Rilli Lappalainen. Kuva: Markus Sommers

Rilli Lappalainen valittiin jatkokaudelle CONCORDin puheenjohtajaksi

Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen valittiin toistamiseen eurooppalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin puheenjohtajaksi vuosille 2024–2026 järjestön vuosikokouksessa 7. kesäkuuta.

CONCORD on eurooppalainen kattojärjestö, jonka jäseniä ovat kansalliset kattojärjestöt ja kansainväliset järjestöverkostot. Järjestöllä on keskeinen rooli kehitysjärjestöjen kantojen tuomisessa EU:n päätöksentekoon kestävän kehityksen ja globaalin oikeudenmukaisuuden osalta. Se tukee eurooppalaisia järjestöjä sekä koordinoi järjestöjen ja EU:n välistä yhteistyötä.  

”Olen todella iloinen ja kiitollinen saamastani luottamuksesta. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan niin järjestöjen kesken kuin muiden toimijoiden kanssa. EU on monella tapaa risteyskohdassa: Ukrainan sota vaikuttaa kaikkiin EU:n toimialoihin nyt ja vielä vuosia eteenpäin. Geopolitiikka ja -talous ovat kirjaimellisesti nyt reaalipolitiikkaa, johon EU:n täytyy vastata”, Lappalainen sanoo.  

Lappalainen muistuttaa, että EU on yhä maailman suurin kehitysavun antaja, merkittävä kauppatoimija ja monenkeskisen yhteistyön puolestapuhuja. EU:n toiminnalla on suuria vaikutuksia globaalilla tasolla. ”Sota Ukrainassa vaikuttaa EU:n rooliin merkittävästi. EU sanoo olevansa arvojohtaja ja kestävän kehityksen edistäjä. Vuoden päästä pidettävät Euroopan parlamenttivaalit ovat tärkeä hetki tarkastella EU:n suuntaa. Meidän tehtävämme kansalaisjärjestöinä on muistuttaa päättäjiä niiden velvollisuuksista niin koko planeettaa kuin sen ihmisiä kohtaan ja käyttää valtaa ja resursseja viisaasti.”

”Maailmassa on enemmän konflikteja kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Kovan turvallisuuden ja ulkopolitiikan rinnalla EU:lla täytyy olla rooli myös rauhanrakentajana ja ihmisoikeuspuolustajana. Suomalaisilla ja eurooppalaisilla kansalaisjärjestöillä yhdessä kumppaniensa kanssa on äärettömän tärkeä merkitys yhteiskuntien tasapainottajana, syrjään jäävien äänien esiintuojana ja aktiivisina kansalaisina”, Lappalainen jatkaa. 

Heinäkuussa EU raportoi YK:ssa kestävän kehityksen toimistaan.  Lappalainen toivoo EU:lta rohkeutta sitoutua kestäviin ratkaisuihin sekä avoimuutta kertoa toistaiseksi heikosti edenneistä toimista vaikkapa liiallisten kulutustottumusten vähentämiseksi tai kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen toiminnan edistämiseksi. ”EU:n esimerkillä on merkittävä globaali vaikutus”, Lappalainen painottaa.

Lappalaisella on taustallaan vuosikymmenten kokemus kansalaisjärjestöistä, kehitysyhteistyöstä ja kestävästä kehityksestä. Nykyisen toimenkuvansa lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Kehyksen pääsihteerinä ja Euroopan komissiossa sekä maailmanlaajuisen kehitysjärjestöjen yhteistyöverkosto Foruksen varapuheenjohtajana. Lappalainen on myös kansainvälisen Bridge 47 -verkoston perustaja ja puheenjohtaja.

Uusina jäseninä CONCORDin hallitukseen valittiin Ida Ragnarsson (CONCORD Sweden), Jeroen Uytterschaut (World Vision) ja Marta Iglesias López (Coordinadora). CONCORDin puheenjohtajuuden ohella Lappalainen jatkaa Fingon kestävän kehityksen johtajana.