Suomalainen ruokaturvapilotti esiteltiin Euroopan kehityspäivillä

Tiistaina ja keskiviikkona 26.-27.11. Brysselissä järjestetyillä Euroopan kehityspäivillä esiteltiin laajalti kansainvälistäkin huomiota herättänyt Suomen ruokaturvapilotti. Suomen toteuttama ruokaturvapilotti on politiikkajohdonmukaisuutta kansallisella tasolla tarkasteleva selvitys, jossa tutkitaan useiden eri politiikan alojen yhteisvaikutusta kehitysmaiden ruokaturvaan.

Teksti: Rilli Lappalainen

Euroopan kehityspäivillä keskiviikkona globaalista ruokaturvasta ja politiikkajohdonmukaisuudesta puhunut Kehyksen pääsihteeri ja Concordin hallituksen jäsen Rilli Lappalainen painotti kaikkien ihmisten oikeutta ruokaan ja veteen, mikä tulisi aina ottaa huomioon keskusteltaessa politiikkajohdonmukaisuudesta ja ruokaturvasta. Maanomistusoikeus tulisi Lappalaisen mukaan mahdollisesti liittää listan jatkeeksi.

David Nyange, Tansanian maatalousministeriön poliittinen neuvonantaja, tarjosi vaihtoehtoisen näkemyksen Afrikan ruokaturvaan. Hänen mukaansa liiketaloudelliselle näkökulmalle pitäisi antaa enemmän painoarvoa tulevaisuuden ruoantuotannossa, sillä väestö Afrikassa kasvaa jatkuvasti ja mantereen nuoriso on jo nyt vailla työpaikkoja.

Ruokaturvapilotin tilaisuudessa esitellyt Suomen kehitysministeri Pekka Haavisto sanoi, että vaikka globaali ruokaturva ja politiikkajohdonmukaisuus ovat kansainvälisiä –erityisesti EU:n politiikan alojen välistä koordinaatiota vaativia- asioita, niin myös rikkaiden maiden tulee kiinnittää huomiota omiin kulutustottumuksiinsa.

Globaaliin ruokaturvaan vaikutetaan useilla eri politiikan lohkoilla. Kehitysmaiden ruokaturvaa voidaan parantaa politiikkalohkojen välisellä yhteistyöllä. Osana Suomen kehityspoliittista toimenpideohjelmaa toteutettu ruokaturvapilotti arvioi maatalous-, kalastus- ja ympäristö- sekä kauppa- ja kehityspolitiikkojen johdonmukaisuutta OECD:n hiljattain julkistamaa johdonmukaisuustyökalua käyttäen. Jonathan Brooks, maatalouspolitiikan asiantuntija (TAD/DD), kommentoi työkalua Euroopan kehityspäivillä ”prosessiksi, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen ulottuvuudet kaikilla politiikan aloilla ja kansainvälisessä päätöksenteossa”.

Marraskuun 15. päivänä ulkoministeriössä julkistettu ruokaturvapilotti on tulos eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Ruokaturvapilottia olivat valmistelemassa niin ministeriöt, kansalaisjärjestöt kuin tutkimuslaitoksetkin. Julkistamistilaisuudessa puhunut Rilli Lappalainen pitää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ruokaturvapilotin onnistumisen avaintekijänä ja Suomen valttikorttina myös tulevaisuutta ajatellen. Pilotin tarkoituksena on tiedon tuottamisen lisäksi tarjota toimenpidesuosituksia poliittisille päättäjille ja antaa samalla ehdotuksia OECD:lle työkalun tulevaa kehittämistä varten.

Lue lisää:

Tiivistelmä keskiviikon 27.11. ruokaturva- ja politiikkajohdonmukaisuutta käsittelevästä keskustelusta Euroopan kehityspäivillä: eudevdays.eu
Uutinen ulkoministeriön sivuilla: Euroopan kehityspäivien puheenaihe: Ruokaturvaa ei ratkaista yksin (29.11.2013)
Uutinen ruokaturvapilotin julkistuksesta ulkoministeriön sivuilla: Suomalaisten yhteistyö vahvistaa kehitysmaiden ruokaturvaa (18.11.2013)
Ruokaturvapilotin loppuraportti ja tiivistelmä ulkoministeriön sivuilla: Kehitysmaiden ruokaturva vahvistuu politiikkalohkojen yhteistyöllä (18.11.2013)