, mitä oppilaille opetetaan, jotta he voivat suunnistaa maailmassa, joka on enenevissä määrin hauras ja jossa ilmiöt liittyvät tiiviisti toisiinsa.”

Rilli Lappalainen on paikan päällä New Yorkissa osana Suomen virallista delegaatiota korkean tason poliittiseen foorumiin.

Lisätietoja: Rilli Lappalainen, +358 50 5613 456, rilli.lappalainen@fingo.fi