Malin 2011 uudistettu perhelaki käskee vaimon totella miestään. Kuva: Malin 2011 uudistettu perhelaki käskee vaimon totella miestään.

Seksistinen lainsäädäntö jarruttaa tasa-arvoa

Lukuisat maat kehitysmaista Yhdysvaltoihin ja Euroopan unionin jäseniin alistavat naisia lakien ja perinteiden voimalla.

Teksti: Thalif Deen Kuva: Marco Dormino

IPS — Monilla valtioilla on yhä lakeja, jotka sallivat moniavioisuuden, raiskauksen avioliitossa tai naisiin kohdistuvan väkivallan. Niiden poistamisesta kuitenkin sovittiin jo 20 vuotta sitten pidetyssä Pekingin naiskonferenssissa.Equality Now -järjestön tuore raportti listaa kymmeniä maita, joilla on kansainvälisten sopimusten vastaista naisia sortavaa lainsäädäntöä. Joukossa ovat muun muassa Bahama, Intia, Iran, Jemen, Kenia, Kongon demokraattinen tasavalta, Mali, Malta ja Nigeria.Nigeriassa laki sallii vaimon väkivaltaisen kurittamisen. Kongon laki määrää naisen muuttamaan miehensä mukana, ja Guinea sallii naiselle oman ammatin vain miehen suostumuksella. Ongelmat eivät koske vain kaukaisia kehitysmaita, vaan esimerkiksi Euroopan unionin jäsenmaassa Maltassa naisen sieppaaja ei joudu syytteeseen, jos hän avioituu uhrinsa kanssa.”Naisten asemaa heikentävät tekopyhyys, kaksoisnormit ja konkreettinen eriarvoisuus. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei miehet ja naiset eivät saa samasta työstä samaa palkkaa”, sanoo International Civil Society Action Networkin johtaja Sanam Anderlini.”Seksismi on maailmanlaajuista. Vaikka verukkeena käytetään kulttuuria, kyse on pohjimmiltaan vallasta”, hän tiivistää.Syrjintä kielletty?Peräti 188 valtiota on allekirjoittanut kansainvälisen Cedaw-sopimuksen, joka hyväksyttiin jo 1979 ja kieltää kaiken naisiin kohdistuvan syrjinnän.Silti syrjintä ei läheskään aina johdu vain vanhoista jäänteistä. ”Ellei tasa-arvoa ole kirjattu lakiin, sitä ei voi olla yhteiskunnassakaan”, tähdentää Equality Now -järjestön oikeudellinen neuvonantaja Antonia Kirkland.Kenia hyväksyi viime vuonna avioliittolain, joka sallii moniavioisuuden jopa ilman ensimmäisen vaimon suostumista.Malin 2011 uudistettu perhelaki käskee vaimon totella miestään. Iranin rikoslaki vuodelta 2013 pitää naisen todistusta vähäarvoisempana kuin miehen. Saudi-Arabia kieltää autoilun naisilta.Intia sääti 2013, että vaimon raiskaaminen on rikos vain, jos tämä on alle 15-vuotias. Bahaman laki vuodelta 1991 sallii raiskauksen avioliitossa.Tiukempi syyniAnderlinin mielestä kaikkien valtioiden edistymistä sukupuolten tasa-arvon toteuttamisessa pitäisi seurata vuosittain. ”Lausunnot, lupaukset tai edes sopimusten ratifiointi eivät riitä, jos käytännöt pysyvät ennallaan.”Hän ehdottaa Euroopan unionin jäseneksi pääsyyn verrattavaa lähentymisprosessia, jossa seurataan todellisia tekoja.Tasa-arvoa kannattavat tahot eivät ota asiaa kyllin tosissaan, Anderlini varoittaa. ”Vanhoilliset ääriliikkeet sen sijaan ymmärtävät naisten voiman ja vaikutusvallan. Siksi ne tappavat tasa-arvon puolustajia ja värväävät nuoria ja vanhoja naisia riveihinsä.”Hän muistuttaa, että monien maiden perinteet ja uskonnot sisältävät esimerkkejä naisten oikeuksista ja tasa-arvosta, mutta miesten myöhemmät tulkinnat ovat pyyhkineet ne pois.Länsimaiset vaikutteet”Islamin mukaan nainen ja mies luotiin tasa-arvoisiksi ja heille kuuluu yhtäläinen koulutus ja palkka”, Anderlini sanoo.”Sama pätee maanomistukseen. Vasta viktoriaaniset siirtomaaherrat toivat moniin maihin järjestelmän, jossa vanhin poika perii kaiken. Aiemmin vallitsivat maan yhteisomistus ja matrilineaarinen perimysoikeus”, hän jatkaa.Anderlinin mukaan moni maa väittää naisten oikeuksia länsimaiseksi hapatukseksi, mutta hyväksyy tuskitta länsimaisen lääketieteen, aseet, teknologian, koulutuksen, tiedonvälityksen — sekä luultavasti Viagran ja pornonkin.Listan seikoilla on varmasti tuhoisampi vaikutus uskontoon ja perinteisiin kuin sillä, että annetaan naisille oikeus periä maata, saada samaa palkkaa samasta työstä, siirtää kansalaisuus lapselleen tai ajaa autoa”, hän summaa.