Alviina Alametsä
Alametsän mielestä järjestöjen tukeminen on tärkeä osa kaikkea kehitysyhteistyötä ja positiivisen rauhan rakentamista. Käytännössä EU:n tulisi tukea rahallisesti ihmisoikeuspuolustajia ja demokratiajärjestöjä sekä tarjota tarvittaessa turvapaikkoja. Kuva: Alviina Alametsä

Suomen nuorin meppi kahvitteli kehitysjärjestöjen kanssa: ”On tärkeä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa”

Fingo järjesti historiansa ensimmäiset virtuaaliset meppikahvit. Vieraaksi saatiin vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä. Keskusteluun nousivat esimerkiksi EU:n kehityspolitiikka, turvallisuus ja positiivinen käsitys rauhasta.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: Alviina Alametsä

”Tiedän, miten tärkeä kansalaisyhteiskunta on. Järjestöissä ja kansalaisliikkeissä voidaan aktiivisesti ja rohkeasti puolustaa asioita, joissa monesti esimerkiksi valtiot ovat paljon sidotumpia. Kansalaisyhteiskunnan kautta tehdään muutosta oikeasti. Siellä on myös todella kova asiantuntemus asioiden tekemiseen.”

Näin sanoi vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä Fingon järjestämillä meppikahveilla. Tilaisuuteen osallistui kymmeniä suomalaisia järjestötoimijoita. Keskusteluun nousi kansalaisyhteiskunnan roolin lisäksi esimerkiksi EU:n kehityspolitiikka sekä rauha ja turvallisuus.

Alametsä korosti esimerkiksi, että parhaimmillaan kehitysyhteistyö luo pohjaa rauhalle ja turvallisuudelle.

”Pahimmassa tapauksessa sitä käytetään kuitenkin EU:n lyhytjänteisemmän, omaa turvallisuutta palvelevana välineenä”, Alametsä sanoi viitaten EU:n kehitysyhteistyövaroista antamaan rahoitukseen Libyan rajavalvonnalle.

Alametsä korosti, että turvallisuutta ei tule ajatella niin suppeasta näkökulmasta kuin nyt on tehty – ihmiset ja heidän hyvinvointinsa on nostettava ajattelun keskiöön. Hän nosti esiin positiivisen rauhan käsitteen.

”Minulle rauha ei ole vain sitä, ettei ole sotia. Rauha tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat ratkaista erimielisyytensä ilman väkivaltaa ja työskennellä yhdessä paremman elämän ja yhteiskunnan puolesta”, Alametsä sanoi.

Suomen nuorin europarlamentaarikko sai järjestöiltä myös paljon kiitoksia. Esimerkiksi Safer Globen Maria Mekri nosti esiin Alametsän marraskuussa EU-komissiolle esittämiä kysymyksiä. Kysymykset käsittelivät esimerkiksi sitä, miten turvallisuuden ja rauhan rakentaminen sisällytetään komission kehitysyhteistyöhön tiiviimmin.

”Voin sanoa, että koko Euroopan rauhantoimijat ovat olleet tosi kiitollisia ja iloisia siitä, että näitä asioita kysyttiin”, Mekri sanoi.

Alametsä sanoi, että haluaisi nähdä EU:n sellaisena toimijana, joka edistää tehokkaasti esimerkiksi ihmisoikeuksia ja vahvaa ilmastopolitiikkaa: julistukset eivät riitä, jos niitä ei viedä käytäntöön.

Parhaillaan ympäri maailmaa kuuluu huolestuttavia uutisia kansalaisyhteiskunnan tilan kapenemisesta ja järjestöjen toimintamahdollisuuksien vaikeutumisesta. Alametsän mielestä järjestöjen tukeminen on tärkeä osa kaikkea kehitysyhteistyötä ja positiivisen rauhan rakentamista.

Käytännössä EU:n tulisi hänen mukaansa tukea rahallisesti esimerkiksi ihmisoikeuspuolustajia ja demokratiajärjestöjä sekä tarjota tarvittaessa turvapaikkoja.

”Itse ajattelen myös, että meidän kaikkien on nyt tärkeää vahvistaa toiminnallamme kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja houkutella ihmisiä mukaan”, Alametsä sanoi tilaisuuden lopussa.