Ilmaston muuttuessa on tärkeää saada käyttöön uusiin olosuhteisiin paremmin soveltuvia viljalajijkkeita. Kuva: Ilmaston muuttuessa on tärkeää saada käyttöön uusiin olosuhteisiin paremmin soveltuvia viljalajijkkeita.

Raportti: Muuttuvat sateet heikentävät Afrikan ruokaturvaa

Vuoteen 2050 mennessä aliravitsemuksesta kärsivien määrä saattaa lisääntyä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa jopa 40 prosenttia, jos viljelijät menettävät ilmastonmuutoksen takia yhä suuremman osan sadostaan, arvioidaan AGRAn raportissa.

Teksti: Sanna Jäppinen

Pienviljelijät tuottavat suunnilleen puolet Saharan eteläpuolisen Afrikan ruuasta. Näistä viljelijöistä noin 90 prosenttia on tuotannossaan täysin riippuvainen sateista, todetaan 17:ssä Afrikan maassa toimivan AGRA-ohjelman (Alliance for a Green Revolution in Africa) tuoreessa raportissa.Kun sateiden ajankohdista ja sademääristä tulee entistä vaikeammin ennustettavia ja samalla keskilämpötilat nousevat, heikkenee monien viljelykasvien tuottavuus. Esimerkiksi maissisadot saattavat pienentyä eteläisessä Afrikassa jo vuoteen 2020 mennessä 18 prosenttia, ja Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa menetykset saattavat nousta jopa 30 prosenttiin, ”2014 Africa Agriculture Status Report” varoittaa.Kaikkiaan heikentyvä ruokaturva voi johtaa siihen, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa aliravitsemuksesta kärsivien määrä kasvaa vuoteen 2050 mennessä jopa 40 prosenttia. Hurjaan nousuun vaikuttaa muuttuvien ilmasto-olosuhteiden ohella se, että alueen väkiluvun arvioidaan kasvavan vuosisadan puoliväliin mennessä nykyisestä 900 miljoonasta 1500 miljoonaan.Joissain Afrikan maissa, esimerkiksi Angolassa, osa viljelysmaasta on jo nyt käynyt kelvottomaksi useita vuosia jatkuneiden heikkojen sateiden takia, raportissa todetaan.Muuttuvat sateet vaikuttavat eniten eteläisen Afrikan maiden ruokatuotantoon, mutta myös Sudanin eteläosa ja ja Norsunluurannikolta Nigeriaan ulottuva kaistale ovat riskivyöhykkeellä, AGRA arvioi. Esimerkiksi papujen viljely vaikeutuu Itä- ja Keski-Afrikassa, ja banaanisadot vähenevät Sahelin ja Länsi-Afrikan alueella.Ratkaisuja jo olemassa, mutta vähän käytössäJotta pienviljelijät voivat vastata ilmastonmuutokseen, tarvitaan esimerkiksi paremmin kuivuutta kestäviä viljalajikkeita, tehokkaampia tapoja kerätä sadevettä kastelua varten sekä vakuutuksia, jotka korvaavat huonosta sadosta tai kotieläinten kuolemasta viljelijöille koituvat vahingot, toteaa AGRAn strateginen johtaja David Ameyaw Trust.orgin uutisessa.Eniten edistystä on saavutettu uusien kasvilajikkeiden suhteen: AGRA arvioi, että jo noin 25-35 prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan pienviljelijöistä käyttää muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin paremmin soveltuvia viljelykasveja.Muiden uusien viljelyteknologioiden hyödyntäminen on ollut heikompaa: niihin on päässyt käsiksi vain noin 15 prosenttia pienviljelijöistä.Ameyawan mukaan raportissa esitettyjen uhkakuvien pitäisi saada liikettä Afrikan maiden päättäjiin, sillä maanosan ihmisistä 65 prosenttia saa edelleen toimeentulonsa maanviljelystä.”Kun pienviljelijöitä autetaan sopeutumaan ilmastonmuutokseen nyt, valmistellaan heitä samalla entistä suurempiin haasteisiin tulevaisuudessa. Ilmaston kannalta fiksujen teknologioiden hyödyntämisellä on valtava merkitys.”AGRA.org: 2014 Africa Agriculture Status Report to highlight the impact of climate change on African AgricultureTrust.org: African malnutrition to surge with erratic rainfall – report