Burkinafasolainen viljelijä hakee kasteluvettä tiluksilleen. Kuva: Burkinafasolainen viljelijä hakee kasteluvettä tiluksilleen.

Raportti: Sukupuolten välinen kuilu hidastaa maatalouden kehitystä

Maaoikeudet, lastenhoito ja kännykät. Siinä kärkikolmikko suosituksista, joiden avulla yritetään saada kehitysmaiden naisviljelijät samalle viivalle mieskollegoiden kanssa – ja maatalouden tuottavuus nousuun.

Teksti: Sanna Jäppinen Kuva: Gilles Paire

Jos sukupuolten välinen kuilu saataisiin maanviljelijöiden kohdalla kurottua umpeen, maailman naisviljelijät voisivat tuottaa jopa 30 prosenttia nykyistä enemmän, maatalouden kokonaistuottavuus kasvaisi 2,5-4 prosenttia ja jopa 150 miljoonaa ihmistä voisi nousta köyhyydestä, todetaan ONE-järjestön ja Maailmanpankin yhteisraportissa.”Levelling the Field: Improving Opportunities for Women Farmers in Africa” -raportissa keskitytään erityisesti afrikkalaisten naisviljelijöiden tilanteeseen, ja käytännön esimerkkejä on haettu Etiopiasta, Malawista, Nigeristä, Nigeriasta, Tansaniasta ja Ugandasta. Maiden asukasmäärä kattaa yli 40 prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan väestöstä.Raportin mukaan esimerkiksi Malawissa miesviljelijän tilukset tuottavat keskimäärin 25 prosenttia enemmän hehtaaria kohden kuin naisviljelijän. Huikeimmat erot löytyvät Nigeristä, jossa mies- ja naisviljelijöiden samankokoisen ja samanlaisissa olosuhteissa olevan maatilkun tuottavuuden ero on 66 prosenttia.Kuudesta maasta kerätyn kokemuksen perusteella raportissa annetaan 10 suositusta, jotka sekä kehitysmaiden päättäjien, avunantajien että kehitysyhteistyöjärjestöjen olisi syytä pitää mielessä, kun ne tähtäävät sukupuolten välisen epätasa-arvon vähentämiseen.Aika on otollinen suosituksille, sillä Afrikan unioni on julistanut vuoden 2014 ”maatalouden ja ruokaturvan” -vuodeksi. Maanosan johtajilla on erinomainen tilaisuus päättää kesäkuussa pidettävässä huippukokouksessaan toimenpiteistä, joilla mies- ja naisviljelijöiden välillä ammottavaa kuilua kavennetaan, raportissa todetaan.Oikeutta, aikaa ja tietoaEnsimmäinen suositus koskee maaoikeuksia. Raportin mukaan naisviljelijöillä on miehiä harvemmin sanansa sanottavana viljelemäänsä maahan. Jos omistusoikeus on selvä, ovat viljelijät valmiimpia sijoittamaan enemmän tiluksiinsa, muun muassa lannoitteisiin, ja tämä taas parantaa tuottavuutta ja lisää tuottoa.Toinen suositus koskee lastenhoitoa. Naiset joutuvat yleensä huolehtimaan lapsista, ja siksi heillä on miehiä vähemmän aikaa käytettävänä viljelmillään. Raportissa kannustetaan yhteisöjä järjestämään lastentarhoja, joihin naiset voivat työpäivän ajaksi viedä lapsensa.Kolmanneksi nostetaan kännykän merkitys. Kännyköihin ladattavat sovellukset mahdollistavat monille naisviljelijöille virtuaalikoulutuksen esimerkiksi siementen käytöstä, eikä heidän tarvitse lähteä koulutuksen perässä kauas kotoa. Sovellusten avulla voidaan myös helpottaa markkinoille pääsyä ja parantaa naisten lukutaitoa, raportissa todetaan.Muita suosituksia ovat muun muassa naisviljelijäverkostojen vahvistaminen, tuottavampien lajikkeiden, kuten puuvillan tai kahvin, viljely sekä naisviljelijöiden yleisen koulutustason nostaminen.ONE.org: Levelling the Field: Improving Opportunities for Women Farmers in Africa