Suomen nuorisopoliitikot vetoavat maailman naisten oikeuksien puolesta

Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen mukaan vaikeinakaan taloudellisina aikoina ei saisi unohtaa kehittyvien maiden naisia ja tasa-arvoa.

Teksti: Esa Salminen

Suomen poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat tänään antamassaan kannanotossa, että hallitus ja maamme ulkopoliittinen johto edistäisivät vahvemmin naisten oikeuksia ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista kansainvälisessä yhteistyössään.Kannanotto kumpuaa siitä, että Demo ry ja YK:n kehitysohjelmaUNDP veivät nuorisopoliitikkoja toukokuussa tutustumaan Nepalissa tehtävään kehitysyhteistyöhön sekä rauhanrakennus- ja demokratiahankkeisiin.”Perjantaina 24. toukokuuta Suomella on 952 päivää aikaa huolehtia osaltaan, että YK:n vuosituhattavoitteet naisten aseman parantamisessa toteutuvat”, nuorisopoliitikot vetoavat.Näiden päivien jälkeen vuosituhattavoitteet umpeutuvat. Tällä hetkellä lapsikuolleisuuden vähentäminen, odottavien äitien terveyden parantaminen ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen sekä naisten aseman ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen poliittisessa osallistumisessa ovat tavoitteita, joissa ei olla vielä onnistuttu.”Vaadimme Suomen ulkopoliittiselta johdolta selkeitä ja nopeita toimia. Taloudellisesti haasteellisinakin aikoina naisten aseman parantamista on nostettava jatkuvasti esiin kehitysyhteistyössä, maavierailuilla ja kansainvälisissä elimissä toimittaessa: parannuksia on ajettava niin asenteiden tasolla kuin yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamalla”, poliitikot vetoavat.”Lisäksi vaadimme toimenpiteitä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi.”Suomen pitää nuorisopoliitikkojen mukaan kohdistaa kehitysyhteistyövaroja ohjelmiin, jotka puuttuvat sukupuolittuneeseen väkivaltaan.Kannanoton ovat allekirjoittaneet lähes kaikkien eduskuntapuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt sekä Liberaalit opiskelijat. Vain Kokoomusnuoret puuttuu joukosta — Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta sen sijaan on mukana.Demo ry: Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt tekivät yhteisen kehityspoliittisen kannanoton