Timo Soini hallitusneuvottelujen aikaan toukokuussa. Kuva: Timo Soini hallitusneuvottelujen aikaan toukokuussa.

Soini huolestui tasa-arvosta ja ilmastonmuutoksesta

EU:n ulkoministerikokouksessa eilen puhui ulkoministeri Timo Soini, josta ministerinsalkku on kuorinut esiin feministin. Soini oli erityisen huolissaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä tuleville sukupolville.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Sakari Piippo

Tänään alkaa EU:n ulkoministerikokous Brysselissä. Suomen ulkoministeri Timo Soini (ps.) piti eilen kokouksen alla puheen, jonka painotukset olivat erilaiset kuin mitä Soinilta on kotimaanpolitiikassa totuttu kuulemaan.

Soini halusi nostaa keskusteluissa EU-kollegoidensa kanssa esiin kaksi pointtia, joista ensimmäinen oli huoli naisten oikeuksien puolesta.

”Menestyvät ja kestävät yhteiskunnat vaativat koko yhteiskunnan potentiaalin käyttämistä”, Soini painotti. ”Tämä edellyttää, että tytöillä ja pojilla, naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen, taloudelliseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon.”

”Olemme tulleet pitkälle sukupuolten välisessä tasa-arvossa, mutta meidän maissamme monet naiset ja tytöt joutuvat arjessaan edelleen kokemaan syrjintää — ja liian monet naiset joutuvat kokemaan väkivaltaa kodeissaan ja työssään.”

Uusi työ tuntuukin nostaneen Soinista esiin feministisiä piirteitä.

”Naisten kohtaama väkivalta on vakava ihmisoikeusrikkomus. Sellaisena se pitää tuomita ja sitä vastaan pitää taistella.”

Soinin mukaan keskusteluissa vaikuttaa usein unohtuvan se, että naisten kohtaama syrjintä on myös este talouskasvulle.

”Eli käy ihan arkijärkeen — ja on järkevä sijoitus — voimaannuttaa naisia, jotta he voivat työskennellä yhteiskunnissaan tasa-arvoisina.”

Ilmastonmuutos osuu kaikkein köyhimpiin

Toisena asiana Soini halusi nostaa luonnonvarojen kestävän hallinnan, sillä hänestä kestävä kehitys voi toteutua vain ”maapallon rajoissa”.

Soinin käyttämä käsite ”planetary boundaries” viittaa ympäristöjärjestöjen ylistämään ympäristötutkijoiden malliin, jossa maapallon kantokykyä mitataan yhdeksällä eri mittarilla puhtaasta vedestä aerosoleihin, merten happamoitumiseen ja ilmastonmuutokseen.

Soini nostikin ilmastonmuutoksen esimerkiksi.

”Se on suora uhka kestävälle kehitykselle. Ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten oletetaan osuvan maailman köyhimpiin alueisiin.”

Soini korosti naisten aktiivista roolia myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.

”Heistä täytyy tulla muutoksentekijöitä luonnonvarojen kestävälle käytölle, sillä monissa maissa juuri naiset vastaavat ruoan tuomisesta kotiin ja perheiden hoidosta.”

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Soini korosti luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ekosysteemin ”palvelujen” kuten puhtaan veden ja ilman ylläpitoa.

”Kun investoimme biodiversiteetin säilyttämiseen, investoimme omaamme ja lastemme tulevaisuuteen. Suomi edistää aktiivisesti vihreää kasvua ja investoi puhtaaseen teknologiaan — cleantechillä voidaan päästä useiden kestävän kasvun esteiden ylitse.”

Soni tunnustautui tuoreena ministerinä ”kulmien uudeksi kundiksi”.

”Mutta Suomella on pitkä historia tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistämisessä. Jaan kokemuksiamme mielelläni”, Soini sanoi.