Raportti: Nousevat taloudet ovat panostaneet hyvin ilmastotoimiin

Vaikka nousevissa talouksissa politiikan pääpontimena on taloudellinen kasvu ja kehitys, on ilmastonmuutoksen hillitseminen nähty hyväksi keinoksi saavuttaa näitä tavoitteita, todetaan Saksan ympäristöviraston teettämässä raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Nousevat taloudet ovat ottaneet huomattavia askelia kasvihuonepäästöjen vähentämisessä ja osoittaneet sitoutumista, mikä vielä muutama vuosi sitten vaikutti mahdottomalta, arvioidaan Saksan ympäristöviraston uudessa raportissa.”Climate change mitigation in emerging economies: From potentials to actions” -raportissa tarkastellaan Brasilian, Intian, Etelä-Afrikan, Etelä-Korean, Kiinan ja Meksikon ilmastotoimia viime vuosina, ja sen ovat tuottaneet Ecofys, Wuppertal Institute ja Climate Analytics.Kaikki analysoidut maat ovat edistyneet hyvin ilmastotoimissaan, mutta painopisteet vaihtelevat jonkin verran: useimmissa maissa energiasektori on tärkein ilmastotoimien kohde, mutta Brasiliassa ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimia tehdään eniten maa- ja metsätalouden sekä maankäytön suhteen.Useimmat nousevista talouksista ovat tällä hetkellä kansainvälisissä etujoukoissa ainakin jollain ilmastopolitiikan sektorilla. Meksikon ilmastopoliittinen strategia on yksi maailman kattavimmista, Brasilia on ollut ensimmäisten joukossa luomassa kansallista ilmastorahastoa, Kiinassa ilmastotoimista on tullut osa valtavirtapolitiikkaa, ja Etelä-Korea ottaa ensimmäisenä nousevana taloutena käyttöön päästökauppajärjestelmän.  Suunnitelmat saatava käytäntöönKaikilla mailla on jo kattavat kansalliset strategiat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mutta toimeenpanossa on eroja. Esimerkiksi Kiina on ryhtynyt tehokkaasti viemään suunnitelmia käytäntöön. Brasiliassa puolestaan metsänhakkuuseen liittyvät toimet ovat edenneet, mutta muilla osa-alueilla ollaan vielä suunnitelmien tasolla, raportissa todetaan. Myös ilmastonmuutoksen seurauksiin sopeutuminen on vahvasti esillä suunnitelmissa.Suurimpana haasteena nousevien talouksien ilmastopolitiikassa onkin raportin mukaan juuri korkean tason sitoumusten ja konkreettisen toiminnan epäsuhta. Yksi syy on se, ettei ongelman vakavuutta tiedosteta: valistus olisi tarpeen sekä instituutioiden että suuren yleisön suuntaan.Nousevien talouksien ilmastostrategioille on yhteistä se, että ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole maille ensisijainen tavoite, vaan se sisältyy laajempiin kehitystavoitteisiin, kuten kotimaisen teollisuuden kehittämiseen ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Niitä kohti tähdättäessä ilmastonmuutokseen vaikuttaminen nähdään myönteisenä sivuvaikutuksena, ei niinkään arvona itsessään, raportissa arvioidaan.Ilmastotoimista neuvotellaan parhaillaan YK:n COP19-kokouksessa Varsovassa 22. marraskuuta asti.Umweltbundesamt: Climate change mitigation in emerging economies: From potentials to actionsKepa.fi: Germanwatch: EU:n on palattava ilmastotoimien suunnannäyttäjäksiKepa.fi: COP19-kokoussivu