Raportti: Miten tiivistää Latinalaisen Amerikan ja Intian suhteita?

Intia on Latinalaiselle Amerikalle mahdollisuuksien markkina-alue – ja päinvastoin, todetaan Latinalaisen Amerikan kehityspankin raportissa. Kaupan ohella alueet voisivat tiivistää yhteistyötään myös köyhyyden vähentämiseksi.

Teksti: Sanna Jäppinen

TIMO KURONEN
Intian talouskasvun pullonkaula on kasvun hedelmien levittäminen köyhälle enemmistölle. Maan 1,1-miljardisesta väestöstä yli 400 miljoonaa elää äärimmäisen köyhissä oloissa.

YK povaa Latinalaiselle Amerikalle tänä vuonna 5,2 prosentin talouskasvua, ja lippulaivana kulkee Brasilia 7,6 prosentin kasvulla. Samaan aikaan toisella puolella valtamerta, Intiassa, kasvuprosentiksi odotetaan jopa 8,5 prosenttia.

Markkinoita ja kysyntää löytyy siis molemmilta, mutta kaupankäynti alueiden välillä on tähän asti ollut vähäistä: Intia edustaa 0,8 prosenttia Latinalaisen Amerikan kokonaiskaupasta. Vertailukohteena voi käyttää Aasian toista talousmahtia, Kiinaa, jonka osuus on 7,7 prosenttia, todetaan Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) raportissa ”India: Latin America’s Next Big Thing?”

Intialla on suuresta koostaan huolimatta kohtalaisen vähän luonnonvaroja, ja sen vuoksi siellä on kova kysyntä esimerkiksi Latinalaisen Amerikan päävientituotteista eli maatalous- ja kaivannaistuotteista.

Suhteita Intiaan kannattaa tiivistää, sillä IDB:n ennusteen mukaan Intian ja Kiinan yhteenlaskettu bruttokansantulo on vuoteen 2040 mennessä yli 10 kertaa koko Euroopan bruttokansantuloa suurempi, Reuters kirjoittaa.
Tullitariffit ja kuljetuskustannukset hidasteena

Nihkeästi käyvän kaupan pääasiallisiksi esteiksi IDB arvioi korkeat tullitariffit ja heikot laivayhteydet.

Intian tullitariffi Latinalaisen Amerikan maataloustuotteille on 65 prosenttia. Kiinalla vastaava luku on 12,5. Latinalaisen Amerikan tullitariffit intialaistuotteille eivät ole yhtä huimat, mutta silti huomattavasti korkeammat kuin esimerkiksi keskimäärin OECD-maille, raportissa todetaan.

Alueiden välillä ei myöskään ole suoraan kaupparahtireittiä, kuten Kiinasta. Tuotteet kuljetetaan ensin Eurooppaan tai Singaporeen, ja näin kuljetusaika ja -kulut kasvavat huomattavasti. Esimerkiksi Brasilian Santosista suora rahtireitti Intian Mumbaihin veisi 27 päivää, siinä missä nykyisin Singaporen kautta kierrätettynä matkaan kuluu 36 päivää.
Oppia kehityskysymyksissä

Raportissa muistutetaan, että kaupan lisäksi Latinalainen Amerikka ja Intia voisivat lähentyä talouskasvun hedelmien jakamisessa köyhälle enemmistölle: molemmilla alueilla on kokemusta yhteiskunnallisista uudistuksista, joista toinen voisi ottaa oppia.

Intia näyttää mallia esimerkiksi vahvan IT-sektorin ja huippuyliopistojen luomisessa sekä mikrorahoituksen kehittämisessä. Latinalaisen Amerikan mailla on puolestaan tarjota menestystarinoita maatalouden, kaivosteollisuuden ja biopolttoaineiden saralta sekä toimivien eläke- ja köyhyydenvähentämisohjelmien muodossa.
Kilpailijoita vai kumppaneita?

Hyödyllisen kauppakumppanin ohella Intia saattaa näyttäytyä myös uhkaavan kilpailijan roolissa, jos Latinalaisen Amerikan maat eivät panosta omien tuotanto-olosuhteidensa kehittämiseen, raportissa muistutetaan. Erityisesti panoksia kaivataan koulutukseen, tieteeseen ja teknologiaan.

Suurin haaste Latinalaiselle Amerikalle on säilyttää asemansa perinteisesti suuren kauppakumppaninsa eli Yhdysvaltain markkinoilla. Vaikeinta on kilpailla Intian kanssa esimerkiksi tekstiilikaupassa, mutta sen sijaan IT-sektorille kehityspankki ennustaa parempia näkymiä ja yhteistyötä intialaisten kanssa

”Latinalaisella Amerikalla on maantieteellisen ja kulttuurisen läheisyytensä ansiosta omat täsmämarkkinansa suurimpien IT-asiakkaiden keskuudessa, ja tämä houkuttaa myös laajentumiseen tähtääviä intialaisyrityksiä sijoittamaan”, toteaa raportin toimittanut IDB:n ekonomisti Mauricio Moreira Mesquita.
Lisää tietoa aiheesta

”India: Latin America’s Next Big Thing?” -raportti (pdf)

IDB: New IDB study calls for more trade, cooperation between India and Latin America

Reuters: Latin America should embrace India trade -IADB