Järjestöjen tempaukseen sitoutuvat ehdokkaat voivat lähettää kuvansa Reilu ehdokas -kuvagalleriaan. Kuva: Järjestöjen tempaukseen sitoutuvat ehdokkaat voivat lähettää kuvansa Reilu ehdokas -kuvagalleriaan.

Reilu ehdokas -kampanja käynnistyi Tampereella ja Jyväskylässä

Järjestöaktiivit kannustivat viime viikolla Tampereella ja Jyväskylässä eduskuntavaaliehdokkaita toimimaan reilumman maailman puolesta. Tapaamiset ovat osa ennen kevään 2011 eduskuntavaaleja toteutettavaa Reilu ehdokas -kampanjaa.

Teksti: Johanna Ujainen

Globbarit ja Reilun kaupan järjestöt aloittivat kampanjan, jossa kannustetaan kansanedustajiksi halajavia toimimaan reilumman maailman puolesta.
Tampereella ja Jyväskylässä järjestettyjen tapaamisten tavoitteena oli kannustaa paikallisia ehdokkaita ottamaan tiukemmin kantaa maamme yritysvastuukysymyksiin sekä edistävän eettisiä julkisia hankintoja. Valtio, kunnat ja seurakunnat tekevät vuosittain hankintoja 27 miljardilla eurolla.
Tampereella järjestöaktiivit tapasivat yliopistolla yksitoista kevään ehdokasta. Paikalla olivat kokoomuksen, kristillisdemokraattien, sosiaalidemokraattien ja vihreiden ehdokkaita. Vihreiden Oras Tynkkynen oli paikalla olijoista ainoa istuva kansanedustaja.
Valmis aloitepohja kuntatyöhön olisi tarpeen
”Tilaisuus sujui mukavasti ja paikalle tulleet ehdokkaat suhtautuivat asiaan erittäin positiivisesti ja kehitysideoitakin sateli”, kertoo Reilun kaupan puolesta ry:n Tampereen kampanjakoordinaattori Maija Lumme.
Tapaamisen yhteydessä aktiivit jakoivat ehdokkaille tietopaketteja yritysvastuusta, reiluista hankinnoista ja kehitysmaakysymyksistä. Kasvokkain tapaaminen oli hyvä keino jakaa tietoa siitä, kuinka päättäjät voivat omassa työssään viedä näitä teemoja eteenpäin.
”Eniten keskustelua herätti se, mitä voisi konkreettisesti tehdä poliittisen keskustelun ylläpitämisen lisäksi. Ehdokkaat toivoivat valmista aloitepohjaa, jonka avulla asiaa voisi edistää kunnissa”, kertoo Maija Lumme.
Reilu kauppa tunnetaan
Jyväskylässä Reilu ehdokas -kampanja alkoi viiden kristillisdemokraattien ehdokkaan tapaamisella ja tietopakettien jakamisella.
”Kampanjan teemoihin suhtauduttiin erittäin myönteisesti, eikä asioiden tärkeyttä kyseenalaistettu. Reilu kauppa oli kaikille entuudestaan tuttua”, kertoo Jyväskylän tapaamiset toteuttanut Pirjo Kunnari, joka aikoo jakaa kaikki 50 hallussaan olevaa tietopakettia kampanjan aikana.
Molemmissa ehdokastapaamisissa nousi esille se, että kampanjan tavoitteet ovat ehdokkaiden mielestä toteutettavissa, mutta käytännössä asioiden läpivieminen vaatii aikaa ja sinnikkyyttä. Kaikki tapaamisissa paikalla olleet ehdokkaat halusivat kuitenkin sitoutua kampanjan teemoihin ja valokuvauttaa itsensä Reilu ehdokas -kuvagalleriaan.
Hyvissä tunnelmissa sujuneet Tampereen ja Jyväskylän tapaamiset ovat vasta alkua, sillä ehdokkaita tavataan vielä monessa kaupungissa ympäri Suomea ennen kevään vaaleja. Tapaamisia on tiedossa ainakin Helsingissä, Tampereella, Varkaudessa, Äänekoskella, Jyväskylässä, Turussa, Uudessakaupungissa, Porissa, Joensuussa, Kuopiossa, Espoossa sekä Huittisissa ja Jämsässä. Lisäksi kuka tahansa voi käyttää henkilökohtaisia kontaktejaan hyväksi ja välittää ehdokkaille tietoa kampanjan teemoista.
Kampanjan toteuttavat Reilun kaupan puolesta Repu ry ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan koordinoima globbariverkosto yhteistyössä Reilun kaupan edistämisyhdistyksen kanssa.

Lisätietoa kampanjasta Globbarien sivuilla
Kampanjakoordinaattori Outi Hannula, Kepa, outi.hannula@kepa.fi, puh. (09) 584 23 22
Projektikoordinaattori Reeta Partanen, Reilun kaupan puolesta Repu ry, puh. 044 595 0094
Reilu ehdokas -kuvagalleria