Viimeisen kolmen vuoden kuluessa ulkomaiset sijoittajat ovat hankkineet pelkästään Afrikasta maapinta-alaa 20 miljoonaa hehtaaria. Kuva: Viimeisen kolmen vuoden kuluessa ulkomaiset sijoittajat ovat hankkineet pelkästään Afrikasta maapinta-alaa 20 miljoonaa hehtaaria.

Raportti: Viljelysmaa kahmitaan vieraisiin käsiin

Maailman ruokapäivänä 7.10. julkaistu raportti selvittää, mitä vaikutuksia valtioiden ja ulkomaisten sijoittajien kehitysmaista tekemillä maahankinnoilla on ollut köyhien maiden ruokaturvaan.

Teksti: Lauri Haapanen Kuva: Esa Salminen

Tasapuolisesti jaettuna maapallon ruokavarat riittäisivät kaikkien maailman ihmisten ruokkimiseen. Siitä huolimatta aliravittujen määrä maapallolla kipusi vuonna 2009 ensimmäisen kerran yli miljardiin ihmiseen, todetaan FoodFirst Information and Action Network (FIAN) julkaisemassa raportissa ”Right to Food and Nutrition Watch 2010”. Raportti julkaistiin Maailman ruokapäivänä 7.10.
Mikäli kansainvälinen yhteisö ei ryhdy välittömästi merkittäviin toimiin ruokaturvan parantamiseksi, vuosituhattavoitteista ensimmäistä, aliravittujen määrän puolittamisen vuoteen 2015 mennessä, ei tulla saavuttamaan, raportti varoittaa.
Vaikka kunkin maan hallituksella on vastuu kansalaistensa ruokaturvan takaamisessa, raportissa painotetaan myös muiden maiden hallitusten ja kansainvälisten toimijoiden vastuuta ruokaturvan toteutumisen valvonnassa ja edistämisessä. Raportti kiitteleekin oikeansuuntaisena askeleena YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOssa toimivan Maailman ruokaturvakomitean (Committee on World Food Security, CFS) aseman kasvattamista viimevuotisessa ruokaturvahuippukokouksessa Roomassa.
Nyt on kuitenkin lupausten lunastamisen aika.
Viljelymaat ajautuvat ulkomaiseen omistukseen
Kansainvälistä ruokajärjestelmää on viime vuosikymmeninä uudistettu uusliberalistisessa hengessä. On oletettu, että ongelmat on parhaiten ratkaistavissa markkinoita vapauttamalla. Näin ei ole kuitenkaan käynyt.
Raportissa vaaditaankin, että Ruokaturvakomitean tulee toimia ruokaturvaa heikentävän elintarvikkaiden hintakeinottelun estämiseksi.
Erityisen hälyttävänä raportti pitää kansainvälisten investoijien lisääntynyttä kiinnostusta hankkia haltuunsa maa-alaa kehitysmaista.
Maakohtaisien artikkelien avulla raportti selvittää, miten valtioiden ja suuryritysten maainvestoinnit ovat johtaneet paikallisten maanviljelijöiden pakkosiirtoihin ja ruokaturvan heikentymiseen pahentaen entisestään erityisesti Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan nälänhätää. Viimeisen kolmen vuoden kuluessa ulkomaiset sijoittajat ovat hankkineet pelkästään Afrikasta maapinta-alaa 20 miljoonaa hehtaaria, erityisesti Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.
”Maan kahminta (engl. land grabbing) riistää maan paikalliselta väestöltä, tuhoaa heidän elinkeinonsa ja vääristää markkinoita keskitetyn ja kansainvälisen agribisneksen suuntaan. Se myös kiihdyttää ekosysteemien tuhoa ja ilmastonmuutosta”, kirjoittaa FIAN maaohjelmakoordinaattori Sofia Monsalve Suárez.
”Kaikkien näiden syiden vuoksi maan kahminta loukkaa ihmisoikeuksia.”
”The Right to Food and Nutrition Watch” on kolmatta kertaa ilmestynyt selonteko ruokaturvan maailmanlaajuisesta toteutumisesta. Sen ovat rahoittaneet Bread for the world -järjestö, Interchurch Organisation for Development Cooperation (ICCO) ja FoodFirst Information and Action Network FIAN International.